Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Arbetet för fängslade Gui Minhai pågår med full kraft

Svenske bokförläggaren Gui Minhai sitter fängslad i Kina.
Foto: ANGELA GUI
Utrikesminister Margot Wallström
Foto: NAINA HELÉN JÅMA/TT
Expressen Debatt 21 februari.

Vill UD köpslå med Kina om pressfriheten, Wallström? frågade sig Utgivarna på Expressen Debatt den 21 februari. 

Nu svarar departementet: Vårt fokus är på Gui Minhais situation och arbetet pågår med full kraft. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Jag vill börja med att be om ursäkt för det försenade svaret. Situationen för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina är mycket allvarlig.  

Ett demokratiskt samhälle är avhängigt respekten för yttrande- och åsiktsfriheten. Vi får aldrig titta bort när journalister tystas och vi måste stå upp mot inskränkningar i yttrandefriheten, online och offline, oavsett var de sker eller hur de tar sig uttryck. Arbetet med yttrandefrihet är en tydlig prioritering i den svenska utrikespolitiken. Bilateralt, multilateralt och i utvecklingssamarbetet. Vi arbetar aktivt med att stärka ansvarsutkrävande för våld, hot om våld och andra typer av trakasserier mot utövare av yttrandefriheten.  

Reaktiva och proaktiva åtgärder

Sverige arbetar sedan länge med att stärka journalisters säkerhet. Det handlar både om reaktiva och proaktiva åtgärder för att hantera och förebygga hot och våld. Delvis genom att stötta enskilda journalister som utsätts för hot, hat och våld, men även genom stöd till fria och oberoende medier samt till utbildningsinsatser för att främja självständig och oberoende journalistik överlag. 

Sverige har en stark politisk röst i internationella organ och vi har aktivt deltagit i att sätta och behålla frågan om yttrandefrihet och journalisters säkerhet i fokus, bland annat i FN i bred bemärkelse, inte minst Unesco, men även i EU, OSSE och Europarådet. 

Utrikesministern framhöll senast i utrikesdeklarationen att Sverige protesterar när yttrandefriheten begränsas, journalister tystas och försvarare av mänskliga rättigheter förföljs. 

Sverige driver frågan om fria medier

Sverige kommer fortsatt att, i alla sammanhang, starkt driva frågan om vikten av fria medier. I den demokratioffensiv som utrikesministern lanserade i utrikesdeklarationen är yttrandefrihet en central del som vi kommer fortsätta arbeta intensivt med.

Utrikesdepartementet har i sina kontakter med Kinas ambassad i Sverige upprepade gånger påtalat att yttrandefrihet råder och konstaterat att Gui Minhais fall är föremål för stort intresse i vårt land, liksom i omvärlden. Vårt fokus är på Gui Minhais situation och arbetet pågår med full kraft. För närvarande pågår Säpos förundersökning vilket gör att vi inte kan kommentera ytterligare.


Av Johanna Lundgren

Departementssekreterare, Utrikesdepartementet