Baudin: Svik inte om stupstocken, S

"Vi utgår från att ansvarigt statsråd Annika Strandhäll (bilden) vinner gehör i de interna budgetdiskussionerna och att regeringen Löfven i vårbudgeten avskaffar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen", skriver LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.
Foto: Lisa Mattisson

En socialdemokratisk regering kan inte administrera det mänskliga lidande som utförsäkringarna innebär, skriver Tobias Baudin.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sjukskrivningarna har ökat kraftigt sedan 2010. Den tidigare borgerliga regeringen misslyckades med såväl att skapa en effektiv försäkring som en mänsklig försäkring. Det är ett dubbelfel som ansvarig minister nu måste korrigera. Varje månad under detta år kommer uppemot 1300 personer passera den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, enligt Försäkringskassan. Det innebär ett stort mänskligt lidande och ett socialpolitiskt svek. Från LO:s sida kan vi omöjligen stillatigande tvingas se en socialdemokratisk regering administrera ett system där konsekvenserna för de enskilda är så stora. 

Det som tidigare var en samhällsuppgift lämpas nu i snabb takt över på individen. Den så kallade rehabiliteringskedjan, som alliansen införde 2008 innehåller allt annat än rehabilitering och har visat sig vara kontraproduktiv. När det nya regelverket borde börjat ge effekt kan vi tvärtemot det uttalade syftet se att sjuktalen, efter att ha minskat 7-8 år i rad, återigen vänt uppåt. Det enda som är bra i rehabiliteringskedjan är namnet. Inkomstbortfallsprincipen och de solidariska ersättningssystemen är i dag i så dåligt skick att det inte vore en överdrift att påtala att ett systemskifte har skett. Regeringens stora uppgift under nuvarande mandatperiod måste vara att återskapa förtroendet för sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. 

Enligt de analyser som är gjorda, exempelvis av Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF), har endast två procent av dem som passerat den bortre tidsgränsen ett osubventionerat arbete på den reguljära arbetsmarknaden 14 månader efter utförsäkringen. Då bör man veta att begreppet ”vara i arbete” är väldigt flexibelt. Även dem som har deltid, korta osäkra anställningar och vikariat anses ”vara i arbete”. Här har tilltron till försäkringen urholkats, det mänskliga lidandet varit utbrett och samtidigt har i praktiken inga fördelaktiga effekter på sysselsättning eller skatteintäkter nåtts. Människor har tvingats vandra runt i meningslösa åtgärder, skickats mellan arbetsförmedling och försäkringskassa alternativt tvingats söka kommunernas försörjningsstöd.

Hittills har cirka 90 000 utförsäkringar skett. De flesta av dem har fattiggjorts och allt för få har fått det stöd de behöver för att kunna komma tillbaks i arbete. Många har långtidsparkerats i något lågkvalitativt arbetsmarknadsprogram likt återvändsgränden fas 3. Andra har gjorts beroende av nära anhörigs inkomst eller tvingats i väg till socialkontoret. En socialdemokratisk regering kan inte administrera det mänskliga lidandet som utförsäkringarna innebär. 

Många människor har dessutom dubbelutförsäkrats. De har passerat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen två gånger. Vid slutet av 2014 var de dubbelutförsäkrade cirka 9 300.

Vi utgår från att ansvarigt statsråd Annika Strandhäll vinner gehör i de interna budgetdiskussionerna och att regeringen Löfven i vårbudgeten avskaffar den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

En socialdemokratisk regering som ska försvara hur svårt sjuka människor lämnas försäkringslösa är en mardröm för ett parti som under två valrörelser har lovat det svenska folket att stupstocken ska bort.

LO:s mål är full sysselsättning ska vi nå dit måste alla trygghetssystem förbättras så att de uppnår dess avsedda effekt. Sjukförsäkringen ska erbjuda möjlighet till ekonomisk trygghet och återkomst i arbete. Idag klarar den inget av uppdragen.


Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande