Centerpartiet, kom hem till borgerligheten igen

Centerpartiets ledare Annie Lööf och statsminister Stefan Löfven.
Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY
Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.
Foto: OLA HEDIN / LIBERALERNA

Liberalernas besked är tydligt – tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill vi ge Sverige ett handlingskraftigt ledarskap som genomför liberala reformer. 

Nu måste Centerpartiet välja väg, skriver Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Riksdagen underkände statsminister Stefan Löfven i måndags. Politiska samarbeten som bygger på att inte tala med alla partier i regeringsunderlaget och idén om att liberal politik går att genomföra på Vänsterpartiets mandat har underkänts. Nu behöver vi liberala partier tänka om, ta ansvar och konstruktivt agera för Sveriges bästa. 

Låt oss se den uppkomna situationen som en möjlighet att lägga grunden för något nytt och bättre. Det är uppenbart att en socialdemokratiskt ledd regering inte har förutsättningar att med kraft genomföra de reformer Sverige behöver.

För Sveriges skull hoppas jag att ni väljer att byta ut Stefan Löfven

Därför är Liberalernas besked tydligt. Framöver kommer vi verka för en borgerlig regering. Tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill vi ge Sverige ett handlingskraftigt ledarskap som genomför liberala reformer för en kunskapsskola och en fungerande integrationspolitik.

Liberalernas – och hoppas jag Centerpartiets – roll i ett nytt borgerligt sammanhang är att säkra ett starkt genomslag för liberala idéer och att förankra en sådan allians i den breda mitten i svensk politik. Det ansvaret kan Liberalerna axla ensamt – men Centerpartiet kan göra den liberala grundtonen i nytt borgerligt samarbete ännu starkare.

Den liberala reformagendan

Det råder inte någon tveksam om var det är lättast att få igenom liberal politik. Inom borgerligheten finns inte samma inbyggda konflikter som inom det samarbete som nu har upphört. Med en borgerlig regering behöver vi heller inte nöja oss med att förverkliga delar av den liberala reformagendan i utbyte mot kostsamma socialdemokratiska förslag.

Tillsammans skulle vi borgerliga partier i stället kunna:

Driva igenom strukturella reformer som gynnar företagare och hjälper fler in på arbetsmarknaden. Inom borgerligheten finns en samsyn om att det alltid ska löna sig att arbeta. Att sänka skatten på sparande och låga inkomster är lättare att genomföra med partier som delar inriktning, än tillsammans med partier som vill tvärtom.

Återupprätta en kunskapsskola som fungerar i hela landet. I dag misslyckas nästan 15 000 elever årligen med att nå tillräckliga kunskaper i grundskolan. För att öka kunskapsresultaten krävs en ny borgerlig regering som sätter likvärdighet, kvalitet, valfrihet, studiero och läraryrket i fokus - i stället för ett regeringens ensidiga fokus på att motverka Sveriges friskolor.

Föra en klimatpolitik som inte mäts efter hur mycket den kostar utan efter hur mycket den på riktigt får ner utsläppen. Inom borgerligheten finns en bred samsyn om att det är genom ny teknik, nya miljövänliga produkter och cirkulär ekonomi som klimatfrågan kan lösas.

Bygga ett starkt rättsväsende som tar makten ifrån kriminella. Det handlar om att återskapa förtroende för de grundläggande värderingar som byggt Sverige – jämställdhet, utveckling, demokrati och individens frihet. Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet och Socialdemokraterna bromsar alla nödvändiga reformer för att polis och åklagare ska få kraftfullare verktyg mot den organiserade brottsligheten.

Lättare i en borgerlig regering

Det är helt enkelt lättare att driva liberal politik i en borgerlig regering där det finns en större samsyn kring de gemensamma grundläggande värdena och riktningen för Sverige. Centerpartiet har – om ni vill – en nyckelroll att spela i ett sådant samarbete. Vi är redo att ta ansvar för Sverige och arbeta konstruktivt för att bilda en borgerlig regering. Förutsättningarna för en majoritet finns om bara viljan finns. 

Nu måste C välja väg. Antingen väljer ni borgerligheten eller vänstersidan. För Sveriges skull hoppas jag att ni väljer att byta ut Stefan Löfven.


Av Mats Persson

Ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna