Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Avskaffa kontanter som betalningsmedel

Susanna Gideonsson.
Foto: David Bicho
Krister Colde.
Foto: David Bicho
Kontanter.
Foto: Fredrik Sandberg/Tt

I ett kontantfritt samhälle behöver man inga bankomater, man riskerar inte att bli av med sedlar eller mynt och butiksanställdas arbetsmiljö skulle förbättras avsevärt, skriver Susanna Gideonsson och Krister Colde från fackförbundet Handels.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Förra året skedde i snitt två bankrån i månaden. Det kan jämföras med handeln där det inträffar två rån om dagen.

Vi är djupt oroade över utvecklingen den senaste tiden, där både det totala antalet butiksrån och framför allt rån med skjutvapen ökar.

Vi vet att de flesta butiksrån handlar om att rånarna vill komma åt kontanter. Men om rånarna vet om att det inte går att få tag på några pengar minskar rånrisken avsevärt. 

Något som också kan skapa andra positiva effekter:


Förbättrad arbetsmiljö: För den som står bakom kassan och plötsligt står öga mot öga med en beväpnad rånare kan upplevelsen få allvarliga konsekvenser. Både fysiskt och psykiskt. Att utsättas för hot om dödligt våld är för många en djupt traumatisk upplevelse. En del kan aldrig komma tillbaka till ett arbete inom handeln och andra kanske aldrig kan jobba i kassan igen. Dessutom finns alltid risken att någon blir allvarligt fysiskt skadad vid ett rån. Det borde vara en självklarhet att alla anställda ska ha rätt till en trygg arbetsmiljö fri från hot och våld. Vi ska inte behöva vänta på att handeln får sitt första dödsfall innan problemet tas på allvar.

Minskad risk för rån av pengatransporter: Att använda kontanter i butiker innebär inte bara en rånrisk i själva affären. Risken för att råka ut för ett rån när pengarna transporteras från butiken är också stor. Anställda på mindre butiker får ofta själva stå för den transporten trots att de saknar både utbildning och rätt skyddsutrustning. Genom att ta bort kontanter skulle butiksanställda inte behöva utsättas för en sådan obehaglig situation.

Men det är inte bara de butiksanställda som är vinnare om kontanterna försvinner. Det finns också många samhällsvinster att göra:

Minskade rehabiliteringskostander: Ett rån kostar mycket pengar när det gäller till exempel förlorade intäkter och krishantering. Enligt branschberäkningar i handeln kostar ett butiksrån minst 100 000 kronor. På det kommer samhällets kostnader för polisutredningar, rättegångar, vård och sjukskrivningar. Insatser som vi skattebetalare är med och betalar.

Det blir svårare att tvätta pengar: Trots att allt fler konsumenter väljer bort mynt och sedlar som betalningsmedel används kontanter fortfarande i väldigt stor utsträckning av kriminella för att tvätta pengar. Ett kontantfritt samhälle skulle göra att kriminella har ett verktyg mindre för att tvätta pengar och dölja spåren av sin kriminella aktivitet.

Ökad användarvänlighet: I ett kontantfritt samhälle behöver man inte bege sig till en bankomat för att ta ut pengar och man riskerar inte heller att bli av med sedlar och mynt. Samtidigt blir det allt lättare att handla kontantfritt med till exempel betalkort och mobiler.


Vi önskar att alla butiksanställda och väktare skulle slippa vara oroliga när de arbetar kväll och hanterar stora dagskassor under julhandeln. Genom att handla kontantfritt i jul kan vi alla bidra till utfasningen av kontanter. Det skulle vara fördelaktigt för konsumenter, rättsväsende och inte minst för de som jobbar i våra butiker.


Susanna Gideonsson

Förbundsordförande Handels

Krister Colde

Arbetsmiljöombudsman Handels