Andra länder har sett till att säkerhetshot utvisas

Ebba Busch Thor, partiledare (KD).
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG/IBL
Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson (KD).
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT
Justitieminister Morgan Johansson (S).
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL

Det verkliga hotet mot svensk beredskap mot extremism och terrorism är regeringens senfärdighet.

Det är närmast skrattretande att de försöker slå sig för bröstet, skriver Ebba Busch Thor och Andreas Carlson (KD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Opportunistisk populism. Det är vad regeringen kallar Kristdemokraternas ambition att bromsa extremismens framväxt i Sverige och stoppa framtida terrorattentat. Det är en högröstad regering, som grundlöst anklagar oss för att bland annat underminera Säpos verksamhet och lämna allehanda konventioner. Detta stämmer inte. Andra länder, däribland Italien, Danmark och Storbritannien har verkställt utvisningar av säkerhetshot. Regeringen säger själva att de arbetar för att undanröja verkställighetshinder. Det arbetet borde ha påbörjats direkt när personerna sattes i förvar, så att de nu var redo att utvisas. Det vi har sagt är att så länge den prövningen pågår borde de sex säkerhetsriskerna hållas i förvar så länge lagen medger.

Kanske klart – fyra år efter Säpos begäran

Det som verkligen underminerar Säpos arbete är regeringens senfärdighet. För två och halvt år sedan, i mars 2017, inkom Säpo med en skrivelse till regeringen, där de begärde att lagen om särskild utlänningskontroll, LSU, skulle skärpas. Efter påtryckningar från bland annat Kristdemokraterna gick regeringen med på detta i den terroröverenskommelse som slöts i juni 2017. Sedan var det upp till regeringen att skriva utredningsdirektiv. Det tog över ett år. Utredningen är inte klar än, och kommer att kunna träda i kraft först omkring fyra år efter Säpos begäran. Ytterligare ett exempel på regeringens oförmåga. 

Gävleimamen Abo Raad.
Foto: GEFLE DAGBLAD

I terroröverenskommelsen ingick också att förbjuda samröre med terrororganisation. Det är något som kommer så senfärdigt att det är närmast skrattretande att regeringen försöker slå sig för bröstet för att ha åstadkommit något i frågan. Att propositionen dessutom fick dras tillbaka en gång på grund av att den inte låg i linje med grundlagen visar på hur lätt regeringen tar på sin uppgift att skydda Sverige från terrorism.

Bidragen fortsätter flöda till extremister

I terroröverenskommelsen kom vi också överens om att inga bidrag ska betalas till extremistiska organisationer. I måndags konstaterade Säpo att de ”ser att ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer mottar offentliga medel genom statliga eller kommunala bidrag.” Regeringens oförmåga att hantera problematiken är återigen satt under strålkastarljuset. Varför har inget hänt? 

Nu lägger regeringen dimridåer om konfessionella friskolor, trots att den skolledare som regeringen fått släppa från förvaret och som inte inställt sig hos polisen som han ska, inte ledde en konfessionell friskola. Det är också tydligt att regeringen inte svarar på frågan om varför de inte agerat för att stoppa utländsk finansiering av föreningar och samfund, trots att länder som Saudiarabien och Turkiet finansierar och kontrollerar moskéer i Sverige. 

Det verkliga hotet mot svensk beredskap mot extremism och terrorism är inte att Kristdemokraterna vill göra allt som går, utan att regeringen står handfallen.


Av Ebba Busch Thor (KD)

Partiledare

Andreas Carlson (KD)

Vice ordförande i justitieutskottet

Här är de frisläppta männen som hotar rikets säkerhet