Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Andersson lämnar regnbågsbarnen rättslösa

Barbro Westerholm (L).
Foto: JARI KANTOLA / STELLA PICTURES
Carl Otto Engberg (L).
Robert Hannah (L).
Foto: Magnus Fröderberg

Värdgraviditeter utomlands har inneburit att en helt ny generation samkönade par haft möjlighet att bilda familj. Men tyvärr är rättsosäkerheten stor när det kommer till dessa barn, som i praktiken har samma rättigheter som papperslösa, skriver Barbro Westerholm, Robert Hannah och Carl Otto Engberg (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. De senaste decennierna har hbtqi-personer fått många rättigheter som tidigare generationer bara kunde drömma om. En av dessa är möjligheten att bilda familj. I dag kommer fler barn till Sverige med hjälp av värdmödraskap utomlands än via adoption. Värdgraviditeter utomlands har inneburit att en helt ny generation samkönade par haft möjlighet att bilda familj. 

Dessa barn är bland de mest önskade barnen i det svenska samhället.

Samma rättigheter som papperslösa

Men tyvärr är rättsosäkerheten stor när det kommer till dessa barns rättigheter. Barnen har i praktiken enbart samma rättigheter som papperslösa.

Det är skälet till att Högsta domstolen fällde den svenska lagen i juni 2019. Istället för svensk lag tillämpade domstolen rätten till privatliv i Europakonventionen och Barnkonventionen för att besluta till barnets fördel och erkänna föräldraskapet. I beslutet framgår det att barnet i fråga har rätt till en vårdnadshavare och att Sverige behöver se över rättsläget på området eftersom barn har ett intresse av att skyndsamt få sina rättsliga föräldrar fastställda. 

S har aktivt valt att inte lyssna

Regeringen har i stället för att lyssna på Högsta domstolen aktivt valt att inte säkerställa dessa barns rättigheter. En lösning på diskrimineringen av barnen är färdigutredd. Trots att andra delar av utredningen gick igenom riksdagen i juni valde Socialdemokraterna aktivt bort att ändra lagen och säkra barnens rättigheter. 

Det behövs en ny politik som tryggar alla barn i Sverige, även barn födda genom värdmödraskap och in i regnbågsfamiljer.

Eftersom regeringen vägrar ändra lagen skapas det en rättsosäkerhet. Kommuner och myndigheter ägnar sig därför åt godtycke eller dröjer länge med att ta beslut. Så viktig är Barnkonventionen för justitieminister Morgan Johansson och socialminister Lena Hallengren när det kommer till kritan.  

Ändra lagen

Just nu pågår en av norra Europas största Pridefestivaler, Stockholm Pride. I dag presenterar vi två förslag som vi vill genomföra i nästa regering för att säkra alla barns rättigheter:

• Ändra lagen nu i enlighet med den utredning som redan finns. Men Liberalerna vill gå ännu längre. Inget svenskt barn ska vara statslöst eller föräldralöst en enda sekund. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska få i uppdrag att hjälpa föräldrar att hitta information om barns rättigheter och få ett tydligare uppdrag att stötta kommuner och myndigheter när de bedömer rättigheter för barn som fötts vid värdgraviditet utomlands.

• Redan innan avresa till en födsel med hjälp av en värdgraviditet bör föräldraskapet i Sverige gå att förbereda där det är klart vilken status rättsdokument och fastställda vårdnadshavarskap från andra länder har. Svenska myndigheter behöver ha en samordnad byråkratisk process, som kan göras innan barnens födsel och vara rättssäker och effektiv efter att barnet kommer till Sverige.

Alla barn ska vara trygga

När tidningen QX nyligen intervjuade statsminister Magdalena Andersson (S) säger hon att regeringens resonemang för att inte stärka dessa barns rättigheter baseras på att ”det blir ett sätt att legitimera surrogatmödraskapet”. I Socialdemokraternas Sverige kan alltså ett nyfött barn behandlas som andra klassens medborgare för ett beslut barnets föräldrar tagit. 

Nu behöver åtta års passivitet på hbtqi-området bytas ut mot en regnbågsoffensiv. Det behövs en ny politik som tryggar alla barn i Sverige, även barn födda genom värdmödraskap och in i regnbågsfamiljer.


Av Barbro Westerholm  

Riksdagsledamot (L)

Robert Hannah 

Riksdagsledamot (L)

Carl Otto Engberg

Förbundsordförande, HBT-liberaler