Centern borde stå upp för äganderätten

I höst har Centern möjlighet att visa om man verkligen står upp för det svenska skogsbruket, skriver SD-debattörerna.
Foto: NILS JAKOBSSON/BILDBYRÅN
Jessica Stegrud (SD), Europaparlamentariker.
Foto: SD
Mats Nordberg (SD), riksdagsledamot med ansvar för skogsfrågor.

Vi verkar för en regering som respekterar äganderätten och som tar skogsägarnas intressen på allvar. En sådan regering kan nu snart vara inom räckhåll, men just Centerpartiet utgör – sorgligt nog – ett hinder, skriver Jessica Stegrud (SD) och Mats Nordberg (SD) i en slutreplik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. vårt inlägg 22/7 svarar Peter Helander och Emma Wiesner (båda C) att deras parti idogt försvarar skogsbruket – nationellt och i EU-parlamentet.

Men även om Centern talar för skog och äganderätt, så har partiet vid upprepade tillfällen släppt fram en regering där Miljöpartiet innehar miljöministerposten, vilket ger makt över både naturvårdsverk och länsstyrelser. Detta har haft förödande konsekvenser för svenska skogsägare och osäkerheten består. Det blir samtidigt allt svårare att få tillstånd till ny eller ens fortsatt areell näringsverksamhet och industri på landsbygden.

Vi motarbetar systemet med nyckelbiotoper

Vad gör då Sverigedemokraterna? Framför allt verkar vi för en regering som respekterar äganderätten och som tar skogsägarnas intressen på allvar. En sådan regering kan nu snart vara inom räckhåll, men just Centern utgör – sorgligt nog – ett hinder. Ett mer konkret exempel är att vi sedan 2013 har motarbetat systemet med nyckelbiotoper, som vare sig är objektivt, rättssäkert eller ger skogsägaren kompensation. Liksom att vi ständigt jobbar för att det nationella självbestämmandet värnas i dessa viktiga frågor.

Upp till bevis, Centern

Under hösten skall flera för landsbygden viktiga utredningar förhandlas av Centern och regeringspartierna. Vilket ger Centern möjlighet att i handling visa vad man säger sig stå för. Det självklara borde vara att ta ställning för arbetstillfällen, industri och äganderätt och att rösta ned propositionerna i riksdagen om de inte håller måttet.


Av Jessica Stegrud (SD)

Europaparlamentariker 

Mats Nordberg (SD)

Riksdagsledamot med ansvar för skogsfrågor