Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Dags för nödbroms i snuspolitiken

Anders Milton
Kinna Bellander
Karl Olov Fagerström
Göran Jonsson
Foto: Samuel Unéus

Regeringen vill ändra grundlagen så att det försvårar att gå över från en starkt cancerframkallande produkt till en annan produkt som räddar liv, skriver Snuskommissionen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

De senaste 25 årens samlade forskning visar att snusande inte leder till cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Att snuset konsumeras av många i Sverige har resulterat i Europas lägsta tobaksrelaterade ohälsa och en låg andel rökare. I och med att snuset är välbelagt mindre hälsofarligt än cigaretter så ökar medellivslängden och förbättras folkhälsan när människor går över från cigaretter till snus.

Ändå förs nu förslag fram som försvårar för människor att ta steget bort från rökningen då förbudsivern är densamma för snus som för cigaretter. Eftersom de förslag som läggs fram riskerar att försämra folkhälsan känner vi oss föranledda att försöka dra i nödbromsen innan regeringen hunnit gå vidare och föreslå den grundlagsändring som just nu är på remiss. Om man utan faktaunderlag kan ändra grundlagen så att det försvårar för befolkningen att gå över från en starkt cancerframkallande produkt till en annan produkt som räddar liv – ja, då kan man väl snart göra vad som helst. Snuskommissionen släpper därför i dag en ny rapport – ”Statens problem med snuset – Sambandet mellan information och hälsa” - där vi granskar förslagen till grundlagsändringar som vi menar motverkar regeringens påstådda hälsopolitiska ambitioner. Visst är det bra med en vision om ett tobaksfritt samhälle, men hur många ska dö i onödan på vägen dit?


LÄS MER: Snusinköp kommer att likna en maffiafilm


De olika förslagen har alla det gemensamt att de försvårar för snusarna och inskränker medborgarnas möjligheter att informera sig. Redan beslutat är ett förbud kring att informera om mängden nikotin i snuset. Utrett och just nu på regeringens bord ligger ett förslag om att förbjuda information om vilken smak och lukt som snuset har. En annan fråga som just nu remissbehandlas efter en bristfällig utredning är exponeringsförbud, där säljaren inte får visa upp sin produkt i butiken. Ytterligare en fråga är neutrala förpackningar, där producenten inte får visa upp produktens varumärke.

Rapporten visar att hanteringen av frågor kring kommersiell yttrandefrihet inte har skett på ett seriöst sätt: När regeringen låtit utreda neutrala förpackningar och exponeringsförbud så har det varit utan brett parlamentariskt stöd och utredarna har själva konstaterat att de inte fått möjlighet att göra ett gediget arbete.


LÄS MER: Förbjud cigarettförsäljningen nu


Det finns inget bra alternativ till att låta människor göra egna och välinformerade val. Då måste politiken underlätta valmöjligheterna genom fullständig information i innehållsförteckningar, i butiker och på själva förpackningarna. Om en produkt lanseras utifrån att den innehåller mindre fett så kan konsumenten själv göra ett aktivt val baserat på denna information, för att ta ett exempel. Att som tobaksproduktutredningen föreslå motsatt strategi för snuset är både ologiskt och kontraproduktivt.

Regleras något för att det påstås vara hälsofarligt så måste det finnas belägg, annars sysslar lagstiftarna med en farlig godtycklighet. Om förslagen i bredare folklager uppfattas som klåfingriga och obegripliga riskerar det dessutom att skapa ett avstånd mellan väljare och valda som vi redan ser andra oroande exempel på, även här hemma i Sverige.

Vi uppmanar därför regeringen att inte gå vidare med förslagen kring vare sig neutrala förpackningar, exponeringsförbud eller förbud mot information om smak och lukt när det gäller snus. Beredningsunderlagen är bristfälliga och hälsoskälen för en inskränkning av tryckfriheten saknas. Därigenom tar regeringen själv en folkhälsorisk om de vill förbjuda än mer av den konsumentinformation som det borde vara en självklarhet att alla medborgare har rätt till.


Anders Milton, ordförande Snuskommissionen, tidigare ordförande och VD för Läkarförbundet

Kinna Bellander, ledamot Snuskommissionen, journalist

Karl Olov Fagerström, ledamot Snuskommissionen, docent och forskare kring nikotin och tobak

Göran Johnsson, ledamot Snuskommissionen, tidigare ordförande IF Metall

FAKTA

Anders Milton, ordförande Snuskommissionen, tidigare ordförande och VD för Läkarförbundet

Kinna Bellander, ledamot Snuskommissionen, journalist

Karl Olov Fagerström, ledamot Snuskommissionen, docent och forskare kring nikotin och tobak

Göran Johnsson, ledamot Snuskommissionen, tidigare ordförande IF Metall