Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ansvarslöst och felaktigt av Hanif Bali

Ebba Östlin, Socialdemokraterna i Botkyrka.
Foto: Hans Alm / BOTKYRKA KOMMUN
Elias Tony, Socialdemokraterna i Botkyrka.
Foto: Pressbild
Hanif Bali, Moderaterna.
Foto: Olle Sporrong

"Raskartläggning" är ett ord som påminner oss om några av mänsklighetens mest fruktansvärda tider.

Det är både felaktigt – och ansvarslöst – av Moderaternas Hanif Bali att använda ett sådant ord för att plocka politiska poäng, skriver Ebba Östlin och Elias Tony (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I en debattartikel på Expressen anklagar Moderaternas Hanif Bali oss socialdemokrater i Botkyrka för att införa en ”raskartläggning” i kommunen. Ett påstående som saknar grund och är en total feltolkning av det beslut som fattats av kommunstyrelsen om att genomföra en pilotstudie med så kallad jämlikhetsdata.

"Raskartläggning" är ett ord som påminner oss om några av mänsklighetens mest fruktansvärda tider. Det är ett mycket allvarligt ord som inte bör missbrukas. Därför är det både felaktigt, men även ansvarslöst av en representant för Moderaterna att använda ett sådant ord för att plocka politiska poäng.

Jämlikhetsdata handlar varken om att kartlägga ras eller ens etnicitet, utan om att medborgare anonymt får fylla i en enkät, till exempel kommunens medborgarundersökning, på frivillig basis för att besvara frågor om utbildning, arbetsmarknad och andra områden. De får även fylla i könsidentitet, ålder, trosuppfattning samt andra kategorier.


LÄS MER: Kommer Socialdemokraterna att stoppa raskartläggningen?


Syftet är att synliggöra jämlikhet – eller brist på den – mellan grupper utifrån de bakgrundsvariabler som undersöks. Vi pratar alltså om en pilotstudie med anonyma enkäter – inte register kopplade till individer. Jämlikhetsdata säger inget om vilken sorts jämlikhet som eftersträvas, men innebär alltid ett verktyg för få ett jämförandeperspektiv mellan grupper.  Därför har den politiska majoriteten gett i uppdrag till förvaltningen att utreda och se över vilka grupper och vilka frågor som är relevanta att jämföra samt hur vi får fram data som besvarar detta.

Moderaterna har fått förklarat för sig att både FN, EU och diskrimineringsombudsmannen har kritiserat Sverige för att vi saknar statistik och underlag på hur människor strukturellt diskrimineras. Men detta verkar väga lätt när Moderaterna och Hanif Bali envisas med att försöka plocka politiska poänger genom att medvetet använda sig av felaktiga begrepp.

Vi känner oss tveksamma till om Moderaterna verkligen fruktar en ”raskartläggning” då vi alla vet att det begreppet är direkt felaktigt. Vi tror i stället att Moderaterna inte vill kartlägga den strukturella diskriminering som jämlikhetsdata hjälper oss att förstå – eftersom de inte har något intresse av att vare sig motverka eller få bort den strukturella diskriminering som finns i Sverige i allmänhet och i Botkyrka i synnerhet.


Jämlikhetsdata är statistik på en övergripande nivå – inte personregistrering – som hjälper oss att se den strukturella diskriminering som finns i samhället. Att föra statistik över exempelvis könsfördelning i en organisation är också en typ av jämlikhetsdata, något som har lett till ett mer jämställt samhälle.

På samma vis kan ett utökat arbete med jämlikhetsdata hjälpa oss att motarbete den strukturella diskriminering som förekommer i samhället.

Pilotprojektet kommer dessutom att analyseras och utvärderas. Först efter utvärderingen kommer vi ta ställning till om vi ska införa jämlikhetsdata som metod. Ebba Östlin

Kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka (S)

Elias Tony

Ordförande i demokratiberedningen Botkyrka (S)