Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Barnen är försvunna – trots att problemen är kända

Johan Forssell är Moderaternas migrationspolitiske talesperson. Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN
Expressens reporter Johanna Karlsson står bakom granskningen som Johan Forssell (M) skriver om.

Fyra barn är försvunna efter att de fått visum utfärdade till Sverige. Detta trots att det finns regler som ska skydda minderåriga mot trafficking.

Hur kan regeringen inte ha agerat mer kraftfullt för att stoppa detta? skriver Johan Forssell (M). 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | FLYKTINGPOLITIK. Expressen har i ett reportage visat på allvarliga brister på migrationsavdelningarna hos svenska ambassader. Trots oegentligheter har personer fått visum och kunnat resa in i Sverige. Det rör sig bland annat om deltagande vid konferenser arrangerade av en organisation som vid en enkel granskning visar sig sakna verksamhet och ekonomiska tillgångar.

 

LÄS MER: Barnen reste till Sverige – nu är de försvunna

 

Den yngsta så liten som fem år

Sammanlagt fyra barn, den yngsta så liten som fem år, beviljades visum för påstådd medverkan i en teaterpjäs. De har sedan på egen hand rest utan föräldrars närvaro eller handlingar från föräldrarna. Resorna har skett trots att det inte borde vara möjligt eftersom det finns ett regelverk som ska skydda minderåriga mot trafficking.

I dag är barnen försvunna. Kanske är de kvar i Sverige och finns i det framväxande skuggsamhället, kanske har de förts vidare till annat land eller farit illa. Inget vet.

Däremot står det klart att problemen inte är nya. Reportaget bekräftar den problembild som Riksrevisionen vid en granskning pekat på, nämligen att kontrollrutiner saknas för handläggningen av migrationsärenden på svenska ambassader.

Försäljning av intervjutider

Granskningen visar att anmälningar om påstådda oegentligheter inom migrationsverksamheten vid ambassaderna ökade kontinuerligt mellan 2014 och 2017. Totalt anmäldes runt 60 påstådda oegentligheter under perioden och de har handlat bland annat om försäljning av intervjutider, stulna viseringsmärken, utfärdande av visering på oriktiga grunder och otillåtna slagningar i ärendehanteringssystem.

Man frågar sig hur detta har kunnat fortgå och varför regeringen inte agerat mer kraftfullt för att stoppa detta? Det är uppenbart att problemen har pågått under flera år. I Riksrevisionens granskningsrapport pekar man på flera viktiga åtgärder som skulle vara ett steg i rätt riktning. 

Sveriges migrationspolitik ska präglas av rättssäkerhet

Löpande kontroller bör införas av utlandsmyndigheternas migrationsverksamheter.

Regeringskansliets internrevision bör genomföra fristående revisionsbesök vid utlandsmyndigheterna. 

Information om rapporteringsväg för anmälan av oegentligheter ska finnas på utlandsmyndigheternas webbplatser.

Sverige behöver en skärpt migrationspolitik som präglas av rättssäkerhet och noggrannhet. Det är därför hög tid att regeringen säkerställer att kontrollåtgärderna skärps och att oegentligheterna upphör. Barn ska inte med hjälp av svenska resehandlingar riskera att utsättas för trafficking.

 

Av Johan Forssell (M)

Migrationspolitisk talesperson

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!