Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Anklagade ”gangsteradvokater” måste utredas rättssäkert

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.
Foto: Henrik Montgomery/TT

En advokat som allvarligt missköter sig ska inte vara advokat och jag förstår att många som läser om de allvarliga anklagelserna vill se ”hårdare tag” snabbt. 

Det är emellertid angeläget att inte föregripa de prövningar som ännu ej skett eller att dra slutsatser om hur utbredd problematiken är utan fakta, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.


Kommentera artikeln! När du läst texten får du gärna dela med dig av dina tankar i kommentarsfältet längst ner.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den senaste tidens medierapportering om ”gäng- och gangsteradvokater” väcker, med all rätta, frågor och funderingar. Det framstår som att det är en utbredd problematik med advokater som begår allvarliga brott mot god advokatsed och att Advokatsamfundet inte tar frågorna på allvar. Det finns mot bakgrund av det anledning för mig, som generalsekreterare för Advokatsamfundet, att förtydliga vissa saker. 

Advokatsamfundets uppgift är att utöva tillsyn och se till att advokater uppfyller sina skyldigheter enligt god advokatsed. Vi tar den uppgiften på allra största allvar. 

Fyra av 6 290 advokater

Det finns i dag 6 290 advokater i Sverige. De anmälningar som det har rapporterats om i media på senare tid rör fyra av dessa. Satt i relation är det ett fåtal ärenden som tillåts måla upp en bild som kastar tvivel över en hel yrkeskår.

Förra året satt 10 498 personer häktade i Sverige (statistik från Åklagarmyndighetens årsredovisning 2020) med offentliga försvarare som tillåts besöka dem och tala ostört i enrum. Den absoluta merparten av dessa försvarare skulle aldrig drömma om att bryta mot de etiska reglerna. Men de goda exemplen ursäktar så klart inte undantagen oavsett proportionerna däremellan. Advokater har en särskild ställning i rättssamhället vilket innebär ett ansvar som inte får missbrukas, inte en enda gång. Att bryta mot restriktioner och tystnadsplikt är mycket allvarligt och kan leda till uteslutning.

En av advokaterna sparkades i höstas från sitt uppdrag som försvarare för en misstänkt för mordet i Kungens kurva.
Foto: ALEX LJUNGDAHL

Av de fyra omskrivna advokaterna har ett ärende hittills prövats av Disciplinnämnden. Det ärendet har överklagats av Justitiekanslern och ligger nu för prövning i Högsta domstolen. De andra ärendena har kommit till Advokatsamfundet nyligen och handläggs fortfarande.

Ärendena måste prövas korrekt

Jag förstår att många som läser om de allvarliga anklagelserna inte vill höra att ”det handläggs” utan i stället vill se ”hårdare tag” snabbt. Att en advokat inte genast utesluts vid allvarliga anklagelser handlar inte om att misstankarna inte kan vara oroande eller att vi inte tar frågorna på allvar utan på att ärendena måste prövas på ett rättssäkert sätt.

Disciplinnämnden (som består av åtta advokater och tre offentliga representanter) arbetar i grunden som en domstol där båda parter har rätt att komma till tals. Ingen skulle väl komma på tanken att kräva att en domstol inte hör båda parter eller ger förhandsbesked om hur de ska döma för att det gäller allvarliga misstankar? Tvärtom kräver ofta svåra fall extra nogsamma prövningar med höga rättssäkerhetskrav. 

Gangsterromantiken

Utöver anmälningarna beträffande de fyra advokater jag nämner ovan, har det också skrivits om advokater som marknadsför sig själva med ”gangsterromantik”. Flera sådana ärenden har prövats av Disciplinnämnden och advokater har fått påföljder. Efter det, och i anledning av andra åtgärder som Advokatsamfundet har vidtagit, har vi sett en klar förbättring. 

Det talas om ”gäng- och gansteradvokater” oavsett om det rör sig om allvarliga restriktionsbrott eller dåligt omdöme i marknadsföringen.

Tilläggas ska dock att advokater har rätt att annonsera och marknadsföra sig fritt men ska följa advokatetiska principer. Att man marknadsfört sig på ett sätt som beskrivits som ”gangsterromantiskt” innebär inte heller per automatik att man också burit sig åt som en ”gangster”.

Förstärkt etiksatsning

De anmälningar som kommer till Advokatsamfundet prövas – men i laga ordning. Utöver det vidtar Advokatsamfundet en förstärkt etiksatsning. Vi arbetar bl.a. proaktivt med särskild riktad tillsyn för att fånga upp eventuell ytterligare problematik som ännu inte kommit till vår kännedom. Vi har också infört extra utbildningsinsatser och upprättar vägledande handlingsregler (bl.a. i samarbete med åklagarmyndigheten och domstolarna). 

Advokatsamfundet har också nyligen tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda om den straffavgift som advokater kan bli skyldiga att betala vid etiska övertramp, bör höjas. I så fall krävs en lagändring och arbetsgruppens förslag i denna del ska vara klar till sommaren. 

Generalisera inte

En advokat som allvarligt missköter sig ska inte vara advokat. Det är emellertid nu angeläget att inte föregripa de prövningar som ännu ej skett eller att dra slutsatser om hur utbredd problematiken är utan fakta. Det blir också missvisande att dra generella slutsatser om advokaters etiska kompass utifrån olika typer av etiska övertramp. Det talas om ”gäng- och gansteradvokater” oavsett om det rör sig om allvarliga restriktionsbrott eller dåligt omdöme i marknadsföringen. 

Vi vidtar nu många olika åtgärder, både proaktivt och beträffande tillsynen för att se till att inte någon advokat missköter sig men vi behåller kravet på rättssäkerhet.


Av Mia Edwall Insulander

Advokat och generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund


KOMMENTERA ARTIKELN

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Expressen möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till expressen.se. Expressen granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen expressen.se. Läs mer om kommentering här.