Blir det medmänsklighet eller SD:s murar, Löfven?

Grön Ungdoms språkrör Aida Badeli och David Ling.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Ida Alterå, ordförande Centerns ungdomsförbund.
Foto: PRIVAT/TT
Romina Pourmokhtari, ordförande Liberala ungdomsförbundet.
Foto: WILLHELM SUNDMAN

Oavsett hur många som tar sig till Sverige har varje enskild person rätt att lämna in en asylansökan och få en rättvis prövning.

Kommer Socialdemokraterna samarbeta med M, KD och SD för att bygga ännu högre murar kring Sveriges gränser? Det vore oerhört skadligt, skriver Grön ungdom, Luf och Cuf. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Just nu pågår en av de viktigaste politiska förhandlingarna under denna mandatperiod - de avslutande samtalen inför presentationen av betänkandet om den framtida svenska migrationspolitiken. Vi, tre av de fyra JA-partiernas ungdomsförbund, vill uppmana Socialdemokraterna att inte slänga medmänskligheten överbord i jakt på en överenskommelse.

Den parlamentariska kommittén för en långsiktigt hållbar migrationspolitik tillsattes som en del av Januariavtalet. Av direktiven framgår att framtidens migrationspolitik ska vara human, rättssäker och effektiv. Det slås fast att asylrätten ska värnas och politiken ska dessutom bidra till att människor med skyddsskäl snabbt ska bli en del av samhället. Men de förslag som kommittén just nu diskuterar är långt ifrån humana, rättssäkra och effektiva.

Syrier kan inte återförenas

I Januariavtalet finns tydliga skrivningar om att alternativt skyddsbehövande, alltså personer som i sitt hemland hotas av konflikter, tortyr eller döden, ska få rätt till familjeåterförening, något som i det första förslaget från migrationskommittén tas bort. Det skulle bland annat innebära att människor som flyr från Syrien inte längre har rätt att återförenas med sin familj. 

Nu ligger bollen hos Stefan Löfven. De konservativa partierna M, KD och SD har redan bekänt färg, skriver debattörerna.
Foto: SÖREN ANDERSSON/TT

Utöver detta finns bland de förslag som diskuteras kraftiga skärpningar kring försörjningskrav samt krav på bostad som försvårar familjeåterförening. Sammantaget ligger förslagen inte i linje med Januariavtalets skrivningar, och därmed inte heller med vad vi kan acceptera. En human migrationspolitik måste innebära att familjer får återförenas.

Inga förslag om säkra vägar

Migrationskommittén har haft tydliga direktiv att föreslå åtgärder för att fler människor ska ta sig till Sverige på lagliga och säkra vägar. Såvitt vi förstår har kommittén inte producerat några förslag på det området. En effektiv migrationspolitik måste innebära att flyktingar har möjlighet att söka asyl på ett säkert sätt, snarare än att hänvisas till människosmugglares gummibåtar på Medelhavet. 

I den mediala rapporteringen har dessutom en del förslag i en helt annan riktning dykt upp. Där finns bland annat förslag om ett volymmål, alltså ett siffermål på hur många människor som maximalt ska få söka skydd undan krig och förtryck i Sverige. Det är en tanke som går rakt på tvärs med asylrätten som en mänsklig rättighet och principen om en rättssäker individuell prövning. Oavsett hur många som tar sig till Sverige har varje enskild person rätt att lämna in en asylansökan och få en rättvis prövning. Det är asylskälen som ska avgöra utfallet av ansökan, inte hur långt bak i kön man råkat hamna. 

Beslutet i Löfvens händer

Nu ligger bollen hos Stefan Löfven. De konservativa partierna M, KD och SD har redan bekänt färg. De vill se ett mindre öppet Sverige, där familjer får svårare att återförenas och alternativt skyddsbehövande lämnas åt sitt öde. Kommer Socialdemokraterna stå fast vid sitt ord om ett Europa som inte bygger murar eller kommer även de vända kappan efter vinden?

Våra moderpartier samarbetar i många frågor där vi inte tycker lika. Även i frågor om migration och integration har vi ofta skilda åsikter. Men det finns vissa saker man inte kompromissar om. Vi litar på att våra moderpartier förstår den skillnaden, men knäckfrågan är vilken väg Stefan Löfven nu väljer. Kommer Socialdemokraterna samarbeta med de partier som står utanför deras eget avtal för att bygga ännu högre murar kring Sveriges gränser? Det vore oerhört skadligt, både för avtalet och för alla som är på flykt.


Av Aida Badeli

Språkrör Grön Ungdom 

David Ling

Språkrör Grön Ungdom

Ida Alterå

Ordförande Centerpartiets ungdomsförbund

Romina Pourmokhtari

Ordförande Liberala ungdomsförbundet