Att tanka fossilfritt räddar inte planeten

Under Almedalsveckan presenterade Miljöpartiets Per Bolund (t.h) och Lorentz Tovatt hur Sverige ska kunna bli fossilfritt till 2030. Men fossilfritt i förbränningsmotorer löser inte planetens problem, skriver Lina Burnelius, Greenpeace (t.v).
Lina Burnelius, Greenpeace.
Foto: Edward Beskow / Edward Beskow

När Miljöpartiet pratar om biodrivmedel som en ersättning till fossilt bränsle blockerar de den omställning vi behöver, bort från förbränningsmotorn och den infrastruktur som innebär att vi bokstavligen eldar upp planeten, skriver Lina Burnelius, Greenpeace. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Ett av våra mest allvarliga klimatproblem är vackra ord, skriver Per Bolund och Lorentz Tovatt (MP) i Expressen den 30 juni. Det håller vi med om och ett av dessa vackra ord är ”fossilfritt”.

Att fossila bränslen är förödande för klimatet gör inte andra bränslen bra. MP:s inställning: att fortsätta tanka, så länge det är fossilfritt är olycklig. Att producera bränsle på rester från lant- och skogsbruk ger oss en rad problem.

Att tala om biodrivmedel som en ersättning till fossilt bränsle blockerar den omställning vi behöver: en omställning bort från förbränningsmotorn och infrastruktur som innebär att vi bokstavligen eldar upp planeten. Svensk skog i tanken, ja också rester, är en omöjlighet om vi ska nå våra klimat- och miljömål. Svensk skog i tanken innebär ytterligare utarmning av ekosystemen och ytterligare växthusgasutsläpp till en atmosfär som redan fått nog.

”Resterna” plockas från de sista naturskogarna

Rester från svenskt skogsbruk blir en hållbar slutprodukt om de i stället används för att tillverka långlivade eller nödvändiga produkter, men det först när vi vet att dessa ”rester” kommer från skog som vi ur klimat- och biologiskt perspektiv kan bruka. Så är inte Sveriges skogsbruk utformat i dag. Omvandlingen från skog till trädplantager saknar motstycke: över 63 procent av de svenska träden är yngre än 61 år: för unga för att avverkas. 

Utan expansion in den sista naturskogen kommer vi inte åt några ”rester” alls och även om vi skyddar all naturskog vi har kvar, så skulle vi ändå inte nå redan beslutade nationella och internationella klimat- och miljömål, identifierade i IPCC-rapporter och Aichi-målen. Ska ett grönt parti verkligen föreslå åtgärder som avsevärt försvårar arbetet för att nå dessa mål?

Dessutom måste vi i enlighet med samma klimat- och miljömål kraftigt minska matsvinnet. Inte ytterligare bygga in oss i förbrännings-infrastruktur.

Klimatet tål inte denna mängd kalhyggen

Varken nödvändiga ekosystemtjänster eller klimatanpassningen tål så här många kalhyggen och monokulturer. Det frigörs enorma mängder växthusgaser vid kalavverkning som det tar lång tid för naturen att återlagra. Tid vi inte har i rådande klimatkris.  

Klimatkrisen och ekosystemsönderfallet kräver absolut ”åtgärder så att fler får goda förutsättningar att välja cykel och kollektivtrafik” men också att vi ser bortom förbränningsmotorn och effektiviserar och elektrifierar transportsystemet. 

Växthusgasutsläppen måste minska, inte flyttas mellan sektorer! 

Av Lina Burnelius, 

Ansvarig för biologisk mångfald, skogs- och bioekonomiska frågor, Greenpeace i Sverige