CUF: Vi bör avskaffa arbetsförmedlingen

Hanna Wagenius, ordförande för Cuf, Centerprtiets ungdomsförbund.
Foto: Lisa Von Garrelts

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under veckan finns många av Sveriges absoluta makthavare, från politiker till företagsledare och fackföreningsordföranden, samlade i Visby för att diskutera politik. Samtidigt går 176 000 unga i arbetsför ålder utan jobb. Kommer den här Almedalsveckan bli den första där samtliga makthavare vågar prata om hur vi ska lösa detta problem?


Den höga ungdomsarbetslösheten är ett strukturellt problem som kräver strukturella lösningar. Detsamma gäller när det kommer till problemen med att öppna arbetsmarknaden för invandrare och för den som varit arbetslös en längre tid. Det räcker inte med riktade åtgärder och lappa och laga-lösningar för att komma tillrätta med problem som orsakas av arbetsmarknadsregleringarnas uppbyggnad.


Den svenska trygghetsmodellen är helt baserad på att en anställds trygghet ska vara kopplad till det enskilda arbetet, som om detta vore statiskt, i stället för att skapa en trygghet på arbetsmarknaden.  Man vill att en arbetstagare till varje pris ska behålla sitt jobb, snarare än att ha trygghet om hen skulle förlora det. Men hur många regler man än har mot mer eller mindre godtyckliga uppsägningar, och hur många turordningsregler man än skapar, kan staten inte garantera för någon att det jobb som står för försörjningen i dag kommer att finnas i morgon. Det leder till att den trygghet som finns i dag i stort är en illusion.


Samtidigt som den reella tryggheten är liten om företaget exempelvis går i konkurs så är dock kostnaderna för felrekryteringar i systemet mycket höga. Det leder till att arbetsgivare hellre satsar på säkra kort när löneskillnaderna ändå inte är så stora mellan erfaren och oerfaren arbetskraft.

Vi behöver omskapa vår arbetsmarknad, och flera samhällssystem med den. Cuf föreslår fyra reformer för att förbättra situationen:


Ur ett långsiktigt perspektiv behöver skolan bli bättre på att tillvarata den enskilde elevens förmåga och potential. Födelseår ska inte vara allena styrande för vilken nivå studierna ska bedrivas på. Vi måste också fortsätta reformera synen på kunskap som enbart teoretisk, och börja värdesätta praktiska kunskaper och färdigheter. Gymnasiereformen välkommen men inte tillräcklig - även yrkeshögskolornas status måste höjas för att vi ska få bättre resultat. Här har skolministern mycket kvar att göra.


Vi behöver också avskaffa arbetsförmedlingen till förmån för en australiensk modell, där förmedlingar konkurrerar med varandra och får betalt efter förmedlande av varaktiga jobb. Det skulle öka matchningen och dessutom minska kostnaderna för förmedlingen. Dagens förmedling fungerar inte, men i Australien minskade arbetslösheten med flera procentenheter när de gick från en förmedling liknande vår nuvarande till den nya modellen.


Vi måste också reformera arbetsrätten, avskaffa LAS och flytta ansvaret för de övergripande arbetsvillkoren tillbaka till parterna. När vi gör det ska vi ge den enskilde större makt att själv förhandla om sina villkor, så som lön, arbetstider och semester. Det ger grupper som står långt från arbetsmarknaden en högre konkurrenskraft. Hillevi Engström som ansvarig minister måste också ta sitt ansvar och genomföra detta.


På det övergripande samhällsplanet måste vi också införa ett grundtrygghetssystem som garanterar en lägstanivå för alla medborgare. Det ska kompletteras med ett frivilligt inkomstförsäkringssystem så att nyanställda unga utan vare sig villa eller barn kan lägga pengarna på exempelvis bosparande i stället inkomstförsäkring, och de med högre fasta kostnader och mindre flexibilitet i vardagen slipper stå på bar backe om arbetet skulle försvinna. De här förändringarna måste göras nu, innan det faktiskt blir för sent.


Hanna Wagenius, ordförande för Cuf, Centerprtiets ungdomsförbund.