Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bensinen blandas ut – ändå höjs skatten

Räkna med ett literpris på 20 kronor inom fem år. Det är dags för politikerna att vara ärliga mot väljarna, skriver Skattebetalarna.
Foto: SHUTTERSTOCK
Sofia Linder är chefekonom på Skattebetalarna.
Christian Ekström är vd för Skattebetalarna.

Om den höga bensinskatten motiveras av miljöskäl är det minst sagt märkligt att regeringen fortsätter att höja skatten trots att inblandningen av biobränsle gör både bensin och diesel mer och mer miljövänlig.

Inblandningen riskerar även att medföra en ökad bränsleförbrukning, skriver Christian Ekström och Sofia Linder från Skattebetalarna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sveriges högt uppsatta mål i klimatpolitiken kommer att pressa upp bensinpriset rejält framöver. Politiska beslut som redan är fattade kommer att leda till att bensinen kostar 3,60 kronor mer per liter år 2025 allt annat lika, vilket ger ett bensinpris på runt 20 kronor. Men risken är stor att priset ökar betydligt mer än så. Det här vet regeringen och samarbetspartierna, men de talar gärna tyst om det. Det är dags för politikerna att vara ärliga mot väljarna. För att motverka skenande bensinpriser måste bensinskatten sänkas ordentligt. 

Reduktionsplikten, det vill säga kraven på minskade utsläpp genom högre inblandning av biodrivmedel i bensinen, infördes vid halvårsskiftet 2018 och höjs nästa år till 4,2 procent. Tillsammans med bensinskattens automatiska uppräkning pressar det upp bensinpriset med 35 öre litern nästa år. Därefter ska reduktionsplikten årligen skruvas upp till det uttalade etappmålet på 15 procent 2025, och sedan höjas ytterligare. 

Bensinpriset stiger till 20 kronor

Enligt våra försiktiga beräkningar driver det upp priset på bensin med 3,60 kronor litern fram till 2025, drygt 2 kronor på grund av höjd skatt och 1,55 kronor genom reduktionsplikten. Om oljepriset stiger eller kronan fortsätter försvagas blir literpriset ännu högre. Dessutom tilltar efterfrågan på biobränsle. Flertalet länder i Europa har i dag noll inblandning av biobränsle, men skärper kraven framöver som en konsekvens av EU-lagstiftning. Det kommer att öka efterfrågan från biltunga länder och riskerar att höja priset för Sverige som i dag är Europas största inköpare av biodrivmedel.

För bilisten blir effekten av inblandningen alltså inte enbart ett högre pumppris och utan också en ökad kostnad för fler liter drivmedel.

Inblandningen riskerar även att medföra en ökad bränsleförbrukning, då biodrivmedlet har väsentligt lägre energiinnehåll. Det framkommer i regeringens konsekvensanalys. För bilisten blir effekten alltså inte enbart ett högre pumppris och utan också en ökad kostnad för fler liter drivmedel. Om den höga bensinskatten nu kan motiveras av miljöskäl är det minst sagt märkligt att regeringen fortsätter att höja skatten automatiskt varje år trots att inblandningen gör både bensin och diesel mer och mer miljövänlig. 

Vad tänker Centerpartiet göra?

I samband med att budgeten presenterades gjorde Centerpartiet ett stort nummer av att man fått igenom ett krav på sänkt bensinskatt. Och visst, utan sänkningen hade bensinpriset höjts ännu mer. Men Centern tycks glömma att för de allra flesta är det kostnaden när man tankar som spelar roll. Inte om literpriset blir dyrare på grund av bensinskatten eller på grund av höjd reduktionsplikt. Eftersom reduktionsplikten ska öka kraftigt under kommande år måste alltså bensinskatten fortsätta sänkas för att inte riskera skenande bensinpriser. Är Centerpartiet beredda att fortsätta kräva sänkt bensinskatt i varje budget?

Över 60 procent av bensinpriset är i dag ren skatt. För en majoritet av landets hushåll är bilen oumbärlig och de ständiga höjningarna av bensinskatten gräver stora hål i plånböckerna. Särskilt hårt drabbas de som bor på landsbygden som saknar realistiska alternativ till bilen för att få vardagen att fungera med jobbpendling och skolskjutsar. Höjda bensinskatter ökar också kostnaderna för många företag, vilket försämrar Sveriges konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb utanför storstäderna. 

Bilismen är kraftigt överbeskattad

Det är rimligt att den som släpper ut också betalar, och långsiktiga åtgärder som minskar klimatpåverkan är viktiga. Men personbilismen är redan kraftigt överbeskattad och står för mer än de samhällsekonomiska kostnader den orsakar i form av miljöpåverkan, vägslitage och olyckor. Utvecklingen går dessutom snabbt framåt med stadigt minskade utsläpp, lägre bränsleförbrukning och allt fler hybrid- och elbilar på vägarna. 

Regeringen och samarbetspartierna måste sluta straffa dem som behöver bilen och sänka bensinskatten. Skenande bensinpriser till följd av reduktionsplikten kommer annars att få Sverige att stanna. 


Christian Ekström

Vd Skattebetalarna

Sofia Linder

Chefekonom Skattebetalarna 

M och MP debatterar Bensinupproret

Se när Lorentz Tovatt (MP) möter Jessica Rosencrantz (M) i en debatt om Bensinupproret.