Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Borgerligheten har apat efter SD – inte tvärtom

Mattias Karlsson är riksdagsledamot och huvudförfattare av SD:s principprogram.
Foto: SD
Fredrik Hultman är projektledare för frihetlig konservatism på Timbro.

Timbros Fredrik Hultmans anklagelse om att SD skulle sakna ideologisk stringens och att vi skulle ha bytt fot i varje ståndpunkt de senaste åren, i ett försök att efterapa borgerligheten, är löjlig.

Det är skriande uppenbart att övriga partier anpassat sig till SD:s politik på avgörande punkter – inte tvärtom, skriver Mattias Karlsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Sverige befinner sig i ett läge där välfärden krackelerar, där skattebetalande medborgare dör i vårdköer och en majoritet av landets kommuner tvingas göra nedskärningar på de allra svagaste och mest utsatta. I ett läge där otryggheten och segregationen breder ut sig och där sprängningar, skjutningar och våldtäkter har blivit vardag. I ett läge där arbetslösheten är orimligt hög och företagsklimatet försämras.

I ett sådant läge hade man kunnat tänka sig att landets ledande icke-socialistiska tankesmedja skulle lägga all sin energi på att skapa förutsättningar för att byta ut den socialdemokratiska regeringen och de idéer som drivit oss fram till dagens krissituation. 

Det gör man dock inte. Istället attackerar man delar av den icke-socialistiska oppositionen. Med lögner och illa underbyggda insinuationer.

Vi är inte radikalkonservativa

Fredrik Hultman från Timbro försöker i sin artikel utmåla SD som ett radikalkonservativt parti. Detta är inget annat än okunnigt nonsens. SD har i princip inga gemensamma ideologiska eller sakpolitiska nämnare med radikalkonservatismen. Tvärtom, vi betraktar oss själva som ideologiska motståndare till radikalkonservatismen och har historiskt uteslutit medlemmar som givit stöd för den.

Att det vid partiets bildande för mer än 30 år sedan fanns ett antal enskilda individer som tidigare tillhört radikala organisationer är ingen hemlighet. Vi har varit väldigt öppna och självkritiska i förhållande till detta och i ett par decennier gjort allt för att distansera oss från dylika idéströmningar och individer. Merparten av dessa individer uteslöts eller valde att lämna vårt parti frivilligt för över 20 år sedan. Att anföra 40–50 år gamla sympatier hos vissa enskilda individer som inte varit medlemmar i SD på 20 år som ett bevis för partiets ideologiska position i dag kan rimligen inte betraktas som seriöst.

SD har inga ideologiska husgudar

Vidare anför Hultman den socialkonservativa ideologen Teodor Holmbergs ordförandeskap i Sveriges Nationella förbund (SNU) – tillsammans med det faktum att Holmberg omnämns i SD:s principprogram – som ett belägg för att vi skulle vara ett radikalkonservativt parti.

Fokusera mer energi på att avsätta den socialdemokratiska regeringen och mindre energi på osakliga angrepp mot oppositionen

För det första så har SD inga ideologiska husgudar. Som konservativa är vi medvetna om varje människas ofullkomlighet och håller oss därför inte med några idoler. Holmberg omnämns i relativt neutrala termer i vårt principprogram av den enda anledningen att han var en av dem som först lanserade folkhems-begreppet, och för att han var en av de första i Sverige att kombinera demokrati, konservatism och patriotism med ett socialt samvete och lyhördhet inför arbetarklassens problem. Han var också en tidig förespråkare för kvinnors rättigheter och kvinnlig rösträtt. Vi ställer oss för den sakens skull inte oss bakom allt som han någonsin gjorde, sade eller tänkte.

Holmberg lämnade långt före radikaliseringen

För det andra så avslöjar Hultman återigen sin okunnighet genom att anföra följande exempel. Det stämmer att Sveriges nationella förbund utvecklades i en auktoritär och fascistisk riktning. Detta skedde i början av 1930-talet och var orsaken till att Moderaternas föregångare, Allmänna valmansförbundet, år 1934, bröt relationerna till SNU. 

Fram till 1930-talet var dock SNU en konventionell, demokratisk, konservativ organisation som i praktiken fungerande som Allmänna valmansförbundets ungdomsförbund och de gjorde betydande insatser för den svenska högern så sent som i det berömda ”kosack-valet” 1928.

Vem härmar vem egentligen? Enligt Mattias Karlsson är det tydligt att SD har ledartröjan.
Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT och OLLE SPORRONG

Teodor Holmberg avgick som ordförande för SNU redan år 1923. Det vill säga flera år innan radikaliseringsprocessen tog fart och mer än ett decennium innan brytningen med Moderaternas föregångare ägde rum. Att lasta Holmbergs ordförandeskap för det som senare skedde är naturligtvis orimligt och försöket måste grunda sig i antingen okunskap eller ohederlighet. 

Genom att utmåla SNU som radikalkonservativt eller fascistiskt under hela dess existens så svartmålar Hultman också delar av Moderaternas och den svenska högerns historia. 

SD:s ideologi är tydlig och enkel

Hultmans anklagelse om att SD skulle sakna ideologisk stringens och att vi skulle ha bytt fot i varje ståndpunkt de senaste åren, i ett försök att efterapa borgerligheten, är löjlig och tyder på stor avsaknad av verklighetsförankring och självinsikt. Det är skriande uppenbart för de flesta i det här landet att det som hänt de senaste åren är att övriga partier anpassat sig till SD:s politik på avgörande punkter. Inte tvärtom.

Slutligen frågar sig Hultman vad jag och SD vill med vår ideologi. Svaret på den frågan är ganska enkel. Vi vill ha ett självständigt och demokratiskt Sverige. Ett Sverige som präglas av stark gemenskap och inre solidaritet där vårt kulturarv och tidigare generationers ansträngningar värderas högt. Ett Sverige präglat av trygghet, lag och ordning. Ett Sverige med en stark välfärd och där alla, oavsett inkomst, får en god vård när de blir sjuka, ett värdigt omhändertagande när de blir gamla och där alla barn ges samma grundförutsättningar i livet i form av en trygg och kvalitativ skolgång 

Timbro, lägg er energi på regeringsskiftet

Ett Sverige med starka och fria familjer där alla medborgare är lika inför lagen och där varje medborgare bedöms efter sin karaktär och sin kompetens och inte utifrån sin hudfärg, sitt kön eller sin sexuella läggning.

Jag hoppas att Hultman och Timbro tänker om och väljer att stötta oss i dessa strävanden och att man framgent fokuserar mer energi på att avsätta den socialdemokratiska regeringen och mindre energi på osakliga angrepp mot oppositionen.


Av Mattias Karlsson (SD)

Riksdagsledamot och huvudförfattare av SD:s principprogram

SD större än S – Mattias Karlsson: ”Mycket glädjande”