Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Budgeten från S ställer Sverige försvarslöst

Trots ett ordentligt skattehöjarpaket finns stora hål i S föreslagna budget, skriver Peter Norman (M) och Anna Kinberg Batra (M)
Foto: Jens L'Estrade

Trots ett ordentligt skattehöjarpaket finns stora hål i S föreslagna budget, skriver Peter Norman (M) och Anna Kinberg Batra (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I en orolig omvärld behöver Sverige skyddsvallar mot kommande kriser. Allt annat vore att ställa Sveriges försvarslöst när världen nästa gång drabbas av ekonomisk turbulens. Alliansen är därför tydlig med att ordning och reda i ekonomin är vår överordnade prioritet för att värna jobben.

Mot detta står ett socialdemokratiskt vänta-och-se där nu löften om allt till alla går före full finansiering och ansvar för ekonomin. Vi hade förväntat oss tydliga besked från Magdalena Andersson när hon presenterade finansieringen av Socialdemokraternas förslag den 11 april. Men även efter att skattehöjarpaketet hade presenterats råder osäkerhet om hur deras ekonomiska politik ska gå ihop, framför allt gällande dessa tre områden:


- Finansieringen. Det finns fortfarande betydande hål i Socialdemokraternas finansiering. De utgiftslöften som finns i Socialdemokraternas budgetförslag från i höstas, och som de fortfarande hänvisar till, uppgår till drygt 27 miljarder kronor. Samtidigt har de endast 22 miljarder kronor i finansiering för 2015. Det innebär att uppemot var femte socialdemokratisk utgiftskrona saknar finansiering för nästa år.


- Splittringen. Magdalena Andersson ger inga besked om hur Miljöpartiets och Vänsterpartiets kravlistor ska bemötas och finansieras. Det handlar bland annat om rätt till heltid, arbetstidsförkortning och en massiv bidragsutbyggnad från Vänsterpartiet. Miljöpartiet går i sin tur fram med klimatbistånd, friår och löften om lönehöjningar till vissa grupper utanför avtalsrörelsen, för att ge några exempel. Förslag som driver fram ett omfattande kostnadstryck.


- Vägen framåt. Nu läggs grunden för hur Sverige klarar nästa kris men Socialdemokraterna ger inget besked om överskottsmålet som säger att den offentliga sektorns finanser ska gå med en procents överskott över en konjunkturcykel. Magdalena Andersson har sagt att hon är beredd att justera ned målet, medan både LO och Vänsterpartiet pressar på om att överge överskottsmålet.


Behovet av skyddsvallar är i dag större än på länge då vi ser hur länder runtomkring oss kommer att ha svårt att stötta ekonomin vid nästa kris. De senaste årens finansiella kris har eroderat många länders ekonomiska motståndskraft genom de omfattande ökningar av statsskulden som den har lett till.

Skulderna i EU har i genomsnitt ökat med 50 procent sedan 2006 och i flera EU-länder är skulderna nu över 100 procent av BNP. Hade Sveriges statsskuld utvecklats på samma sätt som skett i jämförbara EU-länder skulle det motsvara 100 000 kronor i ökad skuldsättning per svensk. I stället är Sverige det enda land i EU där skulden har minskat sedan 2006. I det här omvärldsläget går det inte att kompromissa med ordning och reda i ekonomin.

Alliansens mål är tydligt. Vi ska tillbaka till balans och överskott för att kunna bygga upp våra skyddsvallar. Det är därför vi är noga med att de satsningar vi gör på mer kunskap i skolan, högre tillgänglighet i cancervården, lägre sjuklönekostnader för små företag och bättre tillgång till service på landsbygden finansieras krona för krona. Vi är samtidigt tydliga med att vi inte höjer skatten på arbete då skyddsvallar inte kan vila på sämre förutsättningar för fler jobb. Vårt besked är också att överskottsmålet ligger fast. Det är centralt att vi nu sparar i ladorna för att kunna klara nästa kris.

Samtidigt ser vi hur Socialdemokraternas kombination av finansieringshål, ytterligare utgiftskrav från Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt brist på besked om överskottsmålet reser farhågor om att överskottsmålet kommer att överges vid ett rödgrönt samarbete. Det skulle undergräva de skyddsvallar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna klara nästa kris. Varför undviker Socialdemokraterna att ge besked om hur deras ekonomiska politik ska gå ihop?


PETER NORMAN (M)
Finansmarknadsminister
ANNA KINBERG BATRA (M)
Gruppledare i riksdagen och ordförande för finansutskottet