Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Damberg vilseleder om Estonias militärtransport

Inrikesminister Mikael Damberg (S).
Foto: JESSICA GOW/TT
Lars Ångström satt i försvarsutskottet under sin tid som riksdagsledamot för MP.
Foto: AMIR NABIZADEH/TT

Försvarsminister Hultqvist har kallats till försvarsutskottet på tisdag* för att svara på frågor om den militära frakten ombord på Estonia. Hultqvist har då möjligheten att korrigera de vilseledande uttalanden som statsrådet Damberg gjort.

Sen måste en internationell oberoende utredning klarlägga allt, skriver tidigare riksdagsledamoten Lars Ångström.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Estonia förliste den 28 september 1994. Fyra dygn senare när man hittat vraket, den 2 oktober, skickades en ROV kamera ner som filmade delar av fartyget. På dessa officiella filmbilder syns ombordkörningsrampens räcken avkapade och slängda på havsbottnen en bit från Estonia. SKL har slagit fast att det är Estonias räcken. 

Filmbilderna bevisar att någon varit nere vid lastdäcket dygnen omedelbart efter förlisningen. Min källa på Högkvarteret säger att de enda som har resurser att genomföra en undervattensoperation så snabbt är ett Östersjölands försvarsmakt. Det enda som kan motivera en sådan komplex insats är om det finns en militärt mycket angelägen last ombord. Filmbilderna bekräftar den överlevande Sara Hedrenius vittnesmål om att två eller tre militära lastbilar rullade ombord på Estonia som sista ekipage.

”Konspirationsteorierna” blev fakta

Att västvärlden smugglade ut krigsmateriel från det kollapsade Sovjetunionen är väl känt. Rykten om att så också skedde kontinuerligt på Estonia avfärdades dock som konspirationsteorier 1994. Det var först när en svensk tulltjänsteman trädde fram 2004 och bekräftade militära frakter på Estonia, som konspirationsteorin visade sig vara fakta. 

Filmbilderna bevisar att någon varit nere vid lastdäcket dygnen omedelbart efter förlisningen. Det enda som kan motivera en sådan komplex insats är om det finns en militärt mycket angelägen last ombord.

Regeringen tillsatte en utredning. Mandatet var snävt formulerat. Den skulle endast utreda vilka frakter Försvarsmakten eller FMV ansvarat för på Estonia under september månad -94. Utredningen bekräftade två frakter i Försvarsmaktens regi, veckan före och två veckor före förlisningen. 

Utredningens mandat var aldrig att ta reda på om någon militär frakt skedde av någon annan under förlisningsnatten. Så om den hemliga underrättelsetjänsten KSI (Kontoret för särskild inhämtning) som arbetade med att just ta hem militärt materiel ansvarade för den militära lasten ombord, skulle inte utredas. Inte heller om frakten skedde av ett annat lands underrättelsetjänst eller i ett privat företags regi. 

Varför försöker Damberg vilseleda?

När statsrådet Mikael Damberg i Dagens Eko 22/10 säger att man utrett ifall Estonia bar en militär last under förlisningsnatten, och att så inte var fallet, är det en lögn. Uttalandet vilseleder allmänheten i att tro att man utrett och konstaterat att det inte fanns en militär last ombord på Estonia under förlisningsnatten, vilket man inte har.

En livflotte i havet efter Estonias förlisning.
Foto: LEIF R JANSSON/TT

Det är dock enkelt att skapa klarhet genom att reda på vilken nation som genomförde undervattensoperationen vid Estonias lastdäck mellan den 28 september och 2 oktober. Vrakets exakta position kändes nämligen bara till av Försvarsmakten och en finsk utredare. Försvarsmakten ansvarade dessutom för bevakningen av förlisningsplatsen. Så oavsett vilken nation som genomförde undervattensoperationen så vet den svenska Försvarsmakten om vilka de var.

Öppna det topphemliga arkivet

Enligt min källa på Högkvarteret har den militära underrättelsetjänsten MUST flera hemliga arkiv. Det första innehåller hemligstämplat material där stämpeln har en röd ram. Det andra arkivet innehåller dokument med kvalificerad sekretess. Hemligstämpeln har där dubbla röda ramar. 

Men det finns ett tredje hemligt arkiv bortom de två första, nummerarkivet. Här ligger det som är extremt hemligt. Dessa ärenden ligger inte under rubriker eller efter datum utan bara i nummerordning. Det är i nummerarkivet man får titta om man vill finna handlingarna som rör de militära transporterna på Estonia.

En överstelöjtnant med särskilt ansvar på MUST, var operativ chef på KSI under förlisningsnatten -94. På grund av sin tystnadsplikt är han förhindrad att berätta någonting om de militära frakterna på Estonia som han känner till. Han måste därför förhöras med lyft tystnadsplikt under ed med fullt straffansvar.

En oberoende utredning måste till

Finns det då något samband mellan den militära frakten ombord, undervattensoperationen nere vid lastdäcket och det nyupptäckta hålet och olycksorsaken? Det vet vi inte. Därför måste en internationell oberoende utredning klarlägga allt.

* Efter publicering kom uppgifter om att mötet med försvarsminister Hultqvist flyttats till ett extrainsatt sammanträde om Estonia på torsdag 5/11. Även Mikael Damberg ska närvara.

Av Lars Ångström

Fd riksdagsledamot (MP) i försvarsutskottet