Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Centerpartiet: Så ska asylrätten försvaras

Anders W Jonsson (C), vikarierande partiledare.
Foto: JESSICA GOW/TT
Jonny Cato (C), migrationspolitisk talesperson.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Den som bedöms ha asylskäl ska alltid få stanna i Sverige. Ett volymmål som bryter mot asylrätten och sätter ett tak på antalet människor som kan söka skydd i Sverige är därför varken önskvärt eller möjligt att införa, skriver Centerpartiets Anders W Jonsson och Jonny Cato. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Runt om i världen flyr människor från krig och förtryck. Föräldrar söker en tryggare plats där deras barn kan växa upp och skapa sig en framtid. Sverige är ett av de länder i vår del av världen som gjort mest för att ta emot och vara en fristad för medmänniskor i nöd. Centerpartiet är stolta över allt vi gjort och den medmänsklighet som vi solidariskt har visat.

Under det senaste decenniet har svensk migrationspolitik dock kommit att kännetecknats av ett lappande och lagande som varit dåligt, såväl för människor som söker skydd från krig och förtryck som för Sverige som land. Under 2016 hastades den första tillfälliga lagen igenom i ett tempo som gjorde att många människor hamnade i kläm och där barn och föräldrar skildes åt under lång tid. 

Stor osäkerhet för de asylsökande

Sedan dess har de tillfälliga lagarna staplats på varandra. Ryckigheten har inneburit stor osäkerhet för de asylsökande, samtidigt som Sveriges förutsättningar att skapa en bra integration med bostäder, språkundervisning, praktik och jobb har varit dåliga. 

Inför förra valet betonade Centerpartiet en politik som bygger både på medmänsklighet och ordning och reda. Vi gick till val på att barn ska har rätt att återförenas med sina föräldrar, asylrätten ska upprätthållas och att det måste bli ett slut på de tillfälliga lagarna genom att en bred överenskommelse om den framtida migrationspolitiken skulle sökas. Med Januariavtalet såg vi till att en migrationspolitisk kommitté tillsattes och att arbetet med en brett förankrad migrationspolitik kunde ta sin början. 

Förhandlingarna i ett avgörande skede

Den migrationspolitiska kommittén går nu in i sitt slutskede. I de skarpa förhandlingar som inletts kommer Centerpartiet fortsätta försvara våra värderingar om medmänsklighet och humanism. Vi är också helt övertygade om att resultatet i kommittén kommer att bli bättre om vi är med vid förhandlingsbordet. 

Det är avgörande för människor på flykt att Sverige fortsätter ta sitt ansvar, skriver C-debattörerna.
Foto: JOHAN NILSSON/TT

Det är genom att konstruktivt delta i förhandlingar som det är möjligt att skapa bättre förutsättningar för de människor som just nu söker en fristad i Sverige, bort från det krig och förtryck som de försöker lämna bakom sig. Vi vet att för att nå en bred överenskommelse behöver alla partier vara redo att kompromissa. 

Centerpartiets fokus

När kommittén går in i slutskedet kommer vårt fokus vara: 

Föräldrar och barn ska kunna återförenas

Den ryckighet som funnits i svensk migrationspolitik har märkts inte minst när det gäller föräldrar och barns rätt att återförenas. För Centerpartiet är det avgörande att den överenskommelse som nu ska slutas långsiktigt innebär att föräldrar och barn på flykt ska ha rätt att återförenas. 

En humanitär skyddsgrund

För att få till ett långsiktigt hållbart asylsystem i Sverige behövs en humanitär grund som omfattar de som är mest utsatta och gör tydlig skillnad på vuxna och barn. Det handlar inte minst om att undvika att de barn som i dag kan hamna i kläm i systemet inte gör det framåt. 

De partier som nu på riktigt vill komma till en bred överenskommelse måste vara redo för kompromisser

Stärkt rättssäkerhet 

Rättssäkerheten i asylärenden ska alltid vara hög. Det gäller inte minst under asylprocessen då ett avslag ska innebära att man lämnar landet. Det handlar till exempel om att se till att de offentliga biträden som förordnas i asylärenden är lämpliga och sköter sitt uppdrag. Det handlar också om att den som söker asyl på grund av att man konverterat eller söker skydd av HBTQ-skäl ska garanteras en korrekt bedömning. 

Sverige ska försvara asylrätten

Människor som flyr undan krig och förtryck och söker skydd i Sverige ska alltid få sina asylskäl prövade. Den som bedöms ha asylskäl ska alltid få stanna. Detta är självklart utifrån våra värderingar om humanism, men också för att Sverige ska uppfylla de internationella konventioner som styr asylrätten. Ett volymmål som bryter mot asylrätten och sätter ett tak på antalet människor som kan söka skydd i Sverige är därför varken önskvärt eller möjligt att införa. Vi kommer arbeta hårt för att vi inte ska ha ett volymmål som är kopplade till några som helst automatiska åtgärder.

En tid för kompromisser

Det är avgörande för människor på flykt att Sverige fortsätter ta sitt ansvar. Sverige behöver därför en långsiktigt hållbar migrationspolitik som gör slut på ryckigheten. Det kan vi endast nå genom en bred överenskommelse. 

De partier som nu på riktigt vill komma till en bred överenskommelse måste vara redo för kompromisser och svåra förhandlingar. Centerpartiet har valt väg. Vi kommer göra allt vi kan för att se till att svensk migrationspolitik blir så bra som möjligt, för svensk integration och för människor på flykt. Vi bedömer att en sådan överenskommelse behöver ha sin förankring i den breda politiska mitten av svensk politik. Vi kommer fortsätta försvara våra värderingar om medmänsklighet och ordning och reda. Och vi kommer göra allt vi kan för att de värdena ska få så stort genomslag som möjligt. 


Av Jonny Cato 

Migrationspolitisk talesperson

Anders W Jonsson

Vikarierande partiledare