Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Damberg, hur tänker du stoppa säkerhetshoten?

Det är dags för Mikael Damberg och regeringen att börja utöva ledarskap, skriver Johan Forssell.Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT
Foto: GEFLE DAGBLAD
Johan Forssell är rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

Många människor har reagerat starkt på att det kan gå till så här i Sverige 2019. Tyvärr har vi fortfarande inte fått någon redogörelse från Mikael Damberg om hur landet ska skyddas från personer som inte borde kunna röra sig ute i samhället. 

I dag samlar vi moderater riksdagen för att få svar, skriver Johan Forssell.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. De sex individer som bedömts utgöra hot mot Sveriges säkerhet och trots beslut om utvisning har släppts ur förvar då utvisningarna inte kunnat genomföras visar på bristerna i svensk lagstiftning. Vi är många som fortfarande väntar på regeringens och Mikael Dambergs plan för att skydda Sverige från personer som inte borde kunna röra sig ute i samhället. 

På initiativ av Moderaterna samlas i dag riksdagen till en särskild debatt med anledning av att personer som Säkerhetspolisen bedömt utgör ett hot mot rikets säkerhet släppts fria. Beslut har fattats om att dessa individer ska utvisas, men på grund av verkställighetshinder har de inte kunnat genomföras. Istället kan de röra sig fritt i samhället. Många människor har, med rätta vill jag säga, reagerat starkt på att det kan gå till så i Sverige 2019.  

14 dagars fängelse för att ha rekryterat eller finansierat en terroristorganisation, är orimligt lågt mot bakgrund av brottets allvar.

Sedan flera år tillbaka är terrorhotnivån förhöjd i vårt land. Sverige är dessutom det land som, näst efter Belgien, som har flest IS-resenärer sett till befolkningsmängd. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning finns det individer både i Sverige och utomlands som betraktar terrorattentat mot mål i Sverige som legitima. 

Regeringen kommer inte till skott

Tyvärr verkar dessa insikter ha gått regeringen Löfven tämligen spårlöst förbi. Gång på gång har viktig lagstiftning skjutits upp eller inte lagts fram överhuvudtaget. Ett tydligt exempel är Lagen om särskild utlänningskontroll, med vilken en utlänning kan utvisas med hänvisning till rikets säkerhet.

För nästan tre år sedan varnade Säkerhetspolisen för att lagstiftningen innehåll omfattande brister och var i behov en genomgripande översyn. I mina ögon borde en sådan varning ha utlöst en febril aktivitet på Justitiedepartementet. Men i stället dröjde det 1,5 år innan regeringen ens hade tillsatt en utredning. Den arbetar fortfarande och ny lagstiftning ligger långt framåt i tiden. Arbetet tar inte heller sikte på den typen av situationer som rör de nu sex utvisningsdömda personerna. Det hela ter sig mycket märkligt mot bakgrund av de stora bristerna. 

Abo Raad, även känd som Gävleimamen, släpptes ur förvaret.Foto: GEFLE DAGBLAD

Orimligt lågt straff

Samma brist på insikt präglar även den utredning som presenterades häromdagen rörande straffen för terrorrelaterad verksamhet. Det är välkommet att maxstraffen skärps, men av erfarenhet vet vi att det är viktigare att höja minimistraffen för att påverka de straff som i praktiken döms ut. 14 dagars fängelse för att ha rekryterat eller finansierat en terroristorganisation, är orimligt lågt mot bakgrund av brottets allvar. 

Flera saker behöver skyndsamt genomföras för att öka vår motståndskraft mot terrorism. Lagstiftningen om särskild utlänningskontroll, LSU, behöver förändras i skärpande riktning. Möjligheterna att både ta och kvarhålla en person i förvar, måste utökas. Hinder mot att verkställa utvisningar behöver undanröjas genom så kallade diplomatiska garantier. 

Punktmarkera säkerhetshotande personer

Redan nu bör regeringen lägga fram en extra ändringsbudget för 2020 med omedelbara förstärkningar av hela rättsväsendet. Anslaget för Säkerhetspolisen bör ökas med 115 miljoner kronor för att förstärka myndighetens kapacitet att bekämpa terrorism med mer utredningsresurser. Medel bör också avsättas för att stärka förmågan att punktmarkera individer som utgör hot mot landets säkerhet. En sådan förstärkning bör läggas fram så fort som möjligt för att säkerställa förmågan att skydda Sverige i en orolig tid. 

Är du en ledare, Damberg?

Regeringen är nu inne på sitt sjätte år vid makten. Fortfarande präglas arbetet i de viktiga antiterrorfrågorna av stor kortsiktighet. Vi har fortfarande inte fått någon redogörelse från ansvarigt statsråd, Mikael Damberg, om hur regeringen tänker skydda Sverige från personer som inte borde kunna röra sig ute i samhället. Det duger inte längre att skylla på alla andra eller säga att saker är ”oacceptabla”. Nu är hög tid för regeringen att börja utöva ledarskap. 

Hur ser din plan ut Mikael Damberg för att personer som utgör ett hot mot rikets säkerhet inte ska kunna fortsätta att röra sig ute i samhället?

 

Av Johan Forssell (M)

Rättspolitisk talesperson