Arbetskraftsinvandringen är ett vansinnigt system

Systemet med arbetskraftsinvandringen måste göras om från grunden, skriver Lena Rådström Baastad.
Foto: Patrik Kronqvist
Lena Rådström Baastad är partisekreterare för Socialdemokraterna.
Foto: Jessica Gow/TT

Det finns bara en vinnare på oreda och kaos på arbetsmarknaden – och det är oseriösa aktörer.

SD:s fientlighet mot fackliga skyddsombud är ett hot – ett annat är det helt vansinniga systemet med arbetskraftsinvandring vi har i dag, skriver Lena Rådström Baastad, partisekreterare (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Jag kan inte säga annat än att jag blir riktigt förbannad när jag läser om angreppen på de som engagerar sig på sin arbetsplats. Sverigedemokraternas förslag om att ta bort de fackliga skyddsombuden är helt och hållet huvudlöst. Det finns bara en vinnare på den här typen av förslag, och det är oseriösa aktörer på arbetsmarknaden. Tyvärr är förslaget del av ett större mönster från Jimmie Åkesson och hans partivänner. 

Skyddsombuden är de verkliga hjältarna på den svenska arbetsmarknaden. Varje dag, året om, ser de till att arbetsmiljön är bra på jobbet, att det finns rätt utrustning och att regler och lagar följs. Skyddsombuden säkerställer att arbetsgivarna tar sitt ansvar och har, om saker och ting inte står rätt till, rätt att stoppa arbetet. 

58 människor miste livet

Målet är att alla ska kunna arbeta tryggt. Därför är skyddsombudens insats till gagn för såväl arbetstagarna som för arbetsplatsen i stort. Seriösa arbetsgivare ser av den anledningen ofta en styrka i att ha aktiva skyddsombud på jobbet, som kan fungera som både med- och motpart. Behovet av deras insats är fortsatt stort. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik var det förra året hela 58 stycken som miste livet på jobbet, hittills i år är siffran 39 stycken. Det är alldeles för många och vi måste göra allt vi kan för att få ner antalet till noll. 

Det är en självklarhet att dessa skyddsombud utses av facket, det är på många sätt en del av deras styrka. Genom att representera sina arbetskamrater kan de agera både med- och motpart till arbetsgivarna. Det här är en grundbult i den svenska modellen. 

Låt er inte luras av SD:s förslag

Det här vill nu Sverigedemokraterna ta bort, de vill i stället ha ett annat system med så kallade ”neutrala” skyddsombud. Låt er inte luras av det. Det verkliga skälet till att Sverigedemokraterna vill ta bort skyddsombuden är att de ogillar facket och i förlängningen hela den svenska modellen. Sverigedemokraterna förstår uppenbarligen inte vad som bygger samhället starkt och har under flera års tid riktat in sig på att försvaga den svenska fackföreningsrörelsen. Att de utöver detta också valt att ta parti för den ekonomiska eliten har vi sett tidigare, exempelvis när de tog ställning för välfärdskoncernernas vinstjakt i skolan och äldreomsorgen. 

Det stänger ute arbetslösa i Sverige från jobb och försvårar integrationen av de nya svenskar som kommit till landet de senaste åren.

I grund och botten har Sverigedemokraterna utvecklats till ett utpräglat högerparti som gör vad som helst för att Moderaterna, Kristdemokraterna och den ekonomiska eliten ska släppa in dem i stugvärmen. Om Sverigedemokraternas politik skulle genomföras skulle den slå hårt mot vanligt folk, mot vanliga löntagare. Det är därför vi måste göra allt för att syna dem och deras förslag.

Gör om arbetskraftsinvandringen 

När kraven sänks på arbetsmiljö och ordning och reda på arbetsplatserna finns nämligen många förlorare och bara en vinnare: oseriösa arbetsgivare. För alla andra skulle en sådan utveckling innebära stora och allvarliga steg i fel riktning. Samma sak gäller för arbetsmarknaden i stort. Det finns bara en vinnare på oreda och kaos – och det är oseriösa aktörer. Det är bland annat därför vi måste se till så att det helt vansinniga systemet med arbetskraftsinvandring vi har i Sverige i dag görs om från grunden. 

I det system vi har i dag, och som infördes av den förra borgerliga regeringen, kan människor från hela världen komma hit och jobba för låga löner och dåliga villkor. De är på många sätt helt utlämnade till arbetsgivarnas nycker, och vi ser redan hur det får förödande konsekvenser för ordning och reda på arbetsmarknaden. Dessutom stänger det ute arbetslösa i Sverige från jobb och försvårar integrationen av de nya svenskar som kommit till landet de senaste åren. 

Välj branscher med behov

Systemet sätter också press på svenska löner och villkor. Så kan vi inte ha det. Folk från andra länder är mer än välkomna hit för att jobba men då i branscher där det saknas arbetskraft, och under ordnade former.

Det finns stora frågor att ta tag i framöver, men Sverigedemokraternas politik är fel väg att gå. Vägen framåt kan aldrig vara att underminera facket och gynna samhällseliten och skapa kaos på svensk arbetsmarknad.  


Av Lena Rådström Baastad

Partisekreterare (S)