Bromma flygplats blir kvar – vi stoppar regeringen

Bromma flygplats.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Maria Stockhaus, trafikpolitisk talesperson för Moderaterna.
Foto: Axel Adolfsson

Regeringen vill lägga ned Bromma flygplats i strid med viljan hos riksdagsmajoriteten. Moderaterna tar därför ett initiativ för att flytta makten att bestämma över Sveriges basflygplatser – från regeringen till riksdagen. 

Vi kommer aldrig att gå med på att Bromma flygplats stängs ned bakvägen, skriver Maria Stockhaus (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I nästa infrastrukturplan - som sträcker sig till år 2035 - vill regeringen slösa bort hisnande 400 miljarder på höghastighetståg.  En ofattbarsumma som slösas på ett prestigeprojekt i stället för att säkerställa att de vägar och järnvägar vi redan har fungerar bättre.

Men Miljöpartiet nöjer sig inte med detta. Ryggraden i den svenska flyginfrastrukturen, med alla våra regionala flygplatser, skall knäckas. I exempelvis Karlstad och Västerås är krav på nedläggning av flygplatsen partiets profilfråga. Och i fallet Bromma flygplats har regeringen, med hemliga rapporter och värsta sortens politiska kohandel, valt att försöka lägga ner flygplatsen. Helt i strid med vad en majoritet i riksdagen vill.

Riksdagens vilja är tydlig

Riksdagen har var mycket tydlig. I två skarpt formulerade tillkännagivanden har en majoritet av riksdagens partier sagt att Bromma flygplats skall vara kvar. Moderaterna har gjort det klart att alla beslut som leder till att Bromma läggs ned, innan det fattats trovärdiga beslut om att bygga ut Arlanda, kommer en ny borgerlig regering att riva upp. Arlanda flygplats skall byggas ut och infrastrukturen för att ta sig till och från flygplatsen förbättras. När detta är på plats kan en politisk värdering av Bromma flygplats framtid göras.  

Infrastrukturminister Tomas Eneroths hemliga uppgörelser med Miljöpartiet och försök att runda riksdagen är i grunden djupt problematiska.

Regeringen har dock valt att fortsätta försöken att runda riksdagen. Utredningen om förtida nedläggning av Bromma flygplats har tillåtits fortsätta sitt arbete under sommaren. Utredaren presenterade i september 2021 sin rapport, som innehåller stor osäkerhet och i princip ingenting om Arlandas framtid. Rapporten har nu skickats ut på remiss.

En antidemokratisk provokation

Detta är en provokation mot riksdagen och ett antidemokratiskt agerande av regeringen. Tomas Eneroth försöker retoriskt glida på sanningen med allmänt sagda formuleringar om ”att nu skall vi lyssna in riksdagen och remissinstanser”. Miljöpartiet går ännu längre och talar om att nu är vi i ett klimatnödläge – varför riksdagens tillkännagivande inte spelar någon roll. Efter beskedet om att Bromma flygplats skall läggas ner, åt partiet tårta och lade ut bilder på sociala medier med leende ledamöter och ministrar som kramande om varandra.

Per Bolund (MP) och Tomas Eneroth (S) meddelade i april att Bromma flygplats ska avvecklas.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT

Inom ett drygt decennium kommer sannolikt allt inrikesflyg till och från Bromma vara fossilfritt. Utvecklingen mot inrikes elflygplan och användningen av biobränslen går mycket fort. Det finns alltså inga hållbara miljöpolitiska argument för att lägga ner Bromma flygplats.

Nu mister ministern makten 

Infrastrukturminister Tomas Eneroths hemliga uppgörelser med Miljöpartiet och försök att runda riksdagen är i grunden djupt problematiska. Moderaterna tar nu därför ett nytt initiativ i riksdagen. Vi vill att beslutet om antalet basflygplatser som staten är huvudman för ska beslutas av riksdagen i stället för som nu genom regeringens ägardirektiv till Swedavia. Eftersom Bromma flygplats är en av basflygplatserna innebär vårt initiativ att frågan om Bromma flygplats framtid tas ifrån infrastrukturministern och ges till riksdagen.

Detta var inte en utveckling vi moderater önskade. Men när Tomas Eneroth hellre lyssnar till Miljöpartiet med fyra procent av rösterna än en majoritet av riksdagens partier, har vi inget annat val. Regeringen styr med stöd av riksdagen. Om regeringen inte lyssnar på riksdagen måste riksdagen agera.  


Av Maria Stockhaus (M)

Trafikpolitisk talesperson