Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Att utesluta landets tredje största parti är oansvarigt

Om inte Lärarförbundet kan ta ett vuxet och moget ansvar för skolans elever och lärare får SD vara den part som visar gott omdöme, skriver Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist. Foto: SHUTTERSTOCK
Stefan Jakobsson (SD) är skolpolitisk talesperson och ledamot i utbildningsutskottet. Foto: SVEN LINDWALL
Robert Stenkvist (SD) är ledamot i utbildningsutskottet. Foto: SVEN LINDWALL
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Foto: PETER JÖNSSON

Lärarförbundets uppgift är att verka för skolans och lärarkårens bästa – men nu tar man politisk ställning mot oss.

Förbundet ställer sig bakom mångkulturen och bryter mot läroplanen, skriver Sverigedemokraternas Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | SKOLA. I samband med sitt senaste förbundsstyrelsemöte beslutade Lärarförbundet att, inför valet, inte samverka eller delta i aktiviteter med partier vars "ideologi, värdegrund och grundläggande principer strider mot Lärarförbundets". I en intervju alldeles nyligen förtydligar förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand att det i grund och botten handlar om ett parti, nämligen Sverigedemokraterna. Mer specifikt bottnar denna så kallade värdegrund i synen på det mångkulturella samhället, vilken Lärarförbundet hävdar sig stå upp för.

Det är alldeles riktigt att Sverigedemokraterna – i kontrast till de övriga riksdagspartierna – ställer sig kritiska till mångkulturen. Skälet till detta ser vi i de senaste decenniernas negativa utveckling i form av bland annat bristande integration och ansvarslös invandringspolitik, med flertalet samhällsproblem som följd. Numera delar ju dessutom större delen av Europa Sverigedemokraternas skepsis mot den mångkulturella visionen. Angela Merkel och Tony Blair, för att nämna några, har upptäckt nackdelarna med denna samhällsparadigm och förespråkar numera en större anpassning till västerländska värderingar.

Det skolan behöver är mindre prestige och mer dialog för att komma tillrätta med alla de problem vi i dag står inför.

Struntar i grundläggande demokratiska principer

Den här typen av ängslighet och ovilja till samarbete från organisationer och föreningar är dessvärre inte ett nytt fenomen i det svenska debattklimatet, men likväl anmärkningsvärt och oroväckande. Grundpelarna inom det svenska skolsystemet vilar på vetenskaplighet och opartiskhet – grundläggande demokratiska principer som Lärarförbundet nu dessvärre inte längre ser behovet av att tillämpa inom sin egen organisation.

Läser man läroplanen för grundskolan LGR11 står det följande i inledningen på sidan sju;

"I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande."

Lärarförbundets linje krocka med läroplanen

Med andra ord verkar skolans egen läroplan strida mot Lärarförbundets nya kriterier, då man uttryckligen menar att skolan skall fostra eleverna i överensstämmelse med kristen etik och västerländsk humanism. Det är i stark kontrast till den mångkulturella visionen som förbundet nu ställer sig bakom. Menar man att även den svenska läroplanen för grundskolan är oförenlig med föreningens nyfunna värdegrund?

I egenskap av ett fackförbund skall man verka för skolans och lärarkårens bästa. De skall i den bästa av världar inte ta någon partipolitisk hänsyn alls, utan enbart arbeta för lärarnas arbetsförhållanden, löner och skolan i allmänhet. Att på detta sätt markera mot riksdagens tredje största parti kan inte annat än motverka fackföreningens övergripande syfte, vilket i Sverigedemokraternas mening är direkt oansvarigt av en så pass stor och inflytelserik organisation. Det skolan behöver är mindre prestige och mer dialog för att komma tillrätta med alla de problem vi i dag står inför.

Vi tvekar inte att samarbeta med S och M för skolans bästa

Om inte Lärarförbundet kan ta ett vuxet och moget ansvar för skolans elever och lärare får Sverigedemokraterna vara den part som visar gott omdöme. 

Vi avser att utan prestige arbeta för eleverna och lärarnas bästa, och tvekar inte att samarbeta med såväl Lärarförbundet, Moderaterna eller Socialdemokraterna i vår strävan efter elevers, lärares och den svenska skolans bästa. Det är trots allt vårt ansvar.

 

Av Stefan Jakobsson (SD)

Skolpolitisk talesperson samt ledamot i utbildningsutskottet

Robert Stenkvist (SD)

Ledamot i utbildningsutskottet

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!