Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Björn Söders hot kan inte tysta vår granskning

Dels vilar Sverigedemokraternas resonemang på en felaktig beskrivning av vår verksamhet, skriver Anders L. Pettersson och Hanna Gerdes från Civil rights defenders.
Foto: David Lagerlöf
Sverigedemokraternas agerande följer ett mönster som vi känner väl igen från andra länder där den demokratiska nedmonteringen steg för steg kopplat ett grepp om samhället, skriver Hanna Gerdes och Anders L. Pettersson från Civil rights defenders.
Foto: Pressbild
Björn Söder (SD) hotade oss med indraget bistånd, skriver Anders L. Pettersson och Hanna Gerdes från Civil rights defenders.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / STELLA PICTURES

Björns Söders hot om att dra in vår finansiering kan inte stoppa vår kritiska granskning. 

SD:s agerande följer ett mönster av nedmontering av demokratin. 

Nu vill vi ha ett tydligt svar från SD:s samarbetspartier i regeringen, skriver Civil rights defenders. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För två år sedan skrev vi ”Vilka ska få vara med i Björns Söders demokrati?” här i Expressen efter att Björn Söder ställt en fråga riktad till utrikesministern där han ifrågasatte vårt existensberättigande. Anledningen då var att vi kritiserat Ungerns anti-demokratiska metoder (ett land som sedan i september i år inte längre klassas som en fullvärdig demokrati av EU-parlamentet).

Nu är det dags igen.

Den 14 oktober presenterade regeringen Tidöavtalet tillsammans med Sverigedemokraterna. 

Samarbetsavtalet ska sätta riktningen för politiken som de tillsammans vill driva under den kommande mandatperioden. Avtalet har kritiserats av många, däribland av oss.

Rättigheter inskränks

Vår granskning visar att avtalet innehåller en rad åtgärder som tydligt strider mot internationella dokument och konventioner som Sverige förbundit sig till, samt mot grundlagen. Slutsatsen är att grundläggande fri- och rättigheter skulle inskränkas om åtgärderna i Tidöavtalet blir verklighet.

Givetvis har det kommit in kritik mot vår granskning av Tidöavtalet, vilket är väntat och i sin ordning. Det är en del av ett demokratiskt samtal. 

Men flera höga företrädare för Sverigedemokraterna besvarade i stället vår granskning med hot om indraget bistånd, under förevändning att skattepengar inte ska gå till att kritisera den svenska staten. Kritiken fokuserade inte på innehållet i granskningen utan på att vi överhuvudtaget gör den – och att vi kritiserar regeringen. Det är allvarligt av flera skäl.

Civilsamhället har i uppgift att vara en kritisk röst när makten överskrider sina befogenheter.

Dels vilar Sverigedemokraternas resonemang på en felaktig beskrivning av vår verksamhet. Majoriteten av vår statliga finansiering är biståndsmedel, som går till att stötta hotade demokrati- och människorättsförsvarare runtom i världen. Vårt juridiska arbete i Sverige finansieras inte av biståndspengar och kan inte tystas med indragen statlig finansiering. Eller hot om detsamma.

Björn Söder i riksdagshuset.
Foto: SVERIGEDEMOKRATERNA

Men ännu värre är att Sverigedemokraternas agerande följer ett mönster som vi känner väl igen från andra länder där den demokratiska nedmonteringen steg för steg kopplat ett grepp om samhället. 

Civilsamhället blir en måltavla

Inte minst i länder som Ungern och Ryssland. Nu ser vi tendensen även i Sverige. Under förra veckan framkom även att en tjänsteman vid Sverigedemokraternas riksdagskansli begärt ut information om vilka privatpersoner som gett pengar till Naturskyddsföreningen. Civilsamhället blir en måltavla.

Civilsamhället har i uppgift att vara en kritisk röst när makten överskrider sina befogenheter, tar beslut som riskerar att urholka demokratin eller föreslår lagar som undergräver medborgares fri- och rättigheter. Då måste ansvar utkrävas. Det är en viktig uppgift som både hör hemma i, och måste värnas av, ett samhälle som vilar på demokratiska principer.

Förra gången frågade vi Björn Söder ”Vill du ha ett demokratiskt Sverige med ett starkt civilsamhälle, fria medier och oberoende domstolar, eller vill du hellre se ett samhälle där kritiska röster inte längre är välkomna, där medierna kontrolleras av lojalister och domstolarnas oberoende inte är en självklarhet?”

Oroväckande passiva

Den här gången kräver vi tydlighet även från Sverigedemokraternas samarbetspartier i regeringen. Det har varit oroväckande passiva reaktioner från partiernas ledare.

Det är – som vi tidigare påpekat – uppenbart att Sverigedemokraterna inte är grundade i en demokratisk tradition som erkänner civilsamhällets centrala uppgift i samhället och i en rättsstat. Men det är däremot något som regeringspartierna traditionellt sett har skrivit under på.  

Ett hot mot civilsamhället ett hot mot demokratin. Därför behöver vi ställa ett par viktiga frågor till regeringspartierna gällande er syn på civilsamhällets roll i Sveriges demokrati. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna – varför tar ni inte tydligt avstånd från Sverigedemokraternas agerande och önskan att styra civilsamhället? 

Och hur ska ni arbeta för att säkerställa ett starkt civilsamhälle som vågar kritisera makten?


Av Hanna Gerdes

ordförande Civil rights defenders.

Anders L. Pettersson 

exekutiv chef Civil rights defenders.


Björn Söder (SD) efter petningen: ”Jag kan ha skarpa synpunkter”

Björn Söder säger att han inte är besviken över valet av Julia Kronlid (SD) som andre vice talman: ”Partiets beslut”.