Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Då stoppar vi bensin och diesel i Stockholm

Bensin ska på sikt inte få säljas i Stockholms innerstad, om MP får bestämma.
Foto: JOACHIM WALL
Åsa Lindhagen, Katarina Luhr, Daniel Helldén och Martin Hansson presenterar valmanifestet från MP i Stockholms stad.

Miljöpartiet i Stockholm presenterar sitt valmanifest: 

Hela innerstaden ska vara miljözon 3, där enbart gas-, vätgas- och elbilar samt laddhybrider låsta för eldrift får köra. Samtidigt ska försäljningen av fossila drivmedel stoppas i staden. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | VALET 2018. Vi har höjt Stockholms klimatmål, investerat en miljard i cykelinfrastruktur och fått igenom beslut om att avveckla kolet i kraftvärmeverket i Värtahamnen senast 2022. Vi har förstärkt socialtjänsten, inrättat en kommunal barnombudsman och minskat hemlösheten i Stockholm. Vi är stolta efter fyra år i Stockholms stadshus och ser hur grön politik blivit verklighet i alla delar av staden. Men mer måste göras. Därför söker vi stockholmarnas stöd den 9 september och presenterar här den politik vi går till val på. 

Stockholm som globalt klimatföredöme

En röst på Miljöpartiet är en röst för att stärka Stockholms klimatarbete, prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför bilar och bygga en stad där alla barn får goda uppväxtvillkor. Vår vackra stad måste vara ett globalt föredöme i klimatarbetet, där arbetet för miljö och klimat ska göra tydliga avtryck i alla politiska frågor.

Arbetet för miljö och klimat ska göra tydliga avtryck i alla politiska frågor.

Vi vill att Stockholm ska vara en levande stad. En stad med mer utrymme för människor, med tillgängliga och upprustade grönområden och parker och med fler uteserveringar, fik och restauranger. Vi vill se fler platser för att utöva kultur, till exempel genom fler kulturhus i förorterna. Det ska finnas fler badplatser, utegym och motionsspår i stadens olika stadsdelar. Vi vill fortsätta satsa på sommargågator och sommartorg. Vi fortsätter investera i ökad framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafikanter och går till val på 1,5 miljarder för ökad framkomlighet. 

Utsläppsfri innerstad 2030

Barn drabbas allra hårdast av dålig luft. I dag släpper framför allt dieselbilarna ut mycket höga halter av kvävedioxid och av hälsofarliga partiklar. Vi vill se miljözoner redan 2020, så att de smutsigaste bilarna inte tillåts köra på vissa gator och områden. Omställningen av fordonsflottan ska underlättas genom att det blir enklare att dela bil, genom 4 000 nya laddstolpar till 2022 och genom att det blir obligatoriskt med laddplatser vid nybyggnation. Vi föreslår en utsläppsfri innerstad 2030, vilket betyder att hela innerstaden ska vara miljözon 3, där enbart gas-, vätgas- eller elbilar får köra samt laddhybrider när de är låsta för eldrift. Senast 2030 ska även vi ha stoppat försäljningen av fossila drivmedel i staden. 


LÄS MER: Utan kärnkraft blir det ingen elbilsrevolution


Familjecentraler ska minska ohälsan

Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor och inget barn ska behöva uppleva våld eller övergrepp. Barn i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa ska få det stöd och den hjälp de behöver och vi föreslår fler familjecentraler och ett utökat uppsökande arbete. Vi föreslår i vårt valmanifest även fler skolsköterskor, kuratorer och lärarassistenter. Den psykiska hälsan bland unga måste öka, och det ska alltid vara enkelt att få kontakt med en kurator. 

Vi vill rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron på stan och förebygga att problem uppstår genom fortsatta satsningar på skola, socialtjänst och ungdomsmottagningar. Samtidigt måste samhället agera kraftfullt mot skjutningar och gängkriminalitet här och nu genom omedelbara insatser från polis och socialtjänst. 


LÄS MER: MP är elitistpartiet för proppmätta – de som redan har allt


Giftfria miljöer i förskolorna

Den sociala hållbarheten och den ekologiska hållbarheten hänger ihop. Stockholm ska bli en grönare stad – inte minst för våra barn. Vi vill se ett attraktivt stadsrum med fler träd, gröna tak och parklekar och fortsätta arbetet med giftfria miljöer i våra förskolor. Många förskole- och skolgårdar har stora ytor av asfalt som vi vill bryta upp för att i stället skapa gårdar av naturmaterial som inbjuder till lek och rörelse. Förskolegårdarna måste bli större med mer yta för varje barn. 

Med vårt valmanifest söker vi stockholmarnas förtroende för att göra Stockholm till en ännu mer levande, attraktiv och grön stad, där social och ekologisk hållbarhet löper som en röd tråd genom alla verksamheter. Där andra partier bara pratar om miljö så levererar vi konkret förändring som gör det enklare att vara miljövän i vardagen. 


Av Katarina Luhr 

Miljöborgarråd (MP)

Daniel Helldén

Trafikborgarråd (MP)

Åsa Lindhagen 

Socialborgarråd (MP)

Martin Hansson 

Gruppledare (MP)