Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Centerns enda chans är att vända hemåt

Minskat Stöd. Centern har de senaste 40 åren fått se sitt väljarstöd krympa från drygt 25 till runt 4 procent. Därför måste man, med partiledaren Annie Lööf, återgå till att vara ett konservativt landsbygdsparti, skriver Markus Uvell.

Spekulationen i boken "Humlan som flyger" om att Socialdemokraterna inför valet 2014 vill krossa Centern genom att fokusera mer på landsbygdspolitik illustrerar något viktigt: hur exponerat Centern är på sin traditionella hemmaplan.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Försöket att omvandla Centerpartiet från ett konservativt landsbygdsparti till liberalt storstadsparti är ett av de mer besynnerliga politiska projekten i modern tid.

På ett övergripande plan finns förstås en logik. De senaste 40 åren har Centern fått se sitt väljarstöd krympa från drygt 25 till runt 4 procent, i takt med att urbaniseringen fortskrider och andelen lantbrukare minskar.

Frågan är dock hur de borde möta denna utmaning. Det senaste decenniet har partiet försökt genomföra en mycket dramatisk "makeover", fokus har riktats mot storstäderna och partiets historia av konservativ mittenpolitik har ersatts av en allt mer tydligt marknadsliberal högerpolitik.

Personligen är jag förtjust i den nya politiken, som i många frågor ligger nära mina egna uppfattningar. Det finns dock två problem: för det första är de väljare som delar dessa uppfattningar ganska få, för det andra har de i regel betydligt större förtroende för Moderaterna än för Centern.

Det är därför ingen överraskning att partiets förändring mottagits kallsinnigt av väljarna. Inte bara är utdelningen i Stockholmsregionen obefintlig - enligt SCB har partiet de senaste tio åren stått kvar och stampat på runt 1 (!) procents väljarstöd i Stockholms stad, i Stockholms län verkar stödet snarast ha minskat över tid.

Samtidigt har partiet tappat stöd även i flera regioner där det tidigare varit relativt starkt, i till exempel Småland har stödet sedan 2003 nästan halverats från 9 till 5 procent. I Norrland och Norra Mellansverige (två andra relativt starka regioner) är mönstret det samma.

Vad bör då Centern göra? För det första är det tydligt att Centern är och bör förbli ett borgerligt parti. Enligt Demoskops analys av väljarnas ideologi (maj 2013) betraktar sju av tio centerväljare sig som liberaler. SCB:s valundersökningar visar att centerväljarna sedan 1979 legat tydligt till höger om mitten. Under 2000-talet något mer, men ganska stabilt.

Somliga interna kritiker - inte minst tidigare tunga företrädare som Olof Johansson och Börje Hörnlund - har argumenterat för ett närmande till Socialdemokraterna. Den analysen har inte mycket på fötterna.

För det andra är det otvetydigt så att Centerns framtida trovärdighet ligger i att fokusera på landsbygden. Enligt SCB:s väljarundersökning 2010 uppfattar 35 procent av väljarna att Centerns glesbygdspolitik är bra, endast 7 procent att den är dålig. Partiet "äger" mycket tydligt denna fråga.

Dimensionen stad/land skulle kunna tas till vara betydligt bättre i svensk politik, och Centern är här det mest trovärdiga partiet. Samtidigt som urbaniseringen fortsätter känner många väljare starkt för landsbygden. Landsbygdens sympatisörer är många fler än dess invånare.

Bland sommarstugeägare, jägare, sportfiskare, campare och storstadsbor med drömmar om ett lugnare liv på landet finns en stor potential. Men för att kunna ta till vara denna måste Centern tydligare visa att de står på landsbygdens sida, och överge den obesvarade kärleken till storstaden.

Det handlar om att tydligare prioritera frågor om landsbygdens företagande, tillväxt och arbetsmarknad. Men också om att välja rätt sida i de livsstil- och värderingskonflikter som skiljer stad och land. Det mest uppseendeväckande exemplet på hur partiet misskött det senare är nog Andreas Carlgrens svajande om rovdjurspolitiken. Men även Lena Eks återkommande attacker på bilismen faller i denna kategori.

Särskilt viktigt är att Centern överger de fruktlösa försöken att konkurrera med Miljöpartiet om att vara det "grönaste" partiet.

Dels är Miljöpartiet en allt för svår motståndare - i SCB:s valundersökning 2010 "äger" Miljöpartiet frågan totalt, hela 62 procent av väljarna tycker partiets miljöpolitik är bra. Dels leder ett sådant val av motståndare ideologiskt fel, till ett fokus på trendkänsliga och ofta direkt landsbygdsfientliga storstadsväljare.

Om Centern vill överleva som riksdagsparti - inte bara 2014 utan även långsiktigt - är det dags att vända hemåt. Partiets framtid är varken att agera marknadsliberal lillebror åt Moderaterna, eller försöka bräcka Miljöpartiet i storstadsinriktad klimatalarmism.

Den avgörande frågan är hur partiet kan formulera en modern värderingsstyrd borgerlig politik med tydligt fokus på den landsbygd där dess trovärdighet alltjämt ligger. Det är hög tid att tänka om.

Markus Uvell

är vd för Timbro