Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bedövningsmetoden har både för- och nackdelar

Vi har ett gott djurskydd i Sverige, skriver Jordbruksverket.
Foto: SHUTTERSTOCK
Helena Elofsson, djurskyddschef Jordbruksverket.
Veterinärstudenten Felicia Hogrells text om grisslakten är en av årets mest läsa debattartiklar.

De som äter svensk gris har blivit lurade, skriver veterinärstudenten Felicia Hogrell. 

Men svenskt djurskydd är ingen lögn och att bli illa berörd av att se djur dö är inget bevis för dåligt djurskydd, svarar Jordbruksverket.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Miljön på ett slakteri kan väcka starka känslor. Att se djur avlivas på löpande band kan för den som är ovan vara en brutal upplevelse. Det är också med starka känslor och i skräckfilmstermer som veterinärstudenten Felicia Hogrell väljer att beskriva sitt slakteribesök. Vi som arbetar dagligen med nationella och internationella djurskyddsfrågor anser att detta ämne förtjänar stor saklighet och mindre dramatik.   

Riksdagen har beslutat att vi får använda djur för olika syften

Vi har i Sverige, liksom andra länder, en livsmedelsproduktion som innebär att vi föder upp djur som blir till livsmedel. Vi använder även djur för andra syften såsom forskning, offentlig förevisning eller sällskap och hobby. Detta kan man ha olika åsikter om men att det är tillåtet har beslutats av riksdagen i den svenska djurskyddslagen. Riksdagen har också i sin Livsmedelsstrategi bestämt att den svenska produktionen av animaliska livsmedel ska öka och ett av skälen är att vi i Sverige är bra på detta ur både djurskydds- och miljösynpunkt.

Slakterier övervakas av veterinärer

Vi har ett gott djurskydd i Sverige och det beror till viss del på att vi har strängare djurskyddskrav än de flesta andra länder. På slaktområdet betyder detta att vi har strikta regler kring bland annat hur djuren ska hantereras, bedövas och avlivas. För att säkra djurskyddet finns det även på slakterierna personal med särskild kompetens, en utpekad djurskyddsansvarig och veterinärer som övervakar djurskyddet och som kan stoppa all slakt omedelbart om de upptäcker brister.  

För- och nackdelar med koldioxid

När det gäller bedövning så krävs detta alltid vid slakt i Sverige till skillnad från många andra länder. Alla bedövningsmetoder har dock både för- och nackdelar. Koldioxid upplevs under den minut det tar för grisarna att bli medvetslösa som obehagligt. Fördelen är att djuren kan hanteras i grupp innan bedövningen vilket är mindre stressande för djuren, och metoden är också pålitlig när det gäller att göra djuren medvetslösa. 

Veterinärer behövs i djurskyddsarbetet

Är då djurskyddet tillräckligt bra? Det finns olika åsikter om detta men det finns inga belägg för att säga att vår grisproduktion och slakt generellt inte lever upp till djurskyddslagen. Att bli illa berörd av att se djur dö är inget bevis för dåligt djurskydd. Sådana känslor måste man också som veterinär kunna hantera eftersom det krävs att man i sin yrkesroll har ett helhetsperspektiv och fattar sakliga beslut baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Inte sällan innebär det att vara den som avlivar djur. 

Veterinärer har en helt unik möjlighet att i sin yrkesroll göra verklig djurskyddsnytta i det dagliga arbetet på slakterier och på våra svenska gårdar. Vi hoppas att ni som är veterinärstudenter inte ställer er utanför djurskyddsarbetet i den svenska livsmedelsproduktionen utan är med och hjälper oss att utveckla och stärka både djurskyddet och produktionen. Vi behöver er i detta arbete.


Av Håkan Henrikson

Chefsveterinär och näringslivschef, Jordbruksverket

Helena Elofsson

Djurskyddschef, Jordbruksverket