Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Anden Ambres är en bluff, SVT

Snickaren Sture Johansson som hävdar att han är språkrör för anden Ambres. Bilden är tagen från SVT:s film "Ambres".
Foto: SVT

SVT marknadsför charlatanverksamhet utan ett uns av kritisk analys. 

Det skriver CHRISTER STURMARK och SARA LARSSON med anledning av dokumentären om Sture Johansson som påstår att han är språkrör för tretusenårige anden Ambres.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SVT sände 25 november en dokumentär om snickaren Sture Johansson, som påstår sig fungera som språkrör för en tretusenårig ande vid namn Ambres. Snickaren Sture hävdar att anden hemsökt honom under trettio år. Han menar dessutom att Ambres är egyptisk, vad nu denna nationalitet kan tänkas betyda i andevärlden.

 Dokumentären ”Ambres – en död talar” är totalt okritisk till hela det fenomen den skildrar. Dokumentärfilmaren Anders Grönros påstår redan inledningsvis utan omsvep att ett ”annat medvetande” tar över Johanssons kropp.


I dokumentären får vi följa ”Ambres” under ett antal seanser. Hans utläggningar innehåller en vildsint blandning av paroller, en mix som är typisk för New Age-världen. Vi serveras välbekanta resonemang om ”karma”, ytligt inspirerade av hinduismen och buddhismen, men också ”energi”, ”frekvenser” och ”vibrerande inre strängar”, uttryck som tycks alludera på den moderna fysiken i dess mest vulgära tappning. Begreppen ”astrala färder”, ”det gudomliga jaget”, ”den inre rösten” och ”helheten” passerar likaså revy i Ambres språkbruk, liksom i varenda New Age-bok på marknaden i dag.

 Dokumentärfilmaren Grönros gör ett enda försök till semantisk analys i den timslånga dokumentären, då han tillskriver anden Ambres termen ”maya”. Den religionshistoriskt orienterade frågar sig hur det gått till då en forntida egyptier tillägnat sig detta hinduistiska portalbegrepp.


En annan motsägelse blir synlig då vi får veta att anden Ambres, som enligt egen uppgift inte övertar några av ”instrumentets” (dvs. Stures) fysiska funktioner, är helt oberörd av de miljontals knott som plågar filmteamet på inspelningsplatsen, men samtidigt blir störd av att inte få uppleva regnet, eftersom han ”känner sig instängd” av Stures regnrock. Inte ens om man till äventyrs skulle acceptera andens närvaro som sann, håller resonemanget.

 Är dokumentären om Ambres över huvud taget förenlig med SVT:s uppdrag? I SVT:s sändningstillstånd står bland annat: ”Sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt”. I vilken mening kan detta program kallas opartiskt?


I sändningstillståndet står vidare att SVT före sändning ska ”så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmet.” Var i dokumentären, eller i förarbetet till denna, har någon kontroll av sakuppgifter eller någon rimlighetsbedömning skett? Konsulterades till exempel några experter som kunde bedöma Sture Johansson ur ett psykiatriskt perspektiv?

 Den medarbetande psykologen Hans Ljungqvist ger på SVT:s hemsida ingen annan synpunkt på fenomenet Ambres än att detta väckt intresse hos ”alla möjliga människor, skådespelare, företagsledare, läkare och präster som regelbundet söker upp Ambres för att få ta del av hans livskunskap”. Man undrar hur han tänker. Blir Ambres verkligen mer trovärdig i psykologens ögon för att han får besök av skådespelare och präster?

 I sändningstillståndet för SVT stipuleras också att ”ämnesval och framställning skall ta sikte på vad som är väsentligt”. Nog vore det mest väsentliga i detta sammanhang att granska ett uppenbart fall av kvacksalveri?


En elementär analys av Sture Johanssons verksamhet hade gett vid handen att han bedriver en omfattande kurs- och hotellverksamhet på Sturegården i Värmland. SVT har alltså ägnat en hel timme i public service åt att marknadsföra Sture Johanssons charlatanverksamhet, utan ett uns av kritisk analys.

 Vi anser att granskningsnämnden bör pröva om detta är förenligt med SVT:s uppdrag och anmäler därför programmet till nämnda instans. Vi önskar också få besked av ansvarig utgivare Ingemar Persson på SVT om hur han resonerat när han valt att sända denna dokumentär. Kommer vi att få se lika okritiska skildringar av till exempel kreationism, astrologi eller alkemi i framtiden på SVT?


Dokumentärfilmaren Anders Grönros verkar ha sin ståndpunkt klar:

 – En sak är fullständigt säker: det här är ingen skådespelare, det här är ingen bluff.

 Psykologen Hans Ljungqvist, som formulerat idén till dokumentären, skriver på SVT:s hemsida att ”Ambres är unik”.

 Ambres själv ger prov på större klarsynthet när han vänd till tv-publiken förklarar med mystisk stämma:

 – Skillnaden mellan mig och er är nästan ingenting.

 Möjligen finns en skillnad: vi har inte alla förmågan att fullständigt dupera vår omgivning under trettio år och lura skjortan av SVT:s ledning.


SARA LARSSON

 CHRISTER STURMARK

 Christer Sturmark är ordförande i förbundet Humanisterna och trodde på anden i glaset tills han var tio år. I dag tror han mer på människan.

 Sara Larsson är redaktör för tidskriften Humanisten. Hon uppskattar tillvarons andliga dimensioner, till exempel musik, lyrik och landskap i månsken.