Bötfäll de utan folkvett som riskerar andras liv

SD-ledaren Jimmie Åkesson vill att människor som inte följer rekommendationerna om corona ska kunna bötfällas.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

En liten del av befolkningen riskerar liv och hälsa för hundratusentals människor i vårt land. Olyckligtvis biter vare sig rekommendationer eller statsministerns uppmaningar till folkvett på denna grupp.

Nu måste riksdagen agera. Den som inte håller sig inom behörigt avstånd från sin bostad ska kunna straffas med böter, skriver Jimmie Åkesson (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I kväll går många svenskar på påskledighet. Givet den rådande situationen har många av oss tvingats tänka om när det gäller hur påsken ska firas. Regeringens och myndigheternas rekommendationer om att stanna på hemmaplan är något de allra flesta av oss förstår och accepterar.

Precis som många av oss varnat för, ser vi nu hur Sveriges smittspridningskurva pekar brant uppåt. I synnerhet Stockholm och kringliggande regioner har hittills drabbats värst. I Stockholm räknar man med att intensivvårdsplatserna tar slut redan den stundande helgen. Tyvärr vet vi att det är flera veckors fördröjning innan den faktiska smittspridningen visar sig. Åtgärder som vidtogs för tre, fyra veckor sedan ser vi effekt av först i dag. Det talar starkt för att situationen i de redan hårt drabbade regionerna kommer att förvärras samtidigt som allt fler delar av landet kommer att se ökande belastning på samhället i allmänhet och sjukvården i synnerhet.

Uppenbart att vissa inte bryr sig

Det finns en bred acceptans och förståelse hos befolkningen för situationens allvar, men de senaste veckorna har det tyvärr blivit uppenbart att en mindre del inte tar till sig myndigheternas information och rekommendationer. Denna minoritet riskerar liv och hälsa för hundratusentals människor i vårt land. Olyckligtvis biter vare sig rekommendationer eller statsministerns uppmaning till folkvett på denna grupp. 

Situationen kräver ett tydligare politiskt ledarskap som är redo att agera när det kommer till att skydda enskildas liv

Det är därför min övertygelse att Sverige, i likhet med många andra länder i vår närhet, måste gå längre och ta steget till att förena överträdelser med repressalier. Riskerar man sina medmänniskors hälsa genom att bryta mot myndigheternas rekommendationer ska man dömas till att betala böter.

Spärra av områden

Om inte Folkhälsomyndigheten vidtar de åtgärder som är möjliga enligt befintlig smittskyddslagstiftning att begränsa om avspärrning av vissa avgränsade områden där smittspridningen är särskilt alarmerande, bör riksdagen vara redo att agera. Snabbehandla förslag innebärande större förutsättningar att kunna inskränka rörelsefriheten för enskilda när det är motiverat för att hindra smittspridning.

Den som har särskilda skäl – det kan till exempel handla om att åka till jobbet, inköp av mediciner eller livsmedel och så vidare – ska naturligtvis vara undantagen, men annars ska den som inte håller sig inom behörigt avstånd från sin bostad kunna straffas med böter.

Vi behöver ett tydligare ledarskap

Det är viktigt att verka med restriktivitet när det gäller att inskränka grundlagsskyddade rättigheter. Samtidigt kräver situationen ett tydligare politiskt ledarskap som är redo att agera när det kommer till att skydda enskildas liv. Det är därför angeläget att vara redo att göra det som grundlagen medger för att skydda samhället i en extraordinär situation, även när det kommer till att begränsa människors rörlighet. 

Jag uppmanar därför Stefan Löfven och regeringen att snarast agera skarpt.


Av Jimmie Åkesson (SD)

Partiledare