En oanständig besparing på samhällets svagaste

Socialdemokraternas iver att spara in på rätten till personlig assistans är motsatsen till solidaritet, skriver Centerns Annie Lööf och Anders W Jonsson.
Foto: COLOURBOX
Annie Lööf är partiledare för Centerpartiet.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Anders W Jonsson är gruppledare för C i riksdagen.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

LSS-frågan är avgörande för de mest utsatta i vårt samhälle – i dag debatteras den i riksdagen.

Situationen är ovärdig ett land som Sverige. Vi känner inte igen Socialdemokraterna, skriver Annie Lööf och Anders W Jonsson (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | LSS. Synen på människor i störst behov av hjälp och stöd avgör ett samhälles anständighet. För människor med funktionsnedsättning är behovet av hjälp stort. Rätten till personlig assistans är i grunden rätten till ett värdigt liv och en fråga om individuell frihet för dem med allra mest behov i vårt samhälle.

Därför är vi många som chockats av de förslag på neddragningar som regeringens egen utredare om LSS arbetar med. Ett av de förslag som cirkulerat är att människor med svåra funktionsnedsättningar inte ska ha rätt till personlig assistans om de är under tolv år eller äldre än åttio år.


LÄS MER: Nu får hela familjer sina liv förstörda 


En återgång till gamla tiders barnhem

En hjärtlös tanke. Barn med funktionsnedsättning har behov av hjälp för att få en värdig start i livet. Konsekvenserna av att dra in rätten till assistans för barn under tolv år, riskerar att bli att barn inte längre kan bo med sina familjer utan tvingas flytta in i LSS-boenden. Precis likt gamla tiders barnhem. Det är heller inte så att behovet av att leva ett självständigt liv avtar på ålderns höst och att man därför kan spara in på hjälpen till de äldre. Utredningens förslag innebär att den som levt ett helt liv i sitt eget hem med hjälp av assistans, skulle tvingas flytta in på äldreboende på 80-årsdagen. Det vore ovärdigt att på detta sätt frånta äldre personer med funktionsnedsättningar deras egenmakt och självständighet.


LÄS MER: Ann-Charlotte Marteus: Finns det någon rättvisa i Centerns äldrepolitik?


Detta har inneburit några sparade kronor i regeringens budget, men har bekostats av samhällets anständighet.

I dag när riksdagen debatterar just LSS och rätten till personlig assistans kommer regeringen försöka skjuta ansvaret ifrån sig. Men förslaget var en följd av direktiv från regeringen och ligger i linje med hur regeringen har misskött frågan om rätten till assistans. I direktiven skrev man "med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras". Att ta ansvar för skattepengarna är självklart. Ibland måste staten spara. Men denna besparing skulle ha ett alldeles för högt pris och betalas av samhällets allra mest utsatta. Vi måste helt enkelt ha råd att hjälpa de som behöver det allra mest.


LÄS MER: Fick indragen assistans – tvingas ringa brandkår för att gå på toa


S överger välfärdssamhällets grundidé

Socialdemokraternas iver att spara in på rätten till personlig assistans åt personer med funktionsnedsättningar är motsatsen till solidaritet. Det är ett klart avsteg från det svenska välfärdssamhällets grundidé om att hjälpa de svaga. För Centerpartiet är det otänkbart att stödja den typen av förslag som nu presenteras.

Det är inte första gången den här mandatperioden som regeringens hantering av rätten till assistans kritiseras. Sedan 2014 har det skett en rad försämringar. Till viss del som en följd av regeringsbeslut, direktiv till utredningar och styrning av Försäkringskassan. Men regeringen har heller inte velat lägga de lagförslag som krävs efter en rad orimliga domstolsbeslut. Det har handlat om så självklara saker som att se andning som ett grundläggande behov och att människor med respirator ska kunna ha rätt till personlig assistans.

Det är ett klart avsteg från det svenska välfärdssamhällets grundidé om att hjälpa de svaga. För Centerpartiet är det otänkbart att stödja den typen av förslag som nu presenteras.

1 200 personer har mist sin assistans

Det är enskilda människor som drabbas av regeringens oförmåga att ta ansvar. Jämfört med 2015 är det ungefär 1 200 färre barn och vuxna som har personlig assistans. Detta har inneburit några sparade kronor i regeringens budget, men har bekostats av samhällets anständighet. För dessa människor finns kvar. Att inte de får den hjälp de behöver är ovärdigt ett land som Sverige. Vi känner inte igen Socialdemokraterna.


LÄS MER: När blev mitt barn av med rätten till sitt eget liv?


Vad hände med solidariteten? Att stå på de svagas sida? Att bekämpa orättvisor? Att få hjälp när man behöver kan inte vara en lyx för några få, utan ska vara en trygghet för oss alla.

När den socialdemokratiska solidariteten brister tänker Centerpartiet vara en kraft för ett samhälle där välfärden finns till för alla. I september finns en chans att rösta för förändring och för solidaritet med samhällets mest utsatta. Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige.  


Av Annie Lööf

Partiledare (C)

Anders W Jonsson

Gruppledare (C)