Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Att undvika SD kan inte vara ett mål i sig

Ann Heberlein ställer en fråga direkt till Ulf Kristersson: Vilka sverigedemokratiska värderingar är det du gång på gång hänvisar till? Precisera, tack!
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT
Jag finner ingenting som tyder på att Jimmie Åkessons parti vill begränsa individens autonomi eller negligera hennes rättigheter, skriver Ann Heberlein.
Foto: OLLE SPORRONG
Ann Heberlein är moderat fritidspolitiker och teologie doktor i etik.
Foto: MIKAEL WILMARSGARD

Vad är det för hemska "värderingar" min partiledare gång på gång hänvisar till vad gäller SD?

Vårt mål bör givetvis vara att få igenom så mycket moderat politik som möjligt, skriver Ann Heberlein (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | VALET 2018. Ännu en gång hänvisar min partiledare, Ulf Kristersson, till ”värderingar” som svar på frågan varför Moderaterna inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Denna gång var det i söndagens "Agenda" – men jag har hört honom hänvisa till dessa sverigedemokratiska värderingar vid ett otal tillfällen, på Moderaternas Sverigemöte i Göteborg, på Skånemötet, på vår valupptakt i Malmö samt i oräkneliga intervjuer. Dessvärre har inte Ulf Kristersson vid ett enda av alla dessa tillfällen lagt sig vinn om att precisera exakt vilka värderingar han avser. 

Jag vill ha ett svar från Ulf Kristersson

Därför ställer jag nu en fråga direkt till Ulf Kristersson: Vilka sverigedemokratiska värderingar är det du hänvisar till? 

Var finner vi dessa värderingar? Handlar det om värderingar som uttrycks i Sverigedemokraternas partiprogram? Är det värderingar som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson gett uttryck för? Handlar det om klandervärda handlingar som går att härleda ur en specifik Sverigedemokratisk värdering? 


LÄS MER: Vad är det som är så farligt med SD? De sprider inte nazi-baciller

LÄS MER: SD borde oroa varje tänkande människa


Som medlem i Moderaterna sätter jag stort värde på ett svar. Jag har nämligen ytterst svårt att finna exempel på värderingar i Sverigedemokraternas partiprogram som är så väsensskilda från de värderingar som uttrycks i vår moderata, liberalkonservativa ideologi att de skulle omöjliggöra ett samarbeta mellan de båda partierna. 

Definitionen av en värdering

Låt oss, bara för tydlighetens skull, definiera vad en värdering är. En värdering härleds ur ett värde, vilket kan beskrivas som en egenskap eller en kvalitet som finns hos eller tillskrivs människor, attityder, principer, situationer med mera. Något som är gott eller ont, vackert eller fult och så vidare. Det finns olika typer av värden, ekonomiska, estetiska och moraliska. En värdering är ett värdeomdöme som härleds ur ett värde – och de värderingar som jag utgår ifrån att min partiledare intresserar sig för i detta sammanhang är moraliska värden. En handling, ett fenomen eller en människas karaktär kan värderas moraliskt med hjälp av omdömen som rätt/fel och ond/god.


LÄS MER: Lösningen på vem som ska styra landet är enkel


Frihet kräver trygghet

Låt mig exemplifiera genom att ange några av de värden som jag finner grundläggande i en liberalkonservativ hållning, vilket ju är den ideologi M bekänner sig till. Som liberalkonservativ värdesätter jag autonomi, alltså individens rätt till frihet och självbestämmande, högt. Jag värderar trygghet lika högt eftersom jag menar att trygghet är en förutsättning för frihet. Den som är otrygg och rädd är inte fri. Jag tror på individens förmåga att bidra och menar att den som anstränger sig ska belönas. Därför håller jag förtjänstprincipen högt. 

Vidare menar jag att ansvarstagande har ett högt värde. Människor kan och bör ta ansvar för sina handlingar och sina liv. Givetvis betraktar jag människovärdesprincipen som grundläggande. Ur denna härleds människans rättigheter, men också hennes skyldigheter. Alla människor äger ett värde. Detta värde är unikt – och samtidigt lika för alla.


LÄS MER: SD vill sänka lönen för 67 000 lärare


Inget tyder på att SD vill inskränka friheten

Innebär ett samarbete med SD att M blir tvungna att kompromissa med, eller till och med överge, några av dessa värderingar? Jag kan inte se det. Jag noterar skilda hållningar i några sakpolitiska frågor, som i inställningen till EU och Nato, men jag finner ingenting som tyder på att Sverigedemokraterna vill begränsa individens autonomi eller negligera hennes rättigheter, för att nämna något.

Det är naturligtvis inget självändamål att samarbeta med Sverigedemokraterna. Det bör inte heller vara ett mål i sig själv att inte samarbeta med dem. Vårt mål bör givetvis vara att få igenom så mycket moderat politik som möjligt.


Av Ann Heberlein

Teologie doktor i etik

Fritidspolitiker (M)


LÄS MER av Ann Heberlein: 

Håll tassarna borta från migrationen, Centern

Vi med psykisk sjukdom är inte av en sämre sort

Den stora lögnen om tiggarna har spruckit