Bland 90-talisterna tar kvinnorna makten

Kvinnorna styr. I framtiden kommer kvinnor att tjäna mer och jobba mer än män, skriver Elin Nilsson.

I framtiden kommer kvinnor jobba mer och tjäna mer än män. Därför ska staten inte hämma oss och bestämma hur många av oss som får sitta i en styrelse, skriver Elin Nilsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

En ny era, där kvinnorna styr, är på väg att ta form. Vi ser utvecklingen i många av världens storstäder. Där tjänar de unga kvinnorna redan mer än de unga männen. Den verkligheten kommer att nå Stockholm, och därefter resten av Sverige. Inom kort kommer vi att ha vår första kvinnliga statsminister, som kommer bana väg för nästa generations kvinnliga politiker. Mycket är på väg att hända och den könsmaktsordning vi har i dag kommer att bli omvänd. Den nya regeringen måste förstå den utvecklingen och inte bromsa den med kontraproduktiva förslag. Förslag som de om en kvoterad föräldraförsäkring och kvoterade bolagsstyrelser kommer att motverka sitt eget syfte och kvinnorna blir förlorare.

Det kommer även att utesluta många av oss om det är satt en siffra svart på vitt om hur stor andel i ett bolags styrelse som måste bestå av det ena könet. De bolag där kvinnor är majoritet i ledningen kommer då att behöva backa för att, återigen, lyfta fram män.

När det i framtiden kommer att vara kvinnor som jobbar mer och tjänar mer pengar än män kommer det även att hålla oss tillbaka om vi måste dela föräldraförsäkringen lika.

Tänk om det är dags för en ny struktur, där männen tar det största ansvaret för hemmet och kvinnorna regerar i näringslivet?

Då blir det enbart hämmande för oss om vi pressas tillbaka till att stanna hemma igen och får lämna våra styrelseuppdrag för att en man ska få träda fram. I det framtida Sverige kommer vår generation av kvinnor att vara de mest högutbildade och sitta på flest antal styrelseposter - av egen kraft.

Det är alltså inte bara i hemmet vi kommer att se en omvänd ordning utan även i samhället i stort. Att regeringen nu går ut och öppnar för ett tvångs- kvoterat näringsliv visar enbart upp en misstro mot kvinnor och vår egen förmåga. När 90-talisterna blivit den generation som leder näringslivet kommer fler kvinnor att ha styrande positioner. Att då redan nu sätta upp ramar för att vi ska dela lika kommer att resultera i att fler kvinnor än män kommer behöva backa. En kvoteringslag kommer alltså i framtidens näringsliv att sortera ut kvinnor snarare än män.

Sedan förslaget om kvoterad föräldraförsäkring togs upp som lag- förslag för första gången har samhället rört sig i en helt annan riktning. Arbetsmarknaden och framför allt människorna agerar annorlunda nu.

I dag blir allt fler konsulter och frilans. Småföretagarna är på väg att bli de nya arbetarna. Att röra sig mellan uppdrag och arbetsplatser är inte alls konstigt utan snarare standard och trenden växer sig bara starkare. Gränser mellan jobb och ledighet suddas ut.

Majoriteten av studerande på universitet och högskolor är kvinnor och fler kvinnor än män tar ut en examen. Nyföretagandet bland kvinnor ökar explosionsartat, fler kvinnor blir sin egen chef och fler börjar anställa. De gammalmodiga strukturer om hemmafruar och att kvinnor inte har lika mycket att säga till om är något som står för dem som redan var vuxna när vi 90-talister föddes.

I vår generation är kvinnorna mer motiverade än männen att ta plats. Det är bara att gå in i en gymnasieklass på vilken skola som helst så syns det tydligt. Strukturerna är på väg att suddas ut - utan politisk klåfingrighet.

En ny generations arbetskraft är på väg att träda fram. En generation som ofta blivit kritiserade för att vara egoistiska, ställa för höga krav och för att de helt enkelt gör vad som passar dem bäst. De oberäkneliga 90-talisterna. För- och nackdelar med den attityden kan diskuteras, men vad som går att konstatera är att vi inte följer samma tankemönster som tidigare generationer. Vi tänker nytt och hos oss existerar inte den traditionella modellen. Därför blir det problem om staten ska lägga sig i hur vi gör med våra privatliv. Vi är alldeles för mycket individualister för att låta någon annan bestämma över oss.

Jag har många gånger fått höra att: När du själv skaffar barn och hamnar efter med din pension kommer du förstå syftet med en lagstadgat delad föräldraförsäkring.

Det vet jag inget om. Men det jag vet är att jag faktiskt kommer att ha ett val. Jag kan själv välja om jag i min egen familj vill dela ledigheten lika. Därför ska det också vara mitt egna val att kunna jobba mer än hälften av tiden. Det är jag övertygad om att jag kommer att göra - utan statlig inblandning.

Elin Nilsson

90-talist, föreläsare och moderat kommunpolitiker i Sundsvall.