Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Dags att sluta slingra er om vårdvalet, S

"Socialdemokraterna vägrar att ge tydliga svar inför landstingsvalet", skriver Filippa Reinfeldt. Foto: Cornelia Nordström

Under de senaste sju åren har alliansen gjort stora förbättringar för att kunna ge stockholmarna en modern sjukvård av högre kvalitet. Ansvar för ekonomin har gjort att Stockholms läns landsting har haft en budget i balans sju år i rad sedan maktskiftet 2006. Det har i sin tur möjliggjort investeringar motsvarande 35 miljarder kronor för att bygga ut och modernisera sjukvården inför framtiden.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi i alliansen ser samtidigt med oro hur Socialdemokraterna vägrar ge väljarna tydliga svar inför landstingsvalet i september. Gång på gång slingrar de sig när de får frågor om vårdvalet, förlossningsvården och ekonomin. Socialdemokrater i alla landsting och regioner bör ge svar på fyra frågor som väljarna ställer sig inför landstingsvalen.

Det är få områden i sjukvården som har granskats och utvärderats lika ingående som vårdvalet. Resultatet är entydigt; patienterna är de stora vinnarna. Vårdvalet har kortat ned köerna, gjort patienterna nöjdare och höjt kvaliteten på vården. Detta samtidigt som Socialdemokraterna i tidningar och i sin retorik i hela landet beskriver hur avskyvärd de tycker valfrihetsreformen är. Ett ständigt ifrågasättande av valfriheten skapar osäkerhet och oro bland medborgarna.

Är det ett vallöfte att inte avskaffa vårdval?

Historiskt har svensk sjukvård definierats av långa vårdköer. Regeringen har med kömiljarden tillsammans med landstingens satsningar förändrat den situationen och vårdköerna är i dag radikalt mycket kortare än tidigare. Socialdemokraterna har stått på åskådarläktaren och med bröst- toner kritiserat satsningar som har lett till kortare vårdköer.

Är det ett vallöfte från Socialdemokraterna att riva upp kömiljarden och åter- införa långa vårdköer?

Det handlar om jobben. Det är bara när fler människor har ett jobb att gå till vi också kan bygga ut akutmottagningarna, höja lönerna för specialistsjuksköterskor och bygga ut sjukvården för våra äldre. Därför är jobbpolitiken central för alla landsting och regioners möjlighet att investera i mer och bättre sjukvård. Tack vare en ansvarsfull jobbpolitik och effektiviseringar i landstingets verksamheter har alliansen i Stockholms läns landsting ordning och reda i ekonomin. Därför kan vi bygga ut fler vårdplatser och korta köerna genom ytterligare satsningar på vårdval. Tidigare var det 24 månaders väntetid på en dyslexiutredning i Stockholm, i dag är det två-tre veckor.

Det är svårt att hitta Socialdemokraternas framgångsmodell där de klarar av att visa en ekonomi i balans och samtidigt bygga ut antalet vårdplatser och korta köerna. Landstinget i Dalarna har år efter år haft underskott i ekonomin. I Västerbotten lägger Socialdemokraterna ned vårdcentraler trots kompakt motstånd från medborgarna.

Var är Socialdemokraternas skyltfönster i Sjukvårdssverige där ansvar tas för ekonomin, fler vårdplatser och kortare köer?

Förlossningsvården är hårt pressad på flera ställen i landet, bland annat i Västra Götalandsregionen och Stockholms län. I Stockholms län är utmaningen både att åtgärda platsbristen för att minska antalet hänvisningar och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Därför genomför vi en rad åtgärder i Stockholmsregionen för att lösa situationen på både kort och lång sikt. Bara om några veckor öppnar ytterligare en förlossningsklinik i Stockholm med kapacitet att ta hand om 4 000 förlossningar per år och ytterligare ett BB öppnar 2017 på St Görans sjukhus. Alliansen i Stockholm genomför också en särskild lönesatsning på barnmorskor, vilket är ett bristyrke. Vi har tillsammans med regeringen också säkerställt fler utbildningsplatser på sjuksköterskeutbildningarna.

Socialdemokraternas egna lösningar lyser med sin frånvaro. Ett av deras skarpa förslag handlar bland annat om att lägga parkettgolv på förlossningsklinikerna och erbjuda mat till pappan/partnern under förlossningen. Alliansen är övertygad om att utmaningarna är större än så.

Är prioriteringen av parkettgolv på förlossningsklinikerna ett vallöfte som ska gälla alla landsting och regioner i Sverige eller är det bara i Stockholm?

Framtidens vård kräver handlingskraft och långsiktighet. Socialdemokraternas ovilja att ge besked i en rad stora och viktiga frågor skapar oro och osäkerhet. Väljarna väntar fortfarande på svar från Socialdemokraterna om framtiden. Vi i alliansen fortsätter med raka besked och handling för nöjdare patienter och bättre sjukvård.

Filippa Reinfeldt

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!