Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Att avskaffa det fria skolvalet är lösningen

Linnea Lindquist, rektor och debattör
Foto: Linnea Lindquist
Foto: Shutterstock

Ulla Hamilton har fel när hon säger att kommunala skolor och fristående skolor har samma förutsättningar.

Statistiken visar att det är precis tvärtom.

Den enda lösningen på det problemet är att avskaffa marknadsstyrningen helt och hållet, skriver Linnea Lindquist, rektor och debattör.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Ulla Hamilton skriver på Expressen debatt 30/1 att försämra för friskolorna är en återvändsgränd

Det stämmer att det fanns problem i skolan även innan kommunaliseringen och friskolereformen men inte i samma omfattning som i dag. Dåtidens problem är dock inte relevant när vi diskuterar dagens problem med hur skolan styrs. OECD har varnat för den skenande skolsegregationen i Sverige. 

Svensk skola slits isär och det beror till stor del på marknadsstyrningen. Sverige har vid ett flertal tillfällen blivit kritiserade internationellt för vårt skolsystem. 

När jag tittar i Skolverkets databaser Siris och Salsa så är det tydligt att fristående skolor generellt har ett enklare elevunderlag än de närliggande kommunala skolorna. De fristående skolorna har färre nyanlända elever, färre elever med utländsk bakgrund och högre utbildningsgrad bland vårdnadshavarna. Faktorer som vi vet är helt avgörande för elevernas skolresultat.

Enda landet i världen där det är tillåtet

Eftersom vi har en princip om likvärdighet i ersättningen till kommunala och fristående skolor så får fristående skolor samma skolpeng som de kommunala, trots att de har ett lättare elevunderlag. Det gör att de kan maximera sin vinst. Sverige är för övrigt det enda land i världen där det är tillåtet att plocka ut vinst på skattemedel.

Ulla Hamilton har fel när hon säger att kommunala skolor och fristående skolor har samma förutsättningar. Statistiken visar att det är precis tvärtom.

Ulla Hamilton skriver att det är anmärkningsvärt att vi misslyckas med det kompensatoriska uppdraget. Det är klart att vi misslyckas med det kompensatoriska uppdraget när vi tillåter att skolan är en marknad. När kommunala skolor har minus i sin budget måste de ersätta de fristående skolorna eftersom elevpengen har ökat. Det gör att kommunala skolor får mindre resurser för ett svårare elevunderlag och då blir det omöjligt att klara av att genomföra sitt kompensatoriska uppdrag.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund
Foto: Jeanette Hägglund

Dagens finansiering och det fria skolvalet skapar skolsegregation. Lösningen är inte att välja mer, eller informera mer om val. Lösningen är att avskaffa det fria skolvalet.

Lösningen är att staten tar över

Ulla Hamilton har fel när hon säger att kommunala skolor och fristående skolor har samma förutsättningar. Statistiken visar att det är precis tvärtom. Det stora problemet är att friskolereformen har gjort alla skolor, kommunala som fristående till en marknad. Den enda lösningen på det problemet är att avskaffa marknadsstyrningen helt och hållet.

Betygsinflation, fri etablering, kommunala hyresrabatter till fristående skolor och ett stort fokus på varumärke är symptom på det grundläggande problemet. Jag håller med Ulla Hamilton om att statsbidragens konstruktion är problematiska. Lösningen är att staten tar över huvudmannaskapet för skolan och därmed även finansieringen. Ulla Hamilton skriver att en rättvis och likvärdig skola handlar om att ha fokus på kunskapsmålet.

Jag menar att för att skapa en rättvis och likvärdig skola med fokus på kunskapsmålet måste vi avskaffa dagens system. Så länge vi tillåter att skolan är en marknadsplats kommer vi misslyckas med att lösa skolans problem. Det är viktigt att förstå att det är marknadsstyrningen som skapat många av de problem vi ser i skolan i dag. Anledningen till att vi måste ändra styrningen är inte att alla friskolor är dåliga, utan för att detta system är förödande för svensk skola som helhet. 

Av Linnea Lindquist

Rektor och debattör.