Beatrice Ask. Foto: Cornelia Nordström
Beatrice Ask. Foto: Cornelia Nordström

Bättre villkor för gode män och förvaltare

Publicerad

Vissa kommuner har svårt att rekrytera gode män och förvaltare. Med utbildningsinsatser och en fungerande tillsyn kan förutsättningarna förbättras. Det skriver justitieminister Beatrice Ask (M).

Expressen getinglogga
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Regeringen vidtar nu åtgärder för att förbättra villkoren för gode män och förvaltare för att säkerställa att det finns tillgång till kvalificerade och lämpliga ställföreträdare. Regeringen avser att gå vidare med förslagen som Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (SOU 2013:27) lagt fram och återkommer i vår med lagförslag för att förbättra verksamheten för gode män. Låt mig utveckla några av tankegångarna nedan.

Att vara god man eller förvaltare är ett viktigt uppdrag. Många gånger är det avgörande för att enskilda som har behov av hjälp ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det är därför angeläget att det finns personer som är villiga att ta ett sådant uppdrag.

Det är glädjande att det i dag finns så många personer som vill vara god man eller förvaltare och ägnar uppgiften både tid och kraft. Systemet bygger på att enskilda personer i alla delar av samhället kan åta sig uppdrag som god man eller förvaltare och därmed göra en viktig insats för en medmänniska. Det är till exempel vanligt att vuxna barn blir gode män för föräldrar som behöver hjälp. Även personer utan tidigare kännedom om den hjälpbehövande åtar sig denna uppgift. Det finns många fördelar med ett sådant system.

Vissa kommuner har påtalat att det är svårt att rekrytera gode män och förvaltare. Med en åldrande befolkning fortsätter behovet av stöd att öka. För ett enskilda inte ska riskera stå utan hjälp planerar regeringen nu åtgärder som förbättrar förutsättningarna att verka som god man och förvaltare. De som rekryteras måste också kunna utföra sitt uppdrag med hög kvalitet. Jag anser därför att det är viktigt med utbildningsinsatser för gode män och förvaltare.

I de allra flesta fall gör gode män och förvaltare en mycket god insats för den de företräder. Det händer dock att en ställföreträdare missköter sitt uppdrag, vilket givetvis är olyckligt. Det är viktigt att, så långt det går, säkerställa att detta inte sker. En sådan åtgärd är att skärpa kraven på överförmyndarens kontroll av ställföreträdares lämplighet. Har en god man redan så många uppdrag att han eller hon kan få svårt att sköta det nya uppdraget bör personen naturligtvis inte få fler uppdrag. Detsamma gäller om det vid en kontroll visar sig att ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brott eller inte utfört tidigare uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Det är också angeläget att överförmyndarens och länsstyrelsens tillsyn fungerar. Regeringen genomförde under år 2012 en koncentration av länsstyrelsernas verksamhet så att det i dag är sju länsstyrelser som har tillsyn över överförmyndarna. Syftet med reformen var att länsstyrelsens resurser skulle användas mer effektivt.

Regeringen kommer vidare ta initiativ för att bättre kunna följa överförmyndarens verksamhet. Statistik som ger en bild över bland annat hur många personer i Sverige som har god man eller förvaltare behöver tas fram. Vi avser även att vidta åtgärder för att få till stånd en delvis ny uppgiftsfördelning mellan överförmyndaren och tingsrätten för att handläggningen av ställföreträdarärenden ska bli så effektiv som möjligt.

Jag anser också att enskilda personers inflytande vid valet av ställföreträdare behöver stärkas. Den enskildes egna önskemål om vem som ska utses till god man eller förvaltare ska beaktas i större utsträckning. Jag har vidare gett en utredare i uppdrag att lämna förslag om så kallade framtidsfullmakter. En sådan fullmakt innebär att den enskilde kan utse en anhörig som tar hand om hans eller hennes ekonomi om personen senare inte själv klarar av detta på grund av sjukdom eller hög ålder.

Frågor om gode män och förvaltare handlar i grund och botten om skydd för de svagaste i samhället. Regeringen prioriterar arbetet med frågorna och avser att i vår återkomma med lagförslag som förbättrar verksamheten på bland annat ovan nämnda sätt.

 

BEATRICE ASK,

(M), justitieminister


Tack för att du hjälper oss!

Även om vi alltid försöker skriva helt korrekt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din hjälp. Skriv i meddelande-rutan nedan vad som är fel i artikeln eller vad du vill klaga på. Vi rättar alla fel och är generösa med genmälen.

Stort tack!

Tack!

Din rättelse har skickats vidare till redaktionen!

En redaktör kommer att läsa din rättelse så snart som möjligt. Tack för att du hjälper oss!

Thomas MattssonAnsvarig utgivare

Jag vill att Expressen ska vara den tidning som är mest generös med genmälen, rättelser samt hur vi redovisar eventuella klander från Pressens Opinionsnämnd.

Expressens ambition är tydlig. I vår "Kvalitetspolicy" slår jag fast att det som publiceras ska vara korrekt. Mitt första beslut som chefredaktör var att införa en fast plats i tidningen och på sajten för korrigeringar. Men vi är människor. Som gör misstag, blir lurade eller stressas till slarv. Det är några förklaringar till fel i medier, men de ursäktar ändå inte redaktionen om någon utsätts för publicitetsskada.

Expressen står bakom de "Etiska regler för press, radio och tv" som formulerats av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television samt Utbildningsradion.

"Reglerna är mer av tumregler än en formell regelsamling", konstaterar Allmänhetens Pressombudsman (PO). Vad som är god pressetik måste avgöras från fall till fall och det finns inga exakta svar. Men det är bra att saken diskuteras.

Expressen talar ofta och gärna klarspråk, vi granskar och vi avslöjar; det hör journalistiken till att inte alla kommer att uppskatta det vi berättar. Om du anser att du utsatts för en publicitetsskada är det snabbaste sättet att få upprättelse att kontakta oss: mejla till rattelse@expressen.se eller ring vår nyhetsdesk på telefon 08-738 30 00. Men det går också att göra en så kallad PO-anmälan för att få en pressetisk prövning.


Till Expressens startsida

Mest läst i dag