Andersson är skyldig industriarbetarna svar

Magdalena Andersson.
Foto: Jens L'Estrade

När Socialdemokraternas vårmotion presenterades i veckan kunde Magdalena  Andersson inte svara på vilket eller vilka partier de ämnar att  samarbeta med efter valet. Något gemensamt röd-grönt regeringsalternativ  finns inte, men klart är att MP kräver inflytande och ministerposter  för att stödja en eventuell S-ledd regering.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Innebär detta att de 500 miljoner i höjda miljöskatter som aviserades i S vårmotion kan komma att bli 12,3 miljarder nästa mandatperiod? Det är nämligen MP:s förslag.

Miljöskatter är ett effektivt sätt att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle, förutsatt att de inte leder till ett generellt högre skattetryck.

Men såväl S som MP vill förutom att höja miljö-, klimat- och energiskatterna även höja skatten på arbete. 

De vill också avveckla kärnkraft, trots att kärnkraften producerar klimatsmart el till en låg kostnad. Tillsammans skulle förslagen slå hårt mot svensk industri och mot jobben. Dessutom skulle denna politik riskera att leda till högre globala utsläpp då industri, inte minst elintensiv, skulle flytta från Sverige till länder med smutsig elproduktion och svagare miljölagstiftning.

Att uttrycka sig svävande om framtida regeringsalternativ är ansvarslöst. Väljarna har rätt att veta att de 500 miljoner i miljöskatter som föreslås i S vårskuggbudget kan komma att bli nästan 25 gånger högre om MP får inflytande i en rödgrön regering.


JOHAN HULTBERG, M,

är miljö- och klimatpolitisk talesperson