Bäversafari är inte lösningen

Réka Tolnai, förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund.
Linus Karlén, miljö-, klimatpolitisk- och landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiets ungdomsförbund.
Grön ungdoms språkrör Aida Badeli och David Ling.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT NYHETSBYRÅN

Grön ungdom sprider en felaktig bild av Centerpartiets skogspolitik – och de tror att naturturism ska vända den ekonomiska utvecklingen i Sveriges glesbygd. 

Bäversafari är tyvärr inte lösningen, skriver Réka Tolnai och Linus Karlén i Centerpartiets ungdomsförbund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Grön ungdom skriver att Centerpartiet inte begriper skogens roll i klimatkrisen. Det är så klart fel. Centerpartiet och Cuf ser skogen som en viktig nyckel för att lagra koldioxiden, minska användningen av fossila bränslen och för att bygga hållbara hus. 

Vi välkomnar självklart en debatt som skogen. I över hundra år har centerrörelsen stått på gles- och landsbygdens sida mot de som inte ser potentialen i ett starkt jord- och skogsbruk i Sverige. Till skillnad mot Grön ungdom så ser inte Cuf att landsbygdens utveckling står i konflikt med hållbart brukande och användande av vår natur. 

Stämmer inte överens med verkligheten

Skogsägare har i generationer skapat och vårdat de värden som Grön ungdom nu påstår kommer skövlas. Ett påstående som inte stämmer överens med verkligheten. Nyttjandet av material från skogen är en viktig del i den gröna omställningen och kan hjälpa oss att möta den klimatkris som på riktigt hotar vår framtid. 

Vi är övertygade om att Sveriges skogsägare har förmågan att förvalta sin skog, det har de visat i årtionden. De tar sitt ansvar när det bland annat handlar om att skydda kulturmiljöer, vatten, våtmarker och den biologiska mångfalden. Och för att ens avverkning ska vara tillåten ska den främja skogens utveckling genom röjning eller gallring och vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog genom föryngringsavverkning.

Bäversafari

Grön ungdom tror i stället att det är naturturism som ska vända den ekonomiska utvecklingen i Sveriges glesbygd. Bäversafari är tyvärr inte lösningen. Det är av stärkt äganderätt och en liberalisering av strandskyddet, tillsammans med sänkta skatter på jobb och ett fritt företagande, som utveckling kan ske och förutsättningar för en verkligt levande gles- och landsbygd kan skapas.

Cuf vill att hela Sverige ska kunna växa, men då måste människor få en möjlighet att kunna leva, bo och verka i hela landet utan att klåfingriga politiker sätter stop för det. Svensk gles- och landsbygd behöver anpassade regelverk som utgår från lokala förutsättningar – inte storstadens normer och krav.


Av Réka Tolnai

Förbundsordförande Cuf

Linus Karlén

Miljö-, klimatpolitisk- och landsbygdspolitisk talesperson Cuf