Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Byt fokus för att minska sjukfrånvaron

Foto: Peter Ericsson / PETER ERICSSON WWW.PEFOTO.SE
Foto: Ronny Johannesson

Jag har aldrig känt mig så utanför som när jag blev utförsäkrad. Kanske inte att sjukskrivning alltid är det bästa eller enda, men att neka människor utan arbetsförmåga sjukskrivning kan inte vara en väg vi ska gå, skriver  Lisbeth Forsberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

FAKTA

Lisbeth Forsberg

Solrosuppropet.se

"Vi frågar inte efter hur sjuk du är - vi frågar hur mycket du kan jobba", var Försäkringskassans slogan 2006 då stora reformer skulle genomföras. Det effektivaste sättet att få ner kostnaderna i sjukförsäkringen måste ju vara att inte betala ut några ersättningar och med det tänkandet utförsäkrades över 100 000 sjuka mellan 2010 och 2016.

Själv utförsäkrades jag november 2010, det var en chock. Jag var ju helt oförmögen till arbete, hur kunde systemet då kasta ut mig? Sedan följde en tid av mycket oro och osäkerhet och aldrig, aldrig har jag känt mig så utanför som då, då när Alliansregeringen ville bryta utanförskapet.

De flesta kom tillbaka till sjukförsäkringen igen, några hamnade som jag i Arbetsförmedlingens omsorg och återigen några hamnade i försörjningsstöd. Sedan fanns det de som "försvunnit", de som inte får ersättning, bidrag, studerar eller är arbetssökande. De är anhörigförsörjda och är beroende av en partner eller familjs vilja och förmåga att stå för uppehället. Vi är några som efter många år av bollande mellan myndigheter och insatser till sist fick sjukersättning (förtidspension).

 

Att bara fokusera på att sjuktalen måste ner för att det är en ekonomisk förlust när människor inte arbetar har inte fungerat så bra. Trots att man sänkt storleken på ersättningar, gjort det svårare att få en ansökan erkänd och mycket lättare att få en sjukpenning indragen så ökade sjuktalen mellan 2010 och 2016 med 79 procent, samma tid som den bortre tidsgränsen var verksam. Därför borde man väl inse att det var fel väg att gå?

När man diskuterade att ta bort den bortre tidsgränsen höjdes röster från flera remissinstanser att kontrollerna vid de tidigare tidsgränserna i sjukförsäkringen i så fall måste utföras bättre än innan. Så redan från oktober 2015 började kontrollerna öka och med dem avslagna och indragna ersättningar.

Den 1 februari i år togs den bortre tidsgränsen bort, men vi i Solrosuppropet fortsatte att få rop om hjälp från sjuka som nekades sjukpenning. Inga regler har ändrats men de som finns tillämpas hårdare och för den som drabbas är resultatet det samma.

Men ska man bara anmäla att man vill ha sjukpenning och så får man det? Naturligtvis inte, vi måste ha ett system som är både rättssäkert och tryggt, som människor vill betala till därför att de vet att "rätt ersättning i rätt tid utgår till rätt person", för övrigt ett annat av Försäkringskassans motton.

 

Naturligtvis är inte alla avslag felaktiga men faran med att pressa mot ett så preciserat mål som regeringens "sjukpenningtal om 9,0 dagar år 2020" är att man bara ser målet och missar effekterna. Det handlar om människors existens, hälsa och ekonomi. Därför blir det så väldigt fel när det inte blir bra och rätt. Åt vilket håll det än slår.

Kanske inte att sjukskrivning alltid är det bästa eller enda, men att neka människor utan arbetsförmåga sjukskrivning kan inte vara en väg vi ska gå. Det förebyggande arbetet är bland det viktigaste och där fanns ett förslag om arbetsgivarna skulle få ta det ansvar som redan åligger dem men med ekonomiska incitament för motivering, så som sjuka alltid haft.

När sjukdom väl uppstår borde man sätta in något som liknar de team man har när FK utreder arbetsförmågan men där byta fokus och i stället titta på vad patienten behöver för att återfå arbetsförmåga, vilken behandling, vilken vård behövs, om sjukskrivning - i vilken grad och hur länge?

Gör patienten delaktig i att utarbeta en plan. Jag har än så länge aldrig mött någon patient som inte haft målet att bli frisk. Det är faktiskt det enda man önskar.

I dag lanserar Försäkringskassan en ny sajt för läkare som skriver intyg, med en ny slogan: "Vi frågar inte vilken diagnos din patient har, utan vill veta om det kan finnas arbetsuppgifter som patienten klarar trots sin sjukdom eller skada."

Så vad Försäkringskassan än kommer med nu så är det inte lösningen – lösningen heter samarbete och det gör vi tillsammans.

 

Lisbeth Forsberg

Solrosuppropet.se

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!