C har tappat all relevans för folk på landsbygden

Centerledaren Annie Lööf är tillbaka i hetluften. Hon sviker den gamla väljarbasen, anser debattörerna.
Foto: FREDRIK WENNERLUND/ STELLA PICTURES
Enna Gerin, biträdande chef för tankesmedjan Katalys och S-märkt debattör.
Foto: Eva Lindblad/1001bild
Per Sundgren, ordförande för Stiftelsen jämlikhetsfonden.
Foto: PRIVAT

Landsbygden töms i dag på invånare och många mindre kommuner klarar inte längre av att upprätthålla en anständig service.

I stället för att motverka denna utveckling driver Centerpartiet på, skriver Enna Gerin och Per Sundgren.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nu är Annie Lööf tillbaka. Det kan väl knappast ha undgått någon efter alla stora helsidesannonser i våra stora tidningar och intervjuer i tv och radio. Hon talar om en nystart som ska ”skapa en positiv framtid för hela landet”. 

Nystarten visar sig dock vara det gamla vanliga: sänkta arbetsgivaravgifter och inkomstskatter. Men allra värst, Centern och Annie Lööf sviker sina väljare på landsbygden. Landsbygden töms i dag på invånare och många mindre kommuner klarar inte längre av att upprätthålla en anständig service när skatteunderlaget försvinner. Men i stället för att motverka denna utveckling driver Centern, med sin tro på marknaden, en politik som påskyndar utarmningen av servicen på landsbygden. 

Det blir helt enkelt ingen sjukvård och inga apotek i glesbygden när marknaden får styra. Butiker och bensinstationer läggs ner när lönsamheten försämras. 

Fastighetsavgift riggad för stockholmare

Detta begriper nog de flesta landsbygdsbor i dag och undrar vad som hänt med det som tidigare var deras parti. Ja, hur kan ett parti med sina rötter på landsbygden medverka till att förändra beskattningen av fastigheter så att stockholmare i stora villor i ett slag får sänkt skatt med 60–70 000 kronor och inte måste betala mer i avgift än landsbygdsbor i vanliga standardvillor. 

Det är vad som skedde 2008 när fastighetsskatten gjordes om till en kommunal avgift med ett tak, som i dag ligger på 8 049 kronor. 

I stort sett alla betydande ekonomer är överens om att en progressiv beskattning bör införas

Redan vid ett husvärde på dryga miljonen slår man i taket. Flertalet villor värderas i dag högre och när taxeringsvärdena höjs nästa år kommer därför bara de med lågt värderade hus, främst i glesbygden, att riskera kännbara skattehöjningar. 

Den kommunala avgiften är regressiv, dvs ju större och dyrare villa du har ju lägre avgift betalar du procentuellt. Den vanliga löntagaren i normalvillan betalar lika mycket i avgift som höginkomsttagaren i villan på 20 miljoner eller mer. 

Inför progressiv fastighetsskatt

Kanske förstod inte alla att detta skulle bli resultatet när fastighetsskatten omvandlades till en avgift 2008. Men nu vet vi och i stort sett alla betydande ekonomer är överens om att en progressiv beskattning bör införas. Detta föreslog ekonomerna Daniel Waldenström, Spencer Bastani och Åsa Hansson i en Konjunkturrådsrapport 2018. Ekonomerna Lars Calmfors och Peter Englund håller med och nu senast har Jämlikhetskommissionens ordförande Per Molander kommit till samma slutsats.

Men när en skattereform nu ska genomföras enligt Januariavtalet slår Centerpartiet dövörat till. Den orättvisa beskattningen av fastigheter ska inte förändras. Centerpartiet går därmed emot sina egna väljare. En Novusundersökning som utfördes på vårt uppdrag 2019 visade att det bland rödgröna väljare finns ett stort stöd för en progressiv fastighetsskatt och att det även bland Centerns väljare finns ett flertal som vill ha en sådan skatt. Novusundersökningen visade också att det är på landsbygden som det största stödet finns för en sådan skatt medan motståndet är störst i storstadsområdena. 

Centern har kapat sina rötter 

Centerpartiet har i dag ingen som helst trovärdighet som en röst för landsbygdens befolkning. Partiet har definitivt kapat sina folkrörelserötter och driver i dag en extrem marknadsliberal politik som framför allt gynnar väletablerade storstadsbor. 


Av Enna Gerin

Biträdande chef för tankesmedjan Katalys, S-märkt debattör

Per Sundgren

Ordförande Stiftelsen jämlikhetsfonden, tidigare kulturborgarråd i Stockholm (V)