Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Comeback för Sahlin- och Juholt-politiken

Fel väg. "Socialdemokraterna har inte dragit lärdomar av det stora utanförskap de byggde upp fram till 2006", skriver Anders Borg om Socialdemokraternas budget. Foto: OLLE SPORRONG

Stefan Löfven och Magdalena Andersson hade chans att visa att de förnyat politiken efter Sahlin och Juholt. Resultatet är hotade jobb och ansvarsflykt, skriver Anders Borg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Alliansen presenterade nyligen sin budget för jobb och tillväxt. I ett läge där omvärlden fortsatt tynger svensk ekonomi föreslår vi förstärkningar för hushållen. Mer inhemsk efterfrågan ger energi till ekonomin och stöttar jobben. Mot detta står Socialdemokraternas förslag som nästan utraderar säkerhetsmarginalerna under utgiftstaket och lägger 25 miljarder i skattebördor på sysselsättningen. Därmed riskerar de trovärdigheten för den ekonomiska politiken och ungefär 80 000 jobb.

Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik, återupprättandet av arbetslinjen och minskat utanförskap tillhör Sverige de länder som står emot krisens effekter relativt väl. För 2014 är det bland jämförbara länder bara Tyskland som har lägre underskott, och då har Sverige bara hälften av Tysklands statsskuld som andel av BNP.

Arbetslinjen som bland annat har gjort det mer lönsamt att arbeta har gjort att Sverige trots krisen satsar 40-70 miljarder mer på välfärden jämfört med 2006, beroende på vilket mått som används.

Socialdemokraterna utmanar nu i grunden Sveriges starka position. Stora skattehöjningar används för att finansiera stora utbyggnader av bidragssystemen. Med färre i arbete och fler i utanförskap stannar tillväxten av, återhämtningen hotas och vi riskerar att långsiktigt inte kunna finansiera välfärden. Socialdemokraterna har inte dragit lärdomar av det stora utanförskap de byggde upp fram till 2006. När de nu vill vrida tillbaka politiken riskerar vi också få tillbaka en situation där allt fler åter skulle ställas utanför arbetsmarknaden. En sådan inriktning är den kraftigaste begränsningen av möjligheterna för jobb, tillväxt och välfärd som går att lägga inom ramen för en ordinarie finanspolitik.

Magdalena Andersson vill nu göra gällande att konjunkturen med säkerhet kraftigt vänder uppåt och ska dra jobbtillväxten av sig självt. Därmed tar hon också bort säkerhetsmarginalerna och åtgärderna som ger jobb från budgeten. Socialdemokraterna möter alltså en utdragen lågkonjunktur, en jobbtillväxt som tyngs av svag internationell efterfrågan och ekonomiska osäkerheter i omvärlden med åtstramning och minskande av säkerhetsmarginaler. Till det lägger hon massiva bidragsutbyggnader som försämrar förutsättningarna för jobb och välfärdens finansiering. Det är inte en ansvarsfull politik.

Med 80 000 färre i arbete får Socialdemokraterna Sverige i motsatt riktning mot vad de själva har satt upp som mål. För att nå målet om lägst arbetslöshet i Europa behövs ungefär 200 000 fler jobb, därmed saknar Socialdemokraterna nästan 300 000 jobb för att uppfylla sitt eget mål. Det finns därmed betydande risker att Socialdemokraterna tänker lösa detta på samma sätt som de gjorde förra gången, nämligen genom att knuffa ut stora grupper från arbetskraften.

Jämfört med 2006 är det i dag ungefär 200 000 personer fler som arbetar och utanförskapet har krympt lika mycket. Sveriges väg framåt bör vara att fortsätta förstärka den inriktningen. Förstärkningen av jobbskatteavdrag, bättre villkor för företagande och satsningar på skolan bidrar till en växande och inkluderande arbetsmarknad. Väg- valet i politiken står mellan om fler ska komma i jobb eller om fler ska passiviseras i bidragssystem och AMS-politik. I sin budget ersätter Socialdemokraterna 80 000 jobb med 80 000 platser.

Socialdemokraterna saknar också tolv miljarder i sin budget då de ej avsatt några pengar till sitt löfte att behålla förstärkningen av jobbskatteavdraget. Det innebär att löften för tolv miljarder behöver strykas för att deras budget ska gå ihop. Alternativt har Socialdemokraterna parallellt arbetat fram skattehöjningar på tolv miljarder som de ej gått fram med i budgeten.

Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna går fram med en lång rad ofinansierade löften alternativt mörkar om sina skattehöjningar.

Det här var Stefan Löfven och Magdalena Andersson chans att visa att de förnyat politiken efter Sahlin och Juholt, resultatet är dock bara att jobben hotas och att ambitionerna att ta ansvar för de offentliga finanserna ytterligare har skruvats ner.

Anders Borg, M

Finansminister