Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Är du lönsam nog för nya cancervården?

På vårdmarknaden finns inget försäkringsbolag som värnar trygghet åt den som behöver det allra mest, skriver John Lapidus.
Foto: SHUTTERSTOCK
John Lapidus är forskare i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Göteborg.

Vinster från skolpengen plöjs ner i en offensiv för ökad privat finansiering av cancervård.

En sjukvårdsfråga av större etisk dignitet än dagens flagranta brott mot Hälso- och sjukvårdslagen är svår att hitta, skriver forskaren John Lapidus.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Är du kraftigt överviktig? Tyvärr, då kan du inte teckna Alivias nya cancervårdförsäkring. Samma sak om du genomgår utredning föranledd av cellförändringar. För dig som röker eller har arvsmässiga anlag för cancer finns däremot chans att bli försäkringstagare, dock till högre kostnad än för andra kunder.

Alivia proklamerar att ingen förtjänar otrygghet när det gäller cancervård. Ändå exkluderas eller prishöjs alla som är i riskzonen för sjukdomen. Det är klassisk försäkringslogik. På vårdmarknaden finns inget försäkringsbolag som överlever om det värnar trygghet åt den som behöver det allra mest.

Vården blir en marknadsvara

En av medlemmarna i Alivias medicinska råd är professor Roger Henriksson. Han och jag var nyligen inbjudna av Delegationen för medicinsk etik för att diskutera de etiska aspekterna av att sortera och exkludera patienter i ett land där vård på lika villkor är en lagstadgad rättighet.

Henriksson ville inte kännas vid ämnet för mötet. Han sa inte ett ord om försäkringsbranschens inträde i cancervården, utan talade i allmänna ordalag om vikten av god och patientnära sjukvård.

Henriksson kunde ha argumenterat för att vård ska bli en marknadsvara som vilken som helst. Det är ett uppriktigt sätt att försvara ojämlikhet även om det har föga med Alivias verksamhet att göra. Försäkringarna bygger snarare på en total sammanblandning mellan offentligt och privat. Således frodas det privata genom att snylta på det offentliga, och Alivia skickar dig helst tillbaka till ”din behandlande läkare i den offentliga vården”.

Privat cancerklinik byggs

Samtidigt byggs en skinande ny privat cancerklinik ett stenkast från universitetssjukhuset i Lund. Det är Antonia Ax:son Johnson och familjen Anderssons Mellby Gård som hostar upp 100 miljoner till denna murbräcka för privat finansierad cancervård. Paralleller kan dras till förskolan Pysslingen som banade väg för privat drift på 1980-talet. Som storägare i Academedia är just skoldrift en av familjen Anderssons intäktskällor. Vinster på skattemedel i form av skolpeng plöjs därmed ner i en ideologiskt präglad offensiv för ökad privat finansiering av cancervård.

Omkringliggande sjukhus dräneras på specialister då det finns en ny aktör med obegränsade resurser.

Styrelseordförande för Perituskliniken är Rune Anderssons son Johan Andersson. På klinikens hemsida säger denne arvtagare att det är ”synd att den svenska sjukvårdspolitiska debatten är så tråkig”, något som ska tolkas som ett beklagande över att inte alla vill ha plånboksstyrd sjukvård. 

Andersson nämner även den filantropiska ådra som präglar hans cancerklinik. Består filantropin i att Peritusklinikens cancerpatienter ”antingen kan stå för vårdkostnaderna själva, eller via sin privata sjukförsäkring”? 

På sikt kan det offentliga tigga till sig ett hängavtal med kliniken, givetvis med andra villkor än för privatbetalande kunder. Samtidigt dräneras omkringliggande sjukhus på specialister då det finns en ny aktör med obegränsade resurser.

Tillhör du patienternas A eller B-lag?

Läkaresällskapets etikdelegation tycktes intresserad av att göra ett uttalande mot den allt skarpare uppdelningen i ett A- och ett B-lag inom svensk sjukvård. Tillåt mig ändå tvivla på att delegationen, när det kommer till kritan, vågar stöta sig med den privata välfärdsindustri inom vilken allt fler läkare är verksamma.

Den som lever får se. En sjukvårdsfråga av större etisk dignitet än dagens flagranta brott mot Hälso- och sjukvårdslagen är svår att hitta, så kanske att delegationen gör ett uttalande ändå. Det får gärna inkludera Alivias exkluderande cancervårdförsäkring och Peritusklinikens scanning av patienter efter betalningsförmåga.


Av John Lapidus

Forskare ekonomisk historia

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet