C:s flyktingpolitik har varit ohållbar

"Vårt parti har alltför länge förespråkat en mycket generös och human flykting- och migrationspolitik utan svara på frågan hur man som flykting kan nå egen försörjning genom arbete", skriver Stefan Hanna och Hans Dahlgren, (C).
Foto: Lisa Mattisson

Vårt parti har alltför länge förespråkat en mycket generös och human flykting- och migrationspolitik utan svara på frågan hur man som flykting kan nå egen försörjning genom arbete, skriver Stefan Hanna och Hans Dahlgren, (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Centerpartiet i Uppsala tar integrationsfrågan och invånarnas oro på allvar, det har vi gjort länge. Samtidigt har vårt parti i rikspolitiken inte hitintills velat diskutera frågan, trots dess tydliga sprängkraft - eller just därför. Vi anser dock att det parti som har den mest öppna migrationspolitiken också har störst ansvar för en fungerande integrationspolitik. För att kunna fortsätta ha en generös och human migrationspolitik så krävs det mycket kraftfulla åtgärder för att förbättra integrationen.

Vi tror att migration och arbetskraftsinvandring är en förutsättning för att Sverige ska kunna säkra sin framtida välfärd. Vi är ett land med stora demografiska utmaningar inför framtiden och vi måste ta itu med integrationsutmaningarna på ett förbehållslöst sätt.  En förbättrad integration kan bidra till att säkra den framtida välfärden, bland annat genom strukturreformer som ”ökar förvärvsgraden och antalet arbetade timmar”.  Om inte integrationsfrågan får en lösning kommer migrationen att belasta vår välfärd i stället för att vara ett stöd. I detta sammanhang är utbildning och egen försörjning genom arbete centrala frågor.

Det är ett smärtsamt faktum att sysselsättningsgraden bland invandrade är för låg i dagsläget. Vi kan också konstatera att många fler länder än Sverige lyckas betydligt bättre med integration och sysselsättning av invandrare. Därför är en portion ödmjukhet på sin plats när vi tar intryck av framgångsrika länder som Australien på området.

Almega beskriver i en rapport om hur vi i Sverige genom en konkurrensutsatt och resultatstyrd arbetsförmedling på statlig och kommunal nivå, likt den i Australien, skulle kunna höja sysselsättningen, öka nöjdheten och potentiellt minska de offentliga utgifterna med 12 miljarder kronor. Parallellt med detta skulle även vuxenutbildningen reformeras i riktningen mot ett kundvalssystem. Det har vi i Sverige mycket positiva erfarenheter från i Nacka kommun där de infört ett sådant system. Hela 89 procent får arbete efter utbildningen, detta i en målgrupp med 70 procent utlandsfödda.

I går publicerade Ipsos en undersökning där invandrar/integrationsfrågan seglade upp som väljarnas näst viktigaste samhällsfråga efter skola/utbildning. I samma undersökning hamnade tyvärr vårt eget parti i botten när frågan ställdes om vilket parti som är bäst på flykting- och invandrarfrågor. Endast två procent av de tillfrågade i undersökningen tyckte att Centerpartiet var bäst.

Vi är inte förvånade av resultatet i undersökningen, vårt parti har alltför länge förespråkat en mycket generös och human flykting- och migrationspolitik utan att på allvar samtidigt svara på frågan hur man som flykting på ett effektivt sätt kan nå egen försörjning genom arbete. Det är en ohållbar politik att förespråka ett generöst och omfattande flyktingmottagande samtidigt som vi ser att integrationen har stora brister vilket urholkar legitimiteten för vår politik. 

Under den gångna valrörelsen gick vi lokalt i Uppsala till val på förbättrad integration som en av våra tre valfrågor. I vår kampanj presenterade vi konstruktiva förslag på hur invandrare och flyktingar snabbare skulle få en fot in i det etablerade samhället och en fot in på arbetsmarknaden. Bland annat genom invånartjänst vid försörjningsstöd, ökat stöd till föreningslivet och mer satsningar på svensk undervisning parallellt med språkkrav. Från vårt eget parti men även från medialt håll fick vi utstå mycket kritik. Ord som "främlingsfientliga” och ”nu fiskar ni i grumliga vatten” förekom, riktade mot oss och vår kampanj.  Det är självklart inte så. Vi värnar om öppenheten, men samtidigt ser vi att vi har ett ansvar som parti för att integrationen i centrala delar inte fungerar. 

I dag presenteras Centerpartiets nya integrationsprogram vid kommundagarna i Norrköping. Vi välkomnar detta mycket och hoppas på en ökad dialog och en önskan om att i stället ta intryck av de förslag och det arbete som vi genomför i Uppsala inom integrationsområdet. En konstruktiv och respektfull debatt tjänar vi alla på.

Hans Dahlgren
Stefan Hanna

Stefan Hanna, kommunalråd för Centerpartiet i Uppsala

Hans Dahlgren, ordförande för Centerpartiet i Uppsala