Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Därför behöver Sverige ett medborgarskapstest

För att erbjuda en möjlighet till kollektiv självdefiniering, bör utformandet av ett medborgarskapstest innefatta input från folket – inte bara från eliterna, skriver Mark S Weiner.Foto: JOHAN NILSSON/TT
Mark S Weiner är gästprofessor vid Uppsala universitet och författare till boken "Klanvälde".Foto: PRIVAT

Min upplevelse är att svenskar hellre talar om individuella skillnader än om delade värderingar, och att ni har utvecklat en ironisk distans till många av era ritualer.

Ett medborgarskapstest för invandrare erbjuder Sverige en chans att anpassa sig till framtiden, skriver amerikanske gästprofessorn Mark S Weiner, författare till boken "Klanvälde".

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | INTEGRATION. Möjligheten att Sverige – tack vare den nya uppgörelse Centerpartiet och Liberalerna ingått – snart kan komma att etablera ett medborgarskapstest för invandrare, skapar ett spännande tillfälle för landet. Som amerikansk statsvetare som undervisar i Uppsala i år, hoppas jag att Sverige inte går miste om den möjlighet som nu håller på att ges.

Men jag fruktar att man kommer att göra det, eftersom betydelsen av medborgarskapstest ofta missförstås av såväl dess förespråkare som av dess kritiker.

Medborgarskapstest ses generellt som ett verktyg för att förhindra ovärdiga medborgarskapssökande från att bli permanenta medlemmar i samhället. Detta stämmer, men bara i begränsad utsträckning.

Det amerikanska testet gör nytta

Ta exempelvis det amerikanska testet, som har funnits i sin nuvarande form sedan år 2009. Testet består av tio frågor om amerikansk historia och statsskick, ställda på engelska. Frågorna är hämtade ur en uppsättning av etthundra frågor som är tillgängliga i förväg tillsammans med de rätta svaren. För att bli godkända måste de sökande svara rätt på sex frågor.

Frågorna är betydelsefulla, men grundläggande. Om du inte tror mig, kolla gärna in dem själv på United States Citizenship and Immigration Services hemsida.

Vilket är USA:s ekonomiska system? (Ledtråd: det är inte socialism.)

I hur många år tjänstgör presidenten? 

Vilka bodde i Amerika innan de europeiska nybyggarna anlände?

Det är föga förvånande att 91 procent av de sökande har klarat testet sedan det implementerades fullt ut – dessutom på första försöket.

Delade upplevelser och värderingar

Att testets samhällskunskapsdel inte utgör någon särskilt hög tröskel antyder något om dess underliggande betydelse. Medan den sållar bort de sökande som saknar förmåga eller vilja att förstå de grundläggande principer som råder i det land till vilket man menar sig vilja ansluta sig, är det ännu desto viktigare vad det kommunicerar till nuvarande amerikaner.

Vad det kommunicerar är att landet definieras av delade historiska upplevelser och grundläggande värderingar, i synnerhet de som uttrycks i konstitutionen (jag återkommer strax till detta, det är avgörande). Det säger också till dess medborgare att invandrare som har klarat testet och deltagit i  en påföljande edavläggningsceremonin, förtjänar sin nya status.

Kommer detta att ske? Det är förmodligen lika troligt som att min lokala favoritrestaurang serverar en stuvad sko som dagens rätt.

Med andra ord, testet är en medborgerlig ritual, som likt alla ritualer återspeglar samhällets underliggande värderingar till sig självt, samt ger samhället en försäkran om att det förblir en samhällelig gemenskap.

Varför talar ni hellre om skillnader?

Min upplevelse är att svenskar hellre talar om individuella skillnader än om delade värderingar, och att de har utvecklat en ironisk distans till många av sina ritualer.

Men genom att skygga i väg från delade värderingar och medborgerliga ritualer i invandringskontexten, förbiser svenskarna de kulturella förutsättningarna för deras lands beundransvärda generositet. Om det görs på rätt sätt, möjliggör ett medborgarskapstest att Sverige kan bli mer effektivt i sin integrationsprocess genom att inte bara testa nya invandrare, men också genom att låta landet reflektera över sig självt.

Om det görs på rätt sätt, möjliggör ett medborgarskapstest att Sverige kan bli mer effektivt i sin integrationsprocess, skriver Mark S Weiner.Foto: MIGRATIONSVERKET

Så bör ett svenskt test utformas

För att göra det skulle Sverige behöva ett test som uppfyller två villkor:

För att erbjuda en möjlighet till kollektiv självdefiniering, bör utformandet av ett medborgarskapstest innefatta input från folket. Skolor, medborgarföreningar, fackföreningar och alla typer av intressegrupper bör kunna erbjuda strukturerade förslag gällande testets form och innehåll. Testet kommer att förlora både sin legitimitet och sin kraft som rituell process om dess konstruktion endast hamnar i eliternas händer.

Dessutom bör testet ha ett innehåll som reflekterar Sveriges strävan efter hållbar etnisk pluralism – vilket är en huvudsaklig motivering för testet från första början. Och detta leder mig tillbaka till frågan om konstitutionella värderingar, vilka utgör kärnan i det amerikanska medborgarskapstestet och, för den delen, även den amerikanska nationella identiteten.

Låg allmän kunskap om grundlagen

Likt de flesta europeiska länder saknar Sverige helt en folklig medvetenhet om det konstitutionella. Utanför juridiska kretsar är kunskapen om grundlagarna synnerligen tunn, särskilt i jämförelse med USA – där, som Alexis de Toqueville för länge sedan noterade, de flesta stora politiska frågorna i slutändan blir juridiska frågor.

Samtidigt speglar konstitutionell identitet inte bara den faktiska juridiska grunden för en modern liberal statsform. Den har också den normativa fördelen att kunna inkludera medborgare från vilken tänkbar etnisk bakgrund som helst inom ramen för sina villkor. I detta avseende är den kanske den starkaste befintliga kraften för kulturell integration som finns för en multietnisk demokrati. Konstitutionell identitet kan binda samman ett pluralistiskt samhälle.

Anpassning till framtiden

Ett medborgarskapstest erbjuder Sverige en chans att anpassa sig till framtiden genom att fostra en sådan identitet. Att göra detta kan också ge Sverige bränsle att ta sig an vissa behövliga grundlagsreformer, så som att –viktigast av allt – göra grundlagarna svårare att ändra än de för närvarande är.

Kommer detta att ske? Det är förmodligen lika troligt som att min lokala favoritrestaurang serverar en stuvad sko som dagens rätt.

Men å andra sidan är jag också amerikan, och optimism är ett av våra karaktärsdrag.

 

Av Mark S Weiner

Mark S Weiner innehar just nu Fulbrights gästprofessur vid  Institutet för nordamerikastudier, Uppsala universitet.

Professor i juridik, Rutgers university, New Jersey.

Författare till boken "Klanvälde – från stamsamhälle till rättsstat".