Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Byggnormer gör city till medelklassghetto

Nybyggda bostäder är för dyra.
Foto: Anna-Karin Nilsson

Innerstadslägenheter skulle kunna kosta 3 000 i hyra - men ­byggreglerna gör det minst dubbelt så dyrt, skriver Björn Siesjö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

En viktig del av min roll som stadsarkitekt är att driva och medverka i debatten kring hur vi skall bygga staden. Jag har i denna roll ifrågasatt flera lagar och regler som berör byggande och stads­utveckling. Samtidigt har stadsbyggnadskontoret, där jag arbetar, uppgiften att se till att byggandet följer lagar och regler så som de ser ut i dag.

Många med mig ser att vi måste lägga om kursen i stadsbyggandet, och arbeta mot en tät, grön och inkluderande stad. Göteborg är i dag nog så trevligt både här och där, men i många delar en gles, asfalterad och segregerad stad.

En tät och levande stad skapar möten, och mötet minskar rädslan för varandra. Det är ett första steg att bryta segregationen. Framsynt arkitektur kan skapa stolthet över att bo i staden, och ge oss en starkare gemensam identitet. En tät och blandad stad ger ett större underlag för service, handel och kollektivtrafik, och är också en trygg stad, med många ögon många tider på dygnet.

Segregationen galopperar i Göteborg, och vi måste arbeta emot den både i stadens centrum och i periferin. Vi måste arbeta på att göra alla delar av staden fullvärdiga. Vi måste försöka tillföra det som saknas i de olika delarna av staden för att skapa en bättre blandning av människor och verksamheter.

Vi måste kunna bygga rimligt billiga bostäder även centralt, och släppa in andra än de mest välbärgade till boende i innerstadslägen. Jag vill möjliggöra bostäder med kanske 3 000 kronor i hyra. Detta kan bli ett första steg på bostadsmarknaden, som ger möjligheter, och som kan motverka segregation och skapa en mer levande stad.

Vi kan i dag inte bygga bostäder på tillfälliga bygglov, på ­platser i staden dit utvecklingen inte nått och som vi hade kunnat ­använda under mellan­tiden. Så gör vi för när­varande i Göteborg framgångsrikt med för­skolor, men vi kan inte enligt ­lagen bygga boende på samma sätt.

Vi har dessutom i de flesta kommuner parkeringspolicies som säger att vi skall bygga parkering till nya ­bostäder även i de bästa kollektivtrafiklägena.

I Göteborg rör det sig om en halv parkering per normalstor lägenhet. En parkering i Göteborg kostar kring 500 000 kr att bygga, i källaren under husen. Detta innebär en hyresökning på cirka 1 200 kronor per månad, även för de som inte har någon bil att parkera. Om du dessutom skall parkera, så får du ju hyra en plats, brukar kosta kring 800 kronor.

Enligt dagens regelverk får vi inte heller bygga bostäder som inte är anpassade för tillgänglighet med rullstol, vilket gäller även när vi bygger om exempelvis en vind. Reglerna som de tillämpas i dag innebär att vi inte kan bygga lägenheter mindre än cirka 35 kvadratmeter.

Sammantaget så betyder detta att de billigaste bostäderna vi får bygga i dag kostar runt 6 000-6 500 kronor i hyra. Detta menar jag kraftigt försvårar för flera grupper från bostadsmarknaden, till exempel unga och folk med liten inkomst. Fysisk tillgänglighet på bekostnad av ekonomisk, så att säga.

Samtidigt ser jag det som en viktig integrationsfråga att stadens gemensamma ytor - såväl ute som inne - ska bli mer fysiskt tillgängliga än vad de är i dag. Jag vill också, av samma skäl, att vi fortsätter att skapa tillräckligt många bra bostäder för människor med speciella behov.

Det är min övertygelse att vi kan lösa alla dessa angelägna mål på ett tillfredsställande sätt, om vi löser dem sam­tidigt och i ett sammanhang. Då und­viker vi att förslösa våra ändliga ­resurser, och då vi kan skapa ett bra samhälle för alla.


Björn Siesjö

Björn Siesjö är Göteborgs Stads stadsarkitekt