Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Att vara ung viktigare än politisk erfarenhet

Unga ministrar. Gustav Fridolin 32 år, utbildningsminister (MP). Ardalan Shekarabi, 36 år, civilminister (S). Aida Hadzialic, 28 år, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S). Gabriel Wikström, 30 år, folkhälso- och idrottsminister (S). Foto: Olle Sporrong, Ylwa Yngvesson, Klas Sjöberg, Robin Aron

Föryngringen i politiken har skett på bekostnad av de äldre. På S-kongressen i år är hälften så många ombud över 65 år jämfört med föregående kongress. Detta blottar en tilltagande misstro gentemot oss äldre och vår förmåga, skriver pensionärsorganisationerna PRO, SPRF och SKPF.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Var finns de äldre?

Just nu pågår Socialdemokraternas kongress i Västerås. Det är en viktig händelse. Socialdemokraterna är landets största parti och regeringsinnehavare. Många bevakar kongressen eftersom debatter och beslut påverkar den förda politiken och vardagen för många människor – även äldre. 

För oss inom pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPRF, med tillsammans nära 600 000 medlemmar, är det viktigt att finnas på plats för att skapa kontakter och diskutera äldres villkor med ombuden.

Socialdemokraterna har sedan den förra kongressen 2013 genomfört en framgångsrik föryngring av ombuden. Inte mindre än 50 ombud på kongressen är under 35 år.

Och det tycker vi är mycket bra. 

Problemet är att föryngringen har skett på bekostnad av de äldsta ombuden. Endast 8 ombud av 350 är över 65 år. Det är en halvering jämfört med kongressen 2013. 292 ombud är mellan 35 och 65 år. Samtidigt ökar andelen äldre i samhället.

Om ombuden på kongressen skulle spegla befolkningens sammansättning skulle andelen över 65 vara nästan tio gånger fler.

Vi menar inte att kongressombuden endast ska bestå av äldre, men ålderssammansättningen på årets kongress väcker funderingar på hur äldres intressen tas tillvara i diskussioner och beslut.

 

Inom den närmsta tiden menar vi att flera viktiga frågor som rör äldres livsvillkor måste lösas. Inte bara i vackert tal, utan med kraftfull handling. Det handlar om låga pensioner och svåra utmaningar inom äldreomsorgen.

Vi kommer naturligtvis att diskutera dessa och andra angelägna frågor med ombuden på kongressen – oavsett ålder. Vi vill att de fattar goda beslut med ett tydligt äldreperspektiv, trots den skeva ålderssammansättningen. Vi skulle vara än lugnare om vi visste att äldre fanns med och fattade besluten.

Vi är övertygade om att de som är under 35 år skulle ha känt sig utestängda från beslutsfattandet om de endast representerades av ett par ombud.

Avsaknaden av äldre ombud ger inte bara upphov till en sämre representation, den blottar också en tilltagande misstro gentemot oss äldre och vår förmåga.

Varför har det blivit så? Vi lever längre, arbetar längre upp i åldrarna och har rimligtvis minst lika stor kapacitet att medverka i det politiska samhällslivet som 30 till 50 åringarna.

Framtiden måste tillhöra alla och inte selekteras i åldrar. Klokhet och erfarenhet måste väga lika tungt som ungdom och entusiasm. Solidaritet och delaktighet i framtiden måste inbegripa alla medborgare.

Frågan om äldres underrepresentation blir än allvarligare när vi ser att den inte stannar vid socialdemokraternas kongress.  I riksdagen finns samma negativa utveckling, med allt färre äldre ledamöter. Regeringen är också den yngsta någonsin. 

Vi välkomnar en föryngring i beslutande församlingar och i samhällsdebatten. Men den kan inte ske enbart på bekostnad av oss äldre. Även människor mellan 35 och 65 måste ge utrymme åt en mer representativ ålderssammansättning. En mångfald av åldrar är bra i hela den politiska sfären. 

För vem vill leva i ett samhälle som bara styrs av äldre, yngre eller de mittemellan?

 

Curt Persson, ordförande PRO

Monica Bäckman, ordförande SKPF

Jöran Rubensson, ordförande SPRF

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!