Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bekämpa ekoterror med vassare poliser

Polisen behöver skapa en nationell enhet med fokus på ekoterrorism. I dag har inte rikskriminalpolisen eller säkerhetspolisen tillräckligt fokus på de aktiva grupperingar som verkar inom miljö- och djurrättsrörelsen och som inte bara hotar människors utan också rikets säkerhet, skriver Johan Pehrson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dagarna blev det känt att aktivister från organisationen Greenpeace olagligt tagit sig innanför de yttre stängslen på Forsmark och Ringhals, med hjälp av stegar och tillhyggen för att göra hål i stängslen. Syftet med den olagliga aktionen var att testa säkerheten.

Vad som inte nödvändigtvis framgår i rapporteringen, är att aktivisterna enbart tog sig in på det yttre området - en säkerhetszon som i sin tur är avskild från de inre vitala områdena. Någon risk fanns naturligtvis inte.

Men det är fortfarande ett problem att ett intrång kan ske med så enkla medel och fortgå under så pass lång tid.

 

Regeringen har därför träffat representanter för ägarna Vattenfall och Eon samt Strålsäkerhetsmyndigheten för att diskutera säkerhetsfrågan. Det som har hänt är inte acceptabelt ur säkerhetssynpunkt.

Incidenterna på Forsmark och Ringhals visar också polisens tillkortakommanden, företagens säkerhetsarrangemang matchas inte till fullo av polisen lokalt - vi såg det i Oskarshamn och vi ser det nu på Forsmark och Ringhals. Därför är det viktigt med en nationell polismyndighet med tydligt ansvar för säkerhetsfrågan.

 

En annan fråga som måste diskuteras i detta sammanhang är också var gränsen mellan politiska aktioner, "civilt motstånd" och renodlade terrorbrott ska dras.

Greenpeace har genomfört en spektakulär aktivitet, och hymlar inte om att deras mål ytterst är att förändra samhällets inställning till kärnkraft.

Annica Jacobsson, chef för Greenpeace i Sverige, kommenterar organisationens aktion på följande sätt:

"Vi tycker säkerheten är så dålig att alla reaktorer måste tas ur drift omedelbart. De utgör ett allvarligt hot mot människors säkerhet och hälsa."

Den här formen av aktioner bör benämnas vid sitt rätta namn. Att vilja ändra den allmänna opinionen eller beslut fattade i samhället, måste ske genom öppna, lagliga metoder. Att utnyttja människors oro genom att begå brott är att själv provocera fram problem man sen använder för att påverka dem är att sätta sig över både lagar och demokrati.

 

Terrorismen, oavsett om den är ekologisk, politisk eller religiös måste bekämpas och förebyggas genom aktivt arbete och samordning av berörda myndigheter. Vi kan inte acceptera sådana handlingar, bara för att organisationen som begår dem säger sig ha goda avsikter. Liknande händelser behöver inte alltid sluta väl - oavsett vilka avsikter som kan ligga bakom, finns det enorma risker förknippat med kärnteknik och det är därför vi har stränga skyddskrav.

Och oavsett följder, är det alltid respekten för demokratins spelregler som måste sitta i högsätet. Greenpeace aktion tangerar terrorism - man begår brott för att tvinga fram politiska beslut.

Ekoterrorismen är heller ingen ny företeelse. Vi har sett förstöring av vägarbetsmaskiner och sabotage mot byggarbeten som ytterst kan vara ett direkt hot mot människoliv. Småföretagare som säljer skinnvaror eller till och med fisk är också de måltavlor för den systematiska terror från grupperingar som hävdar att just dem kan sätta sig över svensk lag med våld som vapen.

 

Polisen behöver skapa en nationell enhet med fokus på ekoterrorism. I dag har inte rikskriminalpolisen eller säkerhetspolisen tillräckligt fokus på de aktiva grupperingar som verkar inom miljö- och djurrättsrörelsen och som inte bara hotar människors utan också rikets säkerhet.

Folkpartiet kommer att hålla fast vid att kärnkraften är nödvändig, både för att klara Sveriges välstånd och vårt ansvar för kommande generationer när det gäller att föra en ansvarsfull klimat- och miljöpolitik.

 

Kärnkraften utgör i dag närmare hälften av vår elproduktion. Den svenska basindustrin och därmed tusentals jobb är beroende av den svenska kärnkraften. Självklart ska vi satsa på förnybar energi och energismarta lösningar, men mer vindkraft och andra förnyelsebara energislag kommer inte att räcka till för att klara vår energiförsörjning.

Parallellt med satsningar på nya energislag måste vi därför förnya de svenska kärnkraftverken, som snart faller för åldersstrecket.

 

Greenpeace har genom sin aktion på Forsmark och Ringhals visat att man är en rörelse vars syfte är att skapa rädsla och osäkerhet hos befolkningen - inte att ta ansvar för Sverige. Jag vill värna om både välstånd och miljö. Men jag använder mig av lagliga metoder för att driva mina uppfattningar, av respekt för demokratin. Det skiljer mig från Greenpeace.

 

Johan Pehrson

Johan Pehrson är gruppledare i riksdagen och Folkpartiet rättspolitiska talesperson.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!