Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Att tala klarspråk om Samhall är inte rasism

Mer än hälften av Samhalls anställda är utrikesfödda. Få skulle nog påstå att det beror på att de, till en betydande större utsträckning än inrikesfödda, har en funktionsnedsättning
Foto: SAMHALL/ImageForum
Gulan Avci (L), arbetsmarknadspolitisk talesperson.
Bengt Eliasson (L), funktionsrättspolitisk talesperson.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Efter att Samhalls uppdrag breddades för att möta integrationskrisen ställdes grupper mot varandra.

Låt oss lägga skygglapparna åt sidan och göra det till en arbetsgivare för dem som behöver Samhall allra mest, skriver Gulan Avci och Bengt Eliasson (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. Samhall titulerar sig själva som ”Sveriges viktigaste företag”, och vi delar Rasmus Isakssons och Harald Strands bedömning att Samhall, trots klara brister, fortsatt har en enormt viktig samhällsfunktion. Det är därför Liberalerna driver företagets vidareutveckling som en prioriterad fråga. Vi driver frågan för att vi bryr oss om att samtliga människor i Sverige som behöver en arbetsmarknadsinsats ska få det, och dessutom – en så ändamålsenlig insats som möjligt. 

En viktig samhällsaktör kan inte stå immun mot granskning och kritik. Det stjälper möjlighet till utveckling och bromsar samhällsfunktionens nytta. Ett företag som drivs av våra gemensamma skattepengar och som fyller en så pass viktig uppgift måste ständigt utvärderas. Det är en demokratisk grundsten i varje välfungerande samhälle.

Mer än hälften är utrikesfödda

Det är belagt att mer än hälften av Samhalls anställda är utrikesfödda. Få skulle nog påstå att det skulle bero på att utrikesfödda, till en betydande större utsträckning än inrikesfödda, har en funktionsnedsättning. Utan det beror på att Samhalls anställningar kan erbjudas till personer med svaga språkfärdigheter. Det innebär att personer som är fullt friska anvisas till Samhall då svenska myndigheter inte förmår att erbjuda mer ändamålsenliga insatser till personer som behöver språkinlärning.

Vi motsätter oss inte att nyanlända ges arbetsmarknadsinsatser, vi motsätter oss att Arbetsförmedlingen bedömer språkförbistringar som en funktionsnedsättning

Det slår åt två håll. Det innebär att utrikesfödda oftast får helt fel insatser för att komma in på den svenska arbetsmarknaden och senarelägger inträdet till en reguljär anställning. Vi motsätter oss inte att nyanlända ges arbetsmarknadsinsatser, vi motsätter oss att Arbetsförmedlingen bedömer språkförbistringar som en funktionsnedsättning. 

Utsatta grupper ställs mot varandra

Men det innebär även att flera personer med en funktionsnedsättning trängs undan från en anställning hos Samhall. Eftersom att deras kompetens inte är konkurrenskraftig. Det är inte utrikesföddas fel, det är systemet som tillåter det. Efter att Samhalls uppdrag breddades för att möta integrationskrisen så ställdes grupper mot varandra. Utsatta grupper som båda behöver stöd, fast helt olika insatser. 

Detta har nu riksdagen tagit ett första steg för att korrigera, efter ett initiativ från Liberalerna. Att synliggöra och rätta till Samhalls systemfel kan knappast anses vara att sätta grupper mot varandra. Det är att åtgärda ett sådant förekommande problem.

Att blunda spär på polariseringen

Vi välkomnar att DHR och FUB deltar i debatten, men vänder oss starkt mot påståendet att vi skulle spä på den främlingsfientliga retoriken. Det är när vi duckar för problemen som polariseringen växer i samhället. Så låt oss lägga skygglapparna åt sidan och tillsammans göra Samhall till en arbetsgivare för dem som behöver Samhall som allra mest.


Av Gulan Avci (L) 

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Bengt Eliasson (L) 

Funktionsrättspolitisk talesperson