Bryt SJ:s försäljningsmonopol

Johan Söör.
Foto: Stig-Åke Jönsson/Malmöbild

Det finns flera områden där SJ:s monopol i praktiken lever kvar, skriver företrädare för MTR Express.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sedan 2010 är marknaden för all persontågstrafik i Sverige avreglerad. SJ har äntligen fått konkurrens och de positiva effekterna av konkurrensen är tydliga. I dag konkurrerar bland annat Snälltåget med SJ på Stockholm-Malmö och MTR Express på sträckan Göteborg-Stockholm.

Sedan MTR Express startade sin snabbtågstrafik i mars 2015 har SJ:s priser på sträckan sjunkit med i snitt 13 procent, enligt färsk forskning från Centrum för Transportstudier.

Enligt samma forskning är MTR Express priser i snitt 25 procent lägre än SJ:s. Antalet snabbtågsavgångar mellan städerna har ökat med cirka 40 procent. Tack vare konkurrensen kan fler människor ta tåget mellan Sveriges två största städer.

Men det är också en avreglering som av experter kallats ”the accidental deregulation”, avregleringen som inte ägde rum på ett genomtänkt sätt. När en marknad där en aktör haft monopol i 150 år avregleras, behöver tydliga åtgärder vidtas för att skapa konkurrens på lika villkor mellan den före detta monopolisten och nya aktörer. I detta fall har så inte skett.


LÄS MER: SJ:s tåg ska inte ha en enskild "kvinnoavdelning"


Det finns flera områden där SJ:s monopol i praktiken lever kvar. Det tydligaste exemplet är SJ.se, som har en kraftigt dominerande ställning och är den säljkanal de flesta svenskar av gammal vana går in på när de ska köpa en tågbiljett. Det är tack vare SJ:s tidigare monopol som denna särställning uppnåtts eftersom internet blev vanligt som bokningskanal innan tågbranschen öppnades upp för konkurrens. Denna dominans leder till två problem.

För det första innebär den onödigt höga biljettpriser. För ett tågbolag, exempelvis Snälltåget, som säljer biljetterna på SJ:s hemsida tillkommer en bokningsavgift på hela sju procent av biljettpriset. Detta kan jämföras med den mer konkurrensutsatta flygmarknaden, där det finns sajter där motsvarande avgift bara är två procent av biljettpriset. Priset för tågbiljetter på SJ:s hemsida är alltså fem procentenheter högre än nödvändigt till följd av SJ:s skadliga dominans.

För det andra skapar den dominerande ställningen en situation där SJ kan diktera villkoren för konkurrens. Exempelvis Snälltåget tillåts sälja sina biljetter på sj.se, medan MTR Express som enda tågbolag i Sverige inte tillåts sälja sina biljetter på samma sajt. MTR Express möter dagligen resenärer som vill resa med bolaget, men som inte känner till att MTR Express måste bokas på vår egen hemsida. SJ kan närsomhelst besluta att stänga ute andra aktörer från sin sajt, vilket skapar en olycklig beroendeställning till SJ för dessa aktörer.


LÄS MER: Busschauffören: Jag är också en individ


Enligt en större undersökning genom Nepa är det bara 24 procent av de som använder SJ.se för att boka en resa som går in på sajten för att de faktiskt föredrar att resa med SJ. Många går in på sajten i (den felaktiga) tron att alla biljetter finns att boka där.

Detta är inget unikt problem för Sverige. Skillnaden är bara att andra länder kommit längre i sin strävan att lösa problemet. Som en del av den pågående avregleringen i Norge har man beslutat att NSB.no, den norska motsvarigheten till SJ.se, lyfts ut från statligt ägda NSB och läggs som en separat enhet som alla tågoperatörer har likvärdig tillgång till. Detta norska exempel kan tjäna som inspiration för vad som behöver göras i Sverige.

Vinsterna med konkurrens på tågmarknaden är tydliga. Priserna går ner, utbudet ökar, och hela branschen utvecklas. 

Om detta ska komma alla resenärer till del måste även marknaden för biljettförsäljning avmonopoliseras.


Johan Söör

Vd MTR Express


Peder Osterkamp

Kommersiell chef MTR Express