Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Därför blir jag folkpartist nu!

Inspirerad. Alexander Bard går, inspererad av liberalen Camilla Lindberg, med i Folkpartiet. Han skriver i dag att han vill vara med att forma det nya samhället, och att han är beredd att jobba hårt för att nå dit. Foto: MIKAEL SJÖBERG
Facebook-uppropens tid är över - nu går Alexander Bard, 47, med i folkpartiet. "Drömmen om att kunna förändra världen utan att behöva jobba hårt och långsiktigt har visat sig vara just en dröm - det är partierna som sitter på makten", anser Alexander Bard. "Mitt första politiska uppdrag är att arbeta som styrelseledamot i det nya virtuella nätverket Liberati, som ska bli folkpartiets brygga till den nya internetvärlden."

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi skulle inte sälja oss, inte kompromissa bort vårt ideella engagemang och inte låta någon rörelse äga oss. Vi brann för våra frågor och vi skulle nå så långt - mycket längre än tidigare generationer - samtidigt som vi satsade på karriär, familj och oss själva. Men hur långt nådde vi med våra samvetsmedlemskap i Amnesty och andra enfrågerörelser? Förstå mig rätt. Politiskt engagemang i enfrågerörelser är viktigt - men det kan inte ersätta partipolitikens helhetssyn. Partipolitiken har sina brister, men för att nå resultat krävs en sammanhängande ideologi, kompromissvilja och uthållighet.
Enfrågerörelserna och enminutsengagemangen på internet bygger på den falska idén att politik inte får ta tid, att det är något man kan ägna sig åt lite då och då, utan alltför mycket besvär och utan att behöva ta ställning i besvärande målkonflikter. Vi trodde att internet skulle underlätta för många att delta. Rent tekniskt har det blivit så. Men samtidigt har det politiska engagemanget trivialiserats. Samma person som i ena stunden mejlar en åsikt till ett parti eller postar ett inlägg i ett av alla hundratals nätforum kan i nästa ögonblick uttrycka en totalt oförenlig åsikt med precis samma lätthet.
Enminutsengagemanget kräver varken eftertanke eller ideologisk konsekvens.

Men internetrevolutionen
har också lett till att helt nya politiska kulturer skapats. Den goda sidan av en av mänsklighetens största tekniska revolutioner är att politiken förs ut ur de slutna rummen. Olika former av nätverk växer upp kring de politiska partierna. Det är inte partipolitikens död vi ser. Det nya är att vägen inte behöver gå via åratals engagemang i ungdomsförbund och tröstlöst slavande i den anonyma apparaten.
Debatten kring FRA-lagen tjänar som en tydlig illustration till detta. Det är framför allt via forum på nätet som protesterna har spridits - men det är partierna som sitter på makten. För att ha tyngden att kunna påverka de viktiga besluten krävs också en väg in i de politiska maktstrukturerna. De som har kraften att vara självständiga och rösta efter övertygelse är de som har en egen plattform, oberoende av partistrukturen.
Deras röst i samhällsdebatten är förankrad i mer än det mandat en partiledning har tilldelat dem.

Jag beundrar
Camilla Lindberg för hennes övertygelse och styrka att stå emot trycket från omgivningen. Hon har inspirerat mig att gå med i Folkpartiet.
Jag har visserligen alltid varit pragmatiskt liberal. Integritet och individualism är och har alltid varit viktiga värden för mig - hela min yrkeskarriär vittnar om det.
Jag uppfattar kampen för mänskliga rättigheter som den viktigaste politiska frågan som finns. Ett samhälle baserat på respekt för mänskliga rättigheter, individuell frihet och solidaritet kommer alltid i grund och botten att vara juste oavsett vilka andra brister det kan ha.
Ett samhälle utan detta kommer förr eller senare att kollapsa till förtryck - frågan är bara när och vem som drabbas först. Dessutom är jag internationalist, teknologivänlig, och tror på det personliga ansvaret. Folkpartiets ideologiska grund passar mig. Utan ideologisk grund blir dagspolitiken som en fjärils flykt - den blomma som lockar mest för stunden drar till sig uppmärksamheten. Partier utan ideologi är därför inte pålitliga som vakthundar för liberala värden.
Jag är beredd att partipolitik kräver kompromisser.

Jag är beredd att satsa långsiktigt. Jag är ingen ny "kändisrekrytering" och har inte för avsikt att kandidera till Europaparlamentet om ett år, som någon kanske kunde tro. Inte heller riksdagsvalet 2010 är av intresse för mig. Jag är fortfarande en framgångsrik yrkesmusiker och företagare och tänker fortsätta vara det i flera år till.
Jag vill jobba strategiskt. Jag kommer inte att kasta mig in i de frågor som kanske verkar ligga närmast. Jag kommer inte att bli folkpartiets queera kändisambassadör. Det jag kan bidra med är framför allt en förståelse för alla de möjligheter som den nya tekniken och globaliseringen medför. Samtidigt som vi står inför olika slags hot har vi även möjligheter.
Därför blir mitt första politiska uppdrag att arbeta som styrelseledamot i det nya virtuella nätverket Liberati. Om vi lyckas kommer Liberati att bli folkpartiets välbehövliga brygga till den nya internetvärlden och även en organisatorisk förebild för andra partier.
Internetrevolutionen kommer i framtidens historieböcker att pekas ut som ett av de avgörande skeendena i mänsklighetens historia, bredvid uppfinnandet av jordbruket, skrivkonsten och boktryckandet.
Men om det blir en positiv liberal revolution eller inte, det avgör vi under det kommande århundradet. Och där måste Sverige bli ett föregångsland!
Det är hög tid att någon tar tag i de här frågorna, som de svenska politiska partierna ännu så länge inte har ägnat tillräckligt mycket uppmärksamhet. Sociala mönster, samhällen och institutioner håller på att förändras.
Murar rivs och nya möjligheter öppnas. För mig är detta något grundläggande positivt. I den processen vill jag bidra. Jag vill vara med och forma det nya samhället. Därför väljer jag att gå med i Folkpartiet liberalerna.


Alexander Bard
Alexander Bard är popstjärna, författare och debattör.


Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!