Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Arbetare dör på jobbet utan att någon straffas

2018 var ett mycket blodigt år för svenska byggnadsarbetare, skriver Johan Lindholm. Arkivbild från dödsolycka 2014. Foto: FANNI OLIN DAHL/TT
Johan Lindholm är förbundsordförande för Byggnads. Foto: Terese Perman

Det finns i dag stora brister i arbetsmiljöarbetet och lagarna som reglerar det. Arbetare dör på jobbet men ingen döms, skyddsombud förhindras i sitt uppdrag och myndigheter saknar resurser. 

Därför ställer vi nu sex konkreta krav för att få stopp på jobbdöden, skriver Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | ARBETSMARKNAD. Förra året dog tio personer i jobbet på byggarbetsplatser i Sverige. På morgonen gjorde de frukost, förberedde sina barn för förskoledagen och sa hej då till sin partner i tron om att ses på eftermiddagen. Men de kom aldrig hem igen. I år har tragedin upprepat sig fyra gånger i byggbranschen. 

Trots att vi i Sverige har en nollvision har dödsolyckorna på arbetsplatser nu ökat. Men inte ett enda av dessa dödsfall har varit oundvikligt och det är fullt möjligt att förhindra nya tragedier. 

Det finns i dag stora brister i arbetsmiljöarbetet och lagarna som reglerar det. Arbetare dör på jobbet men ingen döms, skyddsombud förhindras i sitt uppdrag och myndigheter saknar resurser. 

Våra krav för att stoppa döden på jobbet

För oss är det uppenbart att lagar, regler och straff måste skärpas för att nollvisionen ska uppnås. Därför ställer vi nu sex konkreta krav för att få stopp på jobbdöden:

Hårdare straff och tydligare lagstiftning för arbetsmiljöbrott: 

Lagstiftningen om arbetsmiljöbrott är otillräcklig. Det märks tydligt när åklagare ofta väljer att inte väcka åtal eftersom ansvarsfrågan inte kan utredas straffrättsligt. Att brister i arbetsmiljö som orsakar dödsfall och allvarliga skador inte straffas är fullständigt oacceptabelt.

Straffsanktioner när skyddsombud utestängs: 

Skyddsombud räddar liv men stängs ofta ute i det förebyggande arbetet. Vi vill att Arbetsmiljöverket ska kunna utdöma sanktionsavgift när skyddsombud inte tillåts vara med vid riskbedömningen enligt arbetsmiljölagens sjätte kapitel. 

Ordentlig utbildning för byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U): 

För att bli Bas-U, den som ansvarar för att hålla ihop arbetsmiljöarbetet på en byggarbetsplats, krävs endast en dags utbildning. Det är otillräckligt för en så viktig roll. Arbetsmiljölagen och föreskrifter behöver också förändras så att Bas-U är skyldig att samverka med fackets skyddsombud. 

Förra året var det blodigaste året på svensk arbetsmarknad på länge och 2019 har haft en beckmörk inledning.

Släpp in regionala skyddsombud (RSO) på arbetsplatserna: 

RSO förhindras i dag att kontrollera arbetsmiljön på många arbetsplatser. Därför kräver vi ökad tillträdesrätt för RSO i små och medelstora företag som saknar skyddskommitté. 

Mer resurser till Arbetsmiljöverket och fler inspektioner på byggarbetsplatser:

Politikerna måste prioritera mer resurser till Arbetsmiljöverket så att myndigheten kan göra fler inspektioner och sätta dit oseriösa företag som inte sköter sig. 

Nuvarande lagar och föreskrifter måste efterlevas: 

Dagens regelverk efterlevs inte ordentligt. I väntan på skärpningar av lagar och regler behöver regeringen ge Arbetsmiljöverket uppdrag att samla arbetsmarknadens parter för att ta fram åtgärder så att arbetsmiljöarbetet börjar fungera bättre här och nu. 

2019 har inletts på mörkaste sätt

Vi måste alla förstå vad som finns bakom statistiken i myndighetsrapporter och utredningar. Förra året var det blodigaste året på svensk arbetsmarknad på länge och 2019 har haft en beckmörk inledning. Det handlar inte om siffror som adderas till en tabell och sedan glöms bort. Det är människoliv som slocknar alldeles för tidigt och barn som förlorar sin förälder, anhöriga som blir av med någon de älskar och byggnadsarbetare som sörjer sin kollega.

Ingen ska dö av sitt jobb. Vi i Byggnads står redo att möta upp alla satsningar mot dödsolyckor med våra tusentals skyddsombud och förtroendevalda runtom i Sverige som alla vill förstärka arbetsmiljöarbetet. 

Om regering, riksdag och byggföretagen på riktigt vill stoppa jobbdöden så är det dags att visa det nu. Vi accepterar inte att byggnadsarbetare ska behöva sätta livet till på jobbet. 

 

Av Johan Lindholm

Förbundsordförande Byggnads

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!